Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1121

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1121 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

C/2018/5299

OJ L 204, 13.8.2018, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1121/oj

13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/33


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1121

z dne 10. avgusta 2018

o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (2), in zlasti člena 1(6) Izvedbene uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 599/2009 z dne 7. julija 2009 (3) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA).

(2)

V prvotni preiskavi se je javilo veliko število proizvajalcev izvoznikov iz ZDA. Komisija je zato izbrala vzorec proizvajalcev izvoznikov iz Združenih držav Amerike, ki jih je bilo treba preiskati.

(3)

Svet je uvedel individualne stopnje dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz ZDA v razponu od 0 do 198 EUR na neto tono za vzorčene družbe in tehtano povprečno stopnjo dajatve v višini 115,6 EUR na neto tono za druge sodelujoče družbe, ki niso bile vključene v vzorec. Poleg tega je bila na uvoz biodizla od vseh drugih družb ZDA uvedena dajatev v višini 172,2 EUR na neto tono.

(4)

Po pregledu zaradi izteka ukrepa na podlagi člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 so bili prvotni ukrepi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1518 podaljšani za pet let.

(5)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1598 (4) se je Uredba (EU) 2015/1518 spremenila tako, da vključuje člen 1(6), ki proizvajalcem izvoznikom omogoča, da zaprosijo za status novega proizvajalca izvoznika.

(6)

V členu 1(6) Izvedbene uredbe (EU) 2015/1518 je navedeno, da lahko Komisija spremeni Prilogo I, da za navedeno stran določi dajatev, ki se uporablja za sodelujoče proizvajalce, ki niso vključeni v vzorec, tj. 115,6 EUR na neto tono, kadar katera koli stran iz ZDA Komisiji predloži zadostne dokaze, da:

(a)

ni izvažala biodizla s poreklom iz ZDA v obdobju preiskave (od 1. aprila 2007 do 31. marca 2008);

(b)

ni povezana z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem, za katerega veljajo ukrepi, uvedeni s to uredbo, ter

(c)

je zadevno blago dejansko izvažala ali prevzela nepreklicno pogodbeno obveznost, da bo po koncu obdobja preiskave izvozila znatno količino v Unijo.

B.   ZAHTEVEK ZA STATUS NOVEGA PROIZVAJALCA IZVOZNIKA

(7)

Po objavi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1518 se je javila družba ZDA Organic Technologies (v nadaljnjem besedilu: vložnik), ki je trdila, da izpolnjuje vsa tri merila iz uvodne izjave(6) ter da bi ji bilo treba dodeliti status novega proizvajalca izvoznika. Vložnik je na podlagi vprašalnika Komisije predložil informacije in ustrezna dokazila. Komisija je po začetni analizi odgovorov na vprašalnik vložniku poslala dopis, v katerem je od njega zahtevala dodatne informacije. Vložnik jih je predložil.

(8)

V zvezi z merilom (a) je vložnik trdil, da je bilo v obdobju prvotne preiskave izpolnjeno. Trdil je tudi, da je biodizel začel proizvajati leta 2009, torej po obdobju prvotne preiskave. Komisija je preverila poslovne knjige, ki jih je predložil vložnik. Vložnik je prikazal, da je biodizel začel proizvajati leta 2009, zunaj ZDA pa ga je začel prodajati šele leta 2016. Komisija je tako sprejela, da vložnik biodizla v obdobju prvotne preiskave ni izvažal v Unijo, zato izpolnjuje merilo (a).

(9)

V zvezi z merilom (b), tj. da vložnik ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1518, je Komisija na podlagi dokumentov, ki jih je predložil vložnik, ugotovila, da vložnik nima povezanih družb, za katere veljajo ukrepi. Vložnik zato izpolnjuje merilo (b).

(10)

V zvezi z merilom (c) je Komisija poleg tega ugotovila, da je vložnik prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da bo leta 2018 v Unijo izvozil znatno količino zadevnega izdelka. V zvezi s tem je vložnik predložil prodajno pogodbo za dobavo zadevnega izdelka v letu 2018, ki je izpolnjevala to merilo. Vložnik tako izpolnjuje merilo (c).

(11)

Komisija je zato sklenila, da vložnik izpolnjuje vsa tri merila, da bi se lahko štel za novega proizvajalca izvoznika. Zato bi ga bilo treba dodati na seznam sodelujočih družb, ki niso bile vključene v vzorec, iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1518.

(12)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1518 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Komisija je vložnika in industrijo Unije obvestila o teh ugotovitvah in jima dala možnost, da predložita pripombe. Komisija ni prejela pripomb.

(14)

Ta uredba je v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/1518 se na seznam proizvajalcev izvoznikov iz Združenih držav Amerike doda naslednja družba:

Ime družbe

Mesto

Dodatna oznaka TARIC

„Organic Technologies

Coshocton (Ohio)

C482 “

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1518 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 239, 15.9.2015, str. 69).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 599/2009 z dne 7. julija 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 179, 10.7.2009, str. 26).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1598 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1518 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz biodizla s poreklom iz Združenih držav Amerike po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 245, 23.9.2017, str. 1)


Top