Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1120(01)

Odločba Sodišča z dne 16. oktobra 2018 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

OJ L 293, 20.11.2018, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1120/oj

20.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/36


ODLOČBA SODIŠČA

z dne 16. oktobra 2018

o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

SODIŠČE JE –

ob upoštevanju Poslovnika, zlasti členov 48(4) in 57(8),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se upošteval razvoj komunikacijskih tehnologij, je bila razvita računalniška aplikacija, ki omogoča vlaganje in vročanje procesnih aktov po elektronski poti.

(2)

Ta aplikacija, ki temelji na mehanizmu elektronskega preverjanja istovetnosti, pri katerem se uporabi osebno uporabniško ime v povezavi z osebnim geslom, glede izmenjanih dokumentov izpolnjuje zahteve po avtentičnosti, celovitosti in zaupnosti.

(3)

Glede na uspeh te aplikacije in koristi, ki jih prinaša zlasti glede hitrosti tako opravljenih izmenjav, je treba razširiti krog njenih uporabnikov in sodiščem držav članic dati možnost, da v okviru obravnavanja predlogov za sprejetje predhodne odločbe s strani Sodišča vlagajo in prejemajo procesne akte po tej poti.

(4)

Zaradi učinkovitega izvajanja sodne oblasti in izključno za potrebe obravnavanja zadev v zvezi s predhodnim odločanjem je treba enako možnost dati osebam, ki nimajo statusa agenta ali odvetnika, vendar so na podlagi nacionalnih postopkovnih pravil upravičene do zastopanja strank pred sodišči svoje države –

ODLOČILO:

Člen 1

Opredelitev

Računalniška aplikacija z imenom „e-Curia“, skupna sodiščema, ki sestavljata Sodišče Evropske unije, omogoča vlaganje in vročanje procesnih aktov po elektronski poti pod pogoji, določenimi v tej odločbi.

Člen 2

Dostop do aplikacije

Za uporabo te aplikacije je treba ustvariti uporabniški račun z osebnim uporabniškim imenom in osebnim geslom.

Člen 3

Vložitev procesnega akta

Procesni akt, vložen prek aplikacije e-Curia, se šteje za izvirnik tega akta v smislu člena 57(1) Poslovnika, če sta bili za to vložitev uporabljeni osebno uporabniško ime in osebno geslo zastopnika stranke ali osebe, ki nastopa v imenu sodišča države članice. Uporaba tega uporabniškega imena in tega gesla velja kot podpis zadevnega akta.

Člen 4

Priloge in prepisi

Procesnemu aktu, vloženemu prek aplikacije e-Curia, je treba priložiti priloge, ki so v njem navedene, in njihov seznam.

Ni pa treba vložiti overjenih prepisov aktov, vloženih prek aplikacije e-Curia, in njihovih morebitnih prilog.

Člen 5

Datum in čas vložitve

Procesni akt se šteje za vložen v smislu člena 57(7) Poslovnika, ko zastopnik stranke ali oseba, ki nastopa v imenu zadevnega sodišča, odobri vložitev tega akta.

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Člen 6

Vročanje procesnih aktov

Procesni akti, vključno s sodbami in sklepi, so prek aplikacije e-Curia vročeni imetnikom uporabniških računov e-Curia, ki v dani zadevi zastopajo stranko ali nastopajo v imenu sodišča države članice, ter njihovim morebitnim asistentom.

Procesni akti so prek aplikacije e-Curia vročeni tudi državam članicam, drugim državam podpisnicam Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in institucijam, organom, uradom ali agencijam Unije, ki so se strinjali s tem načinom vročanja.

Procesne akte je mogoče vročiti tudi z drugimi načini posredovanja, ki so določeni v Poslovniku, če je to potrebno zaradi obsega ali narave listine ali kadar uporaba aplikacije e-Curia tehnično ni mogoča.

Člen 7

Datum in čas vročitve

Naslovniki vročitev iz prejšnjega člena so z elektronskim sporočilom obveščeni o vsaki vročitvi, ki je prek aplikacije e-Curia naslovljena na njih.

Procesni akt je vročen, ko naslovnik zahteva dostop do tega akta. Če te zahteve za dostop ni, se šteje, da je akt vročen ob izteku sedmega dne, ki sledi dnevu, ko je bilo poslano elektronsko sporočilo z obvestilom.

Če stranko zastopa več oseb ali kadar je več oseb upravičenih do nastopanja v imenu sodišča države članice, se za izračun rokov upošteva prva opravljena zahteva za dostop.

Upošteva se čas v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Člen 8

Pogoji uporabe aplikacije

Sodni tajnik določi pogoje uporabe aplikacije e-Curia in skrbi, da se ti upoštevajo. Če se aplikacija e-Curia ne uporablja v skladu s temi pogoji, je mogoče zadevni uporabniški račun dezaktivirati.

Sodišče sprejme potrebne ukrepe za zaščito aplikacije e-Curia pred vsemi zlorabami ali zlonamerno uporabo.

Uporabnik je z elektronskim sporočilom obveščen o vseh ukrepih, sprejetih na podlagi tega člena, s katerimi se mu prepreči uporaba njegovega uporabniškega računa.

Člen 9

Razveljavitev

Ta odločba razveljavlja in nadomešča Odločbo Sodišča z dne 13. septembra 2011 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia (1).

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta odločba začne veljati prvi dan meseca po mesecu njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 16. oktobra 2018

Sodni tajnik

A. CALOT ESCOBAR

Predsednik

K. LENAERTS


(1)  UL C 289, 1.10.2011, str. 7.


Top