EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1263

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1263 z dne 20. septembra 2018 o pripravi obrazcev za predložitev informacij s strani izvajalcev storitev dostave paketov v skladu z Uredbo (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2018/6007

OJ L 238, 21.9.2018, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1263/oj

21.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1263

z dne 20. septembra 2018

o pripravi obrazcev za predložitev informacij s strani izvajalcev storitev dostave paketov v skladu z Uredbo (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (1) ter zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/644 poleg določb iz Direktive 97/67/ES Evropskega parlamenta in sveta (2) opredeljuje posebne določbe za boljše storitve čezmejne dostave paketov. Te določbe se nanašajo zlasti na regulativni nadzor v zvezi s storitvami čezmejne dostave paketov in preglednost tarif za nekatere storitve čezmejne dostave paketov.

(2)

Uredba (EU) 2018/644 določa, da morajo izvajalci storitev dostave paketov v obrazcu, ki ga pripravi Komisija, nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, predložiti informacije o sebi.

(3)

Člen 4(1) Uredbe (EU) 2018/644 določa, da izvajalci storitev dostave paketov informacije o sebi predložijo samo enkrat, nacionalni regulativni organ pa v 30 dneh obvestijo o vseh spremembah teh informacij. Člen 4(3) Uredbe (EU) 2018/644 določa, da izvajalci storitev dostave paketov vsako leto predložijo informacije o svojih dejavnostih. Zato je primerno, da se za predložitev tovrstnih informacij pripravita dva različna obrazca.

(4)

Da bi se izognili dvojnemu štetju paketov, bi morali izvajalci storitev dostave paketov pri navajanju informacij o prometu in številu paketov, obravnavanih v predhodnem koledarskem letu, navesti, ali so se o izvajanju storitev dostave paketov dogovorili s pošiljateljem ali pakete obravnavajo v imenu drugega izvajalca storitev dostave paketov. Obrazec bi moral vključevati tudi informacije o tem, ali je kraj, od koder oziroma kamor so paketi poslani, znotraj ali zunaj Unije, saj bo to vplivalo na korake v poštni verigi, ki jih izvaja zadevni ponudnik.

(5)

Glede na to, da bodo zahtevane informacije obdelali nacionalni regulativni organi držav članic, ter ob upoštevanju strokovnega znanja in izkušenj teh organov se obrazci pripravijo v tesnem sodelovanju z Evropsko skupino regulativnih organov za poštne storitve.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 21 Direktive 97/67/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Obrazca za predložitev informacij iz odstavkov 1 in 3 člena 4 Uredbe (EU) 2018/644 sta določena v prilogah I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 112, 2.5.2018, str. 19.

(2)  Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL L 15, 21.1.1998, str. 14).


PRILOGA I

Image Besedilo slike

PRILOGA II

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Top