Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0507

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/507 z dne 26. marca 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

C/2018/1732

OJ L 83, 27.3.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/507/oj

27.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 83/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/507

z dne 26. marca 2018

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa nomenklaturo blaga (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura), ki je navedena v Prilogi I k navedeni uredbi.

(2)

Zaradi pravne varnosti je treba pojasniti uvrstitev kapsul, tablet, pastil in pilul, proizvedenih iz proizvodov iz poglavja 15.

(3)

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije v združenih zadevah C-410/08 do C-412/08 (2), se živila, namenjena uporabi kot prehranska dopolnila, sestavljena predvsem iz rastlinskega ali živalskega olja, ki so mu dodani vitamini, in pakirana v odmerjenih dozah (kapsulah), uvrščajo pod tarifno številko 2106 („živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu“).

(4)

V navedeni sodbi je Sodišče pojasnilo, da je v primeru zadevnega blaga pakiranje odločilni element, ki razkriva njegovo funkcijo kot prehranska dopolnila, saj opredeljuje odmerek živil, način njihovega zaužitja in kje naj bi začela učinkovati. Zato je ovojnica dejavnik, ki skupaj z vsebino določa uporabo in značilnosti zadevnega blaga. Dejstvo, da so surovine, iz katerih so sestavljena živila, delno zajete v tarifnih številkah 1515 in 1517 KN, ne preprečuje njihove uvrstitve pod tarifno številko 2106. Tarifni številki 1515 in 1517 KN ne omogočata upoštevanja te značilnosti blaga.

(5)

Do težav pri tarifni uvrstitvi proizvodov bi lahko prišlo pri uvrščanju drugih živil iz proizvodov iz poglavja 15, ki so po sestavi in namenu podobni zadevnim proizvodom iz navedene sodbe Sodišča in vsebujejo odmerjeno dozo ter so pakirani v kapsulah, tabletah, pastilah ali pilulah.

(6)

V pojasnjevalnih opombah harmoniziranega sistema je v zvezi s tarifno številko 2106 navedeno, da ta tarifna številka med drugim vsebuje živila, pogosto imenovana „prehranska dopolnila“, ki so jim dodani vitamini in včasih tudi zelo majhne količine zmesi železa ter so pakirana v embalažo z navedbo, da vzdržujejo splošno zdravje in dobro počutje.

(7)

Prehranska dopolnila iz proizvodov iz poglavja 15, ki so pakirana v odmerjenih dozah, kot so kapsule, tablete, pastile in pilule, niso zajeta v navedenem poglavju, saj posebno pakiranje kaže na njihovo funkcijo prehranskega dopolnila. Prehranska dopolnila so posebna vrsta živil, omenjena samo v pojasnjevalnih opombah harmoniziranega sistema k tarifni številki 2106, na splošno pa so pakirana v odmerjenih dozah. Zato živila, namenjena uporabi kot prehranska dopolnila, ki so pakirana v odmerjenih dozah in proizvedena iz proizvodov iz poglavja 15, ne morejo izpolniti zahtev iz nobene tarifne številke navedenega poglavja in bi jih bilo treba uvrstiti pod tarifno številko 2106.

(8)

Zaradi pravne varnosti bi morale določbe kombinirane nomenklature upoštevati zgoraj navedeno sodno prakso. To je bilo delno doseženo z uvedbo dodatne opombe 5 k poglavju 21 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 698/2013 (3) in dodatne opombe 4 k poglavju 19 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1343 (4). Zaradi doslednosti in skladnosti z navedenimi predhodnimi ukrepi bi bilo treba tudi v poglavje 15 vstaviti dodatno opombo.

(9)

Zato bi bilo treba v poglavje 15 drugega dela kombinirane nomenklature dodati novo dodatno opombo, da se zagotovi enotna razlaga kombinirane nomenklature po vsej Uniji.

(10)

Uredbo (EGS) št. 2658/87 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V poglavju 15 drugega dela kombinirane nomenklature, določene v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, se doda naslednja dodatna opomba 5:

5.

Živila iz proizvodov iz poglavja 15, ki so pakirana v odmerjenih dozah, kot so kapsule, tablete, pastile in pilule, namenjena uporabi kot prehranska dopolnila, so izključena iz tega poglavja. Bistvenih značilnosti prehranskega dopolnila ne določajo le njegove sestavine, temveč tudi njegova posebna oblika pakiranja, ki razkriva njegovo funkcijo kot prehransko dopolnilo, saj opredeljuje odmerek prehrambnega proizvoda, način njegovega zaužitja in kje naj bi začelo učinkovati. Ti prehrambni proizvodi se uvrščajo pod tar. št. 2106, razen če so navedeni ali zajeti na drugem mestu.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. marca 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Sodba z dne 17. decembra 2009, Swiss Caps AG, C-410/08 do C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 698/2013 z dne 19. julija 2013 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 198, 23.7.2013, str. 35).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1343 z dne 18. julija 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 186, 19.7.2017, str. 1).


Top