Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0278

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/278 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 1305/2014 v zvezi s strukturo sporočil, vzorcem podatkov in sporočil ter operativno podatkovno bazo za vagone in intermodalne enote ter o sprejetju informacijsko-tehnološkega standarda za komunikacijsko raven skupnega vmesnika

C/2018/1019

OJ L 54, 24.2.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/278/oj

24.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 54/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/278

z dne 23. februarja 2018

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 1305/2014 v zvezi s strukturo sporočil, vzorcem podatkov in sporočil ter operativno podatkovno bazo za vagone in intermodalne enote ter o sprejetju informacijsko-tehnološkega standarda za komunikacijsko raven skupnega vmesnika

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 5(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19 Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta (2) zahteva, da Agencija Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 5 Direktive (EU) 2016/797 na Komisijo naslovi priporočila o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI) in njihovi reviziji ter zagotovi, da so TSI prilagojene tehničnemu napredku, tržnim gibanjem in socialnim zahtevam.

(2)

Komisija je 23. septembra 2017 od Agencije zahtevala, da v skladu s členom 5(2) Direktive (EU) 2016/797 izda priporočilo za revizijo tehničnih specifikacij za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „telematske aplikacije za tovorni promet“ železniškega sistema v Uniji (v nadaljnjem besedilu: TSI TAF).

(3)

Agencija je 18. oktobra 2017 izdala priporočilo za TSI TAF, da bi se posodobili struktura sporočil TSI TAF, vzorci podatkov in sporočil ter operativna podatkovna baza za vagone in intermodalne enote (WIMO) ter sprejel informacijsko-tehnološki standard za komunikacijsko raven skupnega vmesnika. Te spremembe so bile uvedene, da bi se premostila nekdanja lastniška logika in da bi se uporabnikom TSI TAF omogočilo hitrejše in cenejše izvajanje tega instrumenta. Referenčne datoteke so bile ustrezno spremenjene.

(4)

Določbe Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 1305/2014 (3) v zvezi s TSI TAF bi bilo treba spremeniti, da se opredeli izvedbena struktura skupnega vmesnika v skladu s strukturo zgoraj navedenih sporočil.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 51(1) Direktive (EU) 2016/797 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1305/2014 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L 138, 26.5.2016, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 1305/2014 z dne 11. decembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 62/2006 (UL L 356, 12.12.2014, str. 438).


PRILOGA

Dodatek I Priloge k Uredbi (EU) št. 1305/2014 se nadomesti z naslednjim:

Dodatek I

Seznam tehničnih dokumentov

Št.

Sklic

Naslov

Različica

Datum

1

ERA-TD-100

TSI TAF – Priloga A.5: Številke in diagrami zaporedja v sporočilih TSI TAF

2.1

10.2.2015

2

ERA–TD–101

TSI TAF – Priloga D.2: Dodatek A (Načrtovanje potovanja vagona/ILU)

2.0

17.10.2013

3

ERA-TD-102

TSI TAF – Priloga D.2: Dodatek B – Operativna podatkovna baza za vagone in intermodalne enote (WIMO)

2.1

10.2.2015

4

ERA-TD-103

TSI TAF – Priloga D.2: Dodatek C – Referenčne datoteke

2.1

10.2.2015

5

ERA-TD-104

TSI TAF – Priloga D.2: Dodatek E – Skupni vmesnik

2.2

23.2.2017

6

ERA-TD-105

TSI TAF – Priloga D.2: Dodatek F – Vzorec podatkov in sporočil TSI TAF

2.2

23.2.2017


Top