Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1820

Sklep Skupnega odbora EGP št. 56/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1820]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1820/oj

29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/23


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 56/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1820]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1978 z dne 11. novembra 2016 o odobritvi osnovne snovi sončnično olje v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) se doda naslednja alinea:

„—

32016 R 1978: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1978 z dne 11. novembra 2016 (UL L 305, 12.11.2016, str. 23).“;

2.

za točko 13zzzzzzq (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1429) se vstavi naslednja točka:

„13zzzzzzr.

32016 R 1978: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1978 z dne 11. novembra 2016 o odobritvi osnovne snovi sončnično olje v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 305, 12.11.2016, str. 23).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2016/1978 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 305, 12.11.2016, str. 23.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top