Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0518

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/518 z dne 26. marca 2018 o določitvi pogojev v zvezi z zdravjem živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za tekmovanja po začasnem izvozu v Indonezijo, o spremembi Priloge I k Odločbi 93/195/EGS glede vnosa za Indonezijo ter spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES glede vnosa za Indonezijo na seznamu tretjih držav in njihovih delov, s katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 1725) (Besedilo velja za EGP. )

C/2018/1725

OJ L 84, 28.3.2018, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; implicitno zavrnjeno 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/518/oj

28.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 84/27


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/518

z dne 26. marca 2018

o določitvi pogojev v zvezi z zdravjem živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za tekmovanja po začasnem izvozu v Indonezijo, o spremembi Priloge I k Odločbi 93/195/EGS glede vnosa za Indonezijo ter spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES glede vnosa za Indonezijo na seznamu tretjih držav in njihovih delov, s katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 1725)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (1), ter zlasti člena 12(1) in (4), člena 16(2) ter točk (a) in (b) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/156/ES določa pogoje v zvezi z zdravjem živali pri uvozu živih enoprstih kopitarjev v Unijo. Določa, da se uvoz enoprstih kopitarjev v Unijo dovoli le iz tistih tretjih držav, ki izpolnjujejo nekatere zahteve v zvezi z zdravjem živali.

(2)

Priloga I k Odločbi Komisije 93/195/EGS (2) določa sezname tretjih držav, razvrščenih v sanitarne skupine od A do E. Priloga VII k navedeni odločbi med drugim vsebuje vzorec veterinarskega spričevala, ki se uporabi za ponovni vstop registriranih konjev po začasnem izvozu, krajšem od 60 dni, za udeležbo na konjeniških prireditvah na Azijskih igrah ali tekmovanju Endurance World Cup.

(3)

Konjeniške prireditve na 18. Azijskih igrah bodo potekale v Džakarti v Indoneziji od 18. avgusta do 2. septembra 2018. Navedene prireditve bodo vključevale tekmovanja v disciplinah preskakovanja ovir, dresure in tridnevne preizkušnje pod pokroviteljstvom mednarodne konjeniške zveze (EFI), udeležile pa se jih bodo tudi kombinacije jezdecev in konjev iz Unije.

(4)

Da bi se dovolil ponovni vstop registriranih konjev za tekmovanja v Unijo v obdobju od 10. avgusta 2018 do 10. septembra 2018 po njihovem začasnem izvozu za udeležbo na Azijskih igrah in da bi se zagotovil vzorec veterinarskega spričevala, ki bo spremljalo take registrirane konje, je treba določiti, da lahko navedeni konji ponovno vstopijo v Unijo samo, če jih spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge VII k Odločbi 93/195/EGS. V ta namen je prav tako treba Indonezijo vključiti v ustrezno sanitarno skupino v Prilogi I k navedeni odločbi.

(5)

Ker je bila Priloga I večkrat spremenjena, bi jo bilo treba zaradi pravne jasnosti posodobiti in v celoti nadomestiti.

(6)

Odločbo 93/195/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Priloga I k Odločbi Komisije 2004/211/ES (3) določa seznam tretjih držav ali, kadar se uporablja regionalizacija, njihovih delov, s katerih države članice dovolijo uvoz enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov, ter navaja druge pogoje, ki se uporabljajo za tak uvoz.

(8)

Zaradi organizacije konjeniških prireditev na Azijskih igrah 2018 so pristojni organi Indonezije zaprosili, da se del ozemlja navedene države, ki se nahaja na popolnoma zagrajenem dirkališču in v njegovi okolici na stanovanjskem območju centra mesta Džakarta in na katerem od maja 2016 enoprsti kopitarji niso bili prisotni, prizna za območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev. To območje, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, je bilo vzpostavljeno v skladu s priporočili Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) (4) in s pomočjo strokovnjakov.

(9)

Pristojni organi Indonezije so zagotovili številna jamstva zlasti glede obveščanja o boleznih s seznama iz Priloge I k Direktivi 2009/156/ES v svoji državi in glede zaveze, da bodo v celoti izpolnjevali zahteve iz člena 12(2)(f) navedene direktive v zvezi s takojšnjim obveščanjem Komisije in držav članic o boleznih enoprstih kopitarjev.

(10)

Glede na informacije, ki sta jih dali na voljo Indonezija in Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE), v Indoneziji nikoli niso bili sporočeni primeri afriške bolezni konj, venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev in vezikularnega stomatitisa.

(11)

Medtem ko glede pojava spolne kuge enoprstih kopitarjev in smrkavosti v preteklih letih ni na voljo nobenih poročil, pa je Indonezija izvedla celovito serološko preiskavo populacije enoprstih kopitarjev na okuženih in ogroženih območjih, ki obkrožajo osrednje območje območja, prostega bolezni enoprstih kopitarjev, na metropolitanskem območju Džakarte, z negativnimi rezultati v vseh primerih za afriško bolezen konj in spolno kugo enoprstih kopitarjev. Vendar je bila s serološko preiskavo pri enem od 600 konjev, vključenih v preiskavo, diagnosticirana smrkavost.

(12)

V obdobju 6 mesecev, ki se je uradno začelo 15. februarja 2018, na osrednjem območju, ki vključuje prizorišče za Azijske igre, ne bodo prisotni enoprsti kopitarji in uvedeni bodo vsi ukrepi nadzora in biološke zaščite, povezani z območjem, prostim bolezni enoprstih kopitarjev, ki se bodo izvajali do vnosa sodelujočih konjev v skladu z dogovorjenim karantenskim protokolom.

(13)

Indonezijski organi so se za zagotovitev trajnostne zaščite zdravstvenega statusa populacije enoprstih kopitarjev na območju, prostem bolezni enoprstih kopitarjev, zavezali za upravljanje karantenskega obrata na tem območju za nadzor vstopa enoprstih kopitarjev z gospodarstev v drugih delih Indonezije ali nekaterih tretjih držav, ki niso vključene na seznam iz Priloge I k Odločbi 2004/211/ES. V tej karanteni pred vstopom se bodo za živali opravili zdravstveni testi v skladu z uvoznimi pogoji Unije, ki se uporabljajo za države iz iste sanitarne skupine.

(14)

Ob upoštevanju zadovoljivih informacij in jamstev Indonezije bi bilo treba navedeno državo vključiti na seznam tretjih držav iz Priloge I k Odločbi 2004/211/ES za ponovni vstop registriranih konjev v obdobju od 10. avgusta do 10. septembra 2018. Hkrati bi bilo treba Indonezijo regionalizirati v zvezi z nekaterimi boleznimi enoprstih kopitarjev. Z epidemiološkega vidika bi bilo treba območje v Indoneziji, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, razvrstiti v sanitarno skupino C na seznamu iz Priloge I k navedeni odločbi.

(15)

Odločbo 2004/211/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice dovolijo ponovni vstop registriranih konjev za tekmovanja po začasnem izvozu na del ozemlja Indonezije, regionaliziran za udeležbo na Azijskih igrah 2018 v Džakarti, pod pogojem da vsakega od konjev spremlja pravilno izpolnjeno veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz Priloge VII k Odločbi 93/195/EGS in pod pogojem da se konji in spremna veterinarska spričevala predstavijo na mejni kontrolni točki vstopa v Unijo v roku, navedenem v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES.

Člen 2

Priloga I k Odločbi 93/195/EGS se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu.

Člen 3

Priloga I k Odločbi 2004/211/ES se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

Uporablja se do 30. septembra 2018.

V Bruslju, 26. marca 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 192, 23.7.2010, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (UL L 86, 6.4.1993, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(4)  http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/.


PRILOGA I

PRILOGA I

Sanitarna skupina A  (1)

Švica (CH), Grenlandija (GL), Islandija (IS)

Sanitarna skupina B  (1)

Avstralija (AU), Belorusija (BY), Črna gora (ME), nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (2) (MK), Nova Zelandija (NZ), Srbija (RS), Rusija (3) (RU), Ukrajina (UA)

Sanitarna skupina C  (1)

Kanada (CA), Kitajska (3) (CN), Hongkong (HK), Indonezija (3)  (4) (ID), Japonska (JP), Republika Koreja (KR), Macao (MO), Malezija (polotok) (MY), Singapur (SG), Tajska (TH), Združene države Amerike (US)

Sanitarna skupina D  (1)

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermudi (BM), Bolivija (BO), Brazilija (3) (BR), Čile (CL), Kostarika (3) (CR), Kuba (CU), Jamajka (JM), Mehika (3) (MX), Peru (3) (PE), Paragvaj (PY), Urugvaj (UY)

Sanitarna skupina E  (1)

Združeni arabski emirati (AE), Bahrajn (BH), Alžirija (DZ), Izrael (5) (IL), Jordanija (JO), Kuvajt (KW), Libanon (LB), Maroko (MA), Oman (OM), Katar (QA), Saudova Arabija (3) (SA), Tunizija (TN), Turčija (3) (TR)PRILOGA II

Priloga I k Odločbi 2004/211/ES se spremeni:

(1)

V tabeli se vstavi naslednji vnos za Indonezijo po abecednem vrstnem redu oznake ISO med vnosa za Hongkong in Izrael:

„ID

Indonezija

ID-0

Celotno ozemlje države

 

Velja od 10. avgusta do 10. septembra 2018.“

ID-1

Območje Džakarte, prosto bolezni enoprstih kopitarjev (za podrobnosti glej okence 9)

C

X

(2)

Doda se naslednje okence 9:

„Okence 9

ID

Indonezija

ID-1

Območje Džakarte, prosto bolezni enoprstih kopitarjev, sestavljata:

(1)

osrednje območje, ki zajema prizorišče v predelu Pulomas;

(2)

avtocestna povezava znotraj ogroženega območja od prizorišča do mednarodnih letališč Džakarte (Soekarno-Hatta in Halim Perdana Kusuma).“


Top