EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1269

Sklep Sveta (EU) 2018/1269 z dne 18. septembra 2018 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banke Slovenije

ST/11220/2018/INIT

OJ L 238, 21.9.2018, p. 86–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1269/oj

21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/86


SKLEP SVETA (EU) 2018/1269

z dne 18. septembra 2018

o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banke Slovenije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola št. 4 o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter zlasti člena 27.1 Protokola,

ob upoštevanju priporočila Evropske centralne banke z dne 6. julija 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2018/18) (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, opravljajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in odobri Svet Evropske unije.

(2)

Mandat sedanjega zunanjega revizorja Banke Slovenije je potekel po reviziji za poslovno leto 2017. Zaradi tega je treba imenovati zunanjega revizorja za čas od poslovnega leta 2018.

(3)

Banka Slovenije je za svojega zunanjega revizorja za poslovna leta 2018 do 2020 izbrala družbo Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.

(4)

Svet ECB je priporočil, da se za zunanjega revizorja Banke Slovenije za poslovna leta 2018 do 2020 imenuje družba Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.

(5)

Skladno s priporočilom Sveta ECB bi bilo zato treba ustrezno spremeniti Sklep Sveta 1999/70/ES (2)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 1 Sklepa 1999/70/ES se odstavek 13 nadomesti z naslednjim:

„13.   Družba Ernst & Young revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. se odobri kot zunanji revizor Banke Slovenije za poslovna leta 2018 do 2020.“

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na ECB.

V Bruslju, 18. septembra 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  UL C 260, 24.7.2018, str. 1.

(2)  Sklep Sveta 1999/70/ES z dne 25. januarja 1999 o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank (UL L 22, 29.1.1999, str. 69).


Top