Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1815

Sklep Skupnega odbora EGP št. 51/2017 z dne 17. marca 2017 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1815]

OJ L 305, 29.11.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1815/oj

29.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/15


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 51/2017

z dne 17. marca 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2018/1815]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1822 z dne 13. oktobra 2016 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomil, sulkotrion in tiodikarb v ali na nekaterih proizvodih (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Uredbo Komisije (EU) 2016/1866 z dne 17. oktobra 2016 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 3-decen-2-on, acibenzolar-S-metil in heksaklorobenzen v ali na nekaterih proizvodih (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s krmo in živili. Zakonodaja v zvezi s krmo in živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I in v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogi I in II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 40 (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32016 R 1822: Uredba Komisije (EU) 2016/1822 z dne 13. oktobra 2016 (UL L 281, 18.10.2016, str. 1),

32016 R 1866: Uredba Komisije (EU) 2016/1866 z dne 17. oktobra 2016 (UL L 286, 21.10.2016, str. 4).“

Člen 2

V točki 54zzy (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) poglavja XII Priloge II k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32016 R 1822: Uredba Komisije (EU) 2016/1822 z dne 13. oktobra 2016 (UL L 281, 18.10.2016, str. 1),

32016 R 1866: Uredba Komisije (EU) 2016/1866 z dne 17. oktobra 2016 (UL L 286, 21.10.2016, str. 4).“

Člen 3

Besedili uredb (EU) 2016/1822 in (EU) 2016/1866 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 18. marca 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 281, 18.10.2016, str. 1.

(2)  UL L 286, 21.10.2016, str. 4.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top