Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0173

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/173 z dne 29. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve oznak kombinirane nomenklature iz Priloge I k navedeni uredbi

C/2017/7289

OJ L 32, 6.2.2018, p. 12–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/173/oj

6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/12


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/173

z dne 29. novembra 2017

o spremembi Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve oznak kombinirane nomenklature iz Priloge I k navedeni uredbi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/936 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. junija 2015 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (1), in zlasti člena 35 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

skupna pravila za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije, so določena v Uredbi (EU) 2015/936. Priloga I k navedeni uredbi določa tekstilne izdelke, navedene v členu 1, in sicer z navedbo ustreznih oznak kombinirane nomenklature.

(2)

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 (2) je uvedla kombinirano nomenklaturo. Priloga I k navedeni uredbi se vsako leto posodobi in objavi kot samostojna izvedbena uredba, da se kombinirana nomenklatura uskladi z morebitnimi spremembami, ki jih sprejme Svetovna carinska organizacija v zvezi z nomenklaturo harmoniziranega sistema ali se sprejmejo v okviru Svetovne trgovinske organizacije, kar zadeva konvencionalne carinske stopnje.

(3)

Komisija je 6. oktobra 2016 sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1821 (3), s katero je spremenila nomenklaturo nekaterih proizvodov, zajetih v Prilogi I k Uredbi (EU) 2015/936.

(4)

Da se Uredba (EU) 2015/936 uskladi z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1821, bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo I k Uredbi (EU) 2015/936 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2015/936 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 160, 25.6.2015, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 294, 28.10.2016, str. 1).


PRILOGA

Oddelek A Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„A   TEKSTILNI IZDELKI IZ ČLENA 1

1.

Brez poseganja v pravila za razlaganje Kombinirane nomenklature (KN) se šteje, da je besedilo poimenovanja blaga le okvirno, ker so izdelki v vsaki kategoriji v tej prilogi določeni z oznako KN. Kadar je pred oznako KN navedeno ‚ex‘, so izdelki, zajeti v posamezni kategoriji, opredeljeni z obsegom oznake KN in obsegom ustreznega poimenovanja.

2.

Oblačila, ki niso prepoznavna kot oblačila za moške ali dečke ali oblačila za ženske ali deklice, so uvrščena skupaj s slednjimi.

3.

Kadar je uporabljen izraz ‚oblačila za dojenčke‘, ta zajema oblačila do vključno trgovske velikosti 86.

Kategorija

Poimenovanje

Oznaka KN 2017

Preglednica enakovrednosti

kosov/kg

g/kos

SKUPINA I A

1

Bombažna preja, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Tkanine iz bombaža, razen gaze, frotirja, ozkih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino, tkanin iz ženiljske preje, tila in drugih mrežastih tkanin

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Tkanine iz sintetičnih vlaken (rezanih ali odpadnih), razen ozko tkanih tkanin, tkanin z zankasto oz. lasasto površino (vključno s frotirjem) in tkanin iz ženiljske preje

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I B

4

Srajce, majice s kratkimi rokavi, lahke, fino pletene jope in puloverji, puliji s polo ovratnikom ali ravnim izrezom (razen iz volne ali fine živalske dlake), spodnje majice in podobno, pletene ali kvačkane

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki, kompleti jopic in puloverjev, jope, domače halje in majice (razen suknjičev in blazerjev), anoraki, vetrni jopiči, bunde in podobno, pleteni ali kvačkani

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Moške ali deške tkane jahalne hlače in kratke hlače, razen kopalk (vključno dolge hlače); ženske ali dekliške tkane hlače in dolge hlače iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; spodnji deli podloženih trenirk, razen tistih iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, tudi pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Moške ali deške srajce, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

SKUPINA II A

9

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža; toaletno in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, iz frotirnih tkanin za brisače ali podobne zankaste frotirne tkanine, iz bombaža

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Posteljno perilo, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Preja iz rezanih ali odpadnih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Od katerih: akrilna

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Preja iz rezanih ali odpadnih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače iz bombaža in ozko tkanih tkanin) in prešite tkanine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Od katerih: bombažni rebrasti žamet

 

 

5801 22 00

 

 

39

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo, razen pletenega ali kvačkanega, razen iz frotirja za brisače ali podobnega frotirja iz bombaža

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

12

Hlačne nogavice, nogavice, kratke nogavice, nogavice do gležnjev, nogavičke za stopala in podobno, pletene ali kvačkane, razen za dojenčke, vključno z nogavicami za krčne žile, razen izdelkov iz kategorije 70

24,3 para

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, ženske ali dekliške spodnjice in spodnjice brez hlačnic, pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Moški ali deški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Ženski ali dekliški tkani plašči, dežni plašči in drugi plašči, pelerine; jopiči in suknjiči iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen park iz kategorije 21)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Moške ali deške obleke in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih kompletov; moške ali deške podložene trenirke, z zunanjo površino iz ene same tkanine, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Moški ali deški suknjiči ali blazerji, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Moške ali deške spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, domače halje, kopalni plašči in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Robci, razen pletenih ali kvačkanih

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Parke; vetrovke, vetrni jopiči, bunde in podobno, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken; zgornji deli podloženih trenirk, razen iz kategorije 16 ali 29, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Moške ali deške spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Ženske ali dekliške obleke, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Ženska ali dekliška krila, vključno s hlačnimi krili

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami (pumparice) in kratke hlače (razen kopalk), pletene ali kvačkane, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek; ženske ali dekliške podložene trenirke, z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Modrčki, tkani, pleteni ali kvačkani

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov za dojenčke iz kategorij 10 in 87, in dolge nogavice, kratke nogavice in nogavičke za dojenčke, razen pletenih ali kvačkanih, iz kategorije 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Trenirke iz pletene ali kvačkane tkanine, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Moška ali deška delovna ali poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Ženski ali dekliški predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Smučarske obleke, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih, razen oblačil iz kategorij 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 in 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Plašči, suknjiči, blazerji in druga oblačila, vključno s smučarskimi oblekami, pleteni ali kvačkani, razen oblačil iz kategorij 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

SKUPINA III A

33

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz trakov ali podobno iz polietilena ali polipropilena, širine manj kot 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, razen pletenih ali kvačkanih, dobljene iz trakov ali podobno

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobno, široke 3 m ali več

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tkanine iz sintetičnih filamentov, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Tkanine iz umetnih filamentov, razen tistih za pnevmatike iz kategorije 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Od katerih: razen nebeljenih ali beljenih

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pleteni ali kvačkani sintetični materiali za zavese vključno z mrežastim blagom za zavese

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Preja iz sintetičnega filamenta (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen neteksturirane enojne preje, brez zavojev ali do vključno 50 zavojev na meter

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Preja iz neskončnih umetnih ali sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5401 20 10

 

 

Preja iz umetnih vlaken; preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno, razen enojne preje iz viskoznega rajona brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojne neteksturirane preje iz celuloznega acetata

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, preja iz rezanih umetnih vlaken, bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Mikana ali česana ovčja ali jagnječja volna ali druga fina živalska dlaka

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Preja iz mikane ovčje ali jagnječje volne (volnena preja) ali iz mikane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Preja iz česane ovčje ali jagnječje volne (česana preja) ali iz česane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Preja iz ovčje ali jagnječje volne ali iz česane fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Tkanine iz ovčje ali jagnječje volne ali iz fine živalske dlake

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Bombaž, mikan ali česan

 

 

5203 00 00

 

 

53

Bombažna gaza

 

 

5803 00 10

 

 

54

Umetna vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

 

 

5507 00 00

 

 

55

Sintetična vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Preja iz rezanih sintetičnih vlaken (vključno z odpadki), pripravljena za prodajo na drobno

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, razen preprog iz kategorije 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Ročno izdelane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter z iglo izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

 

 

5805 00 00

 

 

61

Ozke tkanine in ozki materiali (bolduk), ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene, razen nalepk in podobnih izdelkov iz kategorije 62

Elastični materiali in pozamenterija iz elastičnih materialov (razen pletenih ali kvačkanih), narejeni iz tekstilnih materialov, sestavljenih iz gumijastih niti

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), ovita preja (razen metalizirane preje in ovite preje iz konjske žime)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Čipka rašel in materiali z dolgolasasto površino iz sintetičnih vlaken

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorij 38 A in 63, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Potovalne odeje in odeje, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

10

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

17 parov

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Pleteni ali kvačkani oblačilni dodatki, razen tistih za dojenčke; gospodinjsko perilo vseh vrst, pleteno ali kvačkano; zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, pleteni ali kvačkani; pletene ali kvačkane odeje in potovalne odeje, drugi pleteni ali kvačkani izdelki, vključno z deli oblačil ali oblačilnih dodatkov

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Od katerih: vrečke in vreče za pakiranje blaga, izdelane iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Ženske in dekliške kombineže in spodnja krila, pletena ali kvačkana

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Hlačne nogavice in nogavice iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje manj kot 67 deciteksov (6,7 teksa)

30,4 parov

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Ženske dolge nogavice iz sintetičnih vlaken

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Kopalke iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Ženski ali dekliški pleteni ali kvačkani kostimi in kompleti, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Moške ali deške pletene ali kvačkane obleke in kompleti iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, razen smučarskih oblek

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih; drugi oblačilni dodatki, deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Dvonitne vrvi, vrvje, konopci in kabli iz sintetičnih vlaken, prepleteni ali ne

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Šotori

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Vrečke in vreče za pakiranje blaga iz tkanin, razen izdelanih iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči), tekstilni prah in nopki

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Netkano blago in izdelki iz takšnega blaga, vključno impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Mreže in mrežasti izdelki iz dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev ter zgotovljene ribiške mreže iz preje, dvonitnih vrvi, vrvja, motvozov ali konopcev

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Drugi izdelki iz preje, dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli ali konopci, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za kopiranje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Gumirani tekstilni materiali, ki niso pleteni ali kvačkani, razen tistih za pnevmatike

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Tekstilni materiali, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, razen iz sintetičnih vlaken

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Ponjave, jadra, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende)

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Tkane napihljive blazine

 

 

6306 40 00

 

 

111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

 

 

6306 90 00

 

 

112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij 113 in 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Krpe za tla, za posodo in za prah, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tkanine in izdelki za tehnične namene

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

SKUPINA IV

115

Lanena preja ali preja iz ramije

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Tkanine iz lanu ali ramije

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Namizno perilo, toaletno perilo in kuhinjsko perilo iz lanu ali ramije, razen pletenega ali kvačkanega

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

 

 

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Rezana sintetična vlakna

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Rezana umetna vlakna

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

 

 

5105 40 00

 

 

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130 A; svileni katgut

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

 

 

5308 90 90

 

 

132

Papirnata preja

 

 

5308 90 50

 

 

133

Preja iz prave konoplje

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Metalizirana preja

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

 

 

5809 00 00

 

 

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz sisala, drugih vlaken iz rodu agave ali manilske konoplje

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abak (manilska konoplja) ali prave konoplje

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav, razen izdelkov iz kategorije 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Preja iz kokosovega vlakna

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širših od 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širine do vključno 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Talna prekrivala iz kokosovih vlaken

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen taftanih ali kosmičenih

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

 

 

5602 10 11

 

 

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

 

 

5001 00 00

 

 

Surova svila (nepredena)

 

 

5002 00 00

 

 

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali, nemikani ali nečesani

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Volna, nemikana ali nečesana

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

 

 

5104 00 00

 

 

Lan, surov ali predelan, toda nepreden: laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake

 

 

5305 00 00

 

 

Bombaž, nemikan in nečesan

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5305 00 00

 

 

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Ženske ali dekliške bluze in puloverji, pleteni ali kvačkani, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Oblačila, pletena ali kvačkana, razen tistih iz kategorij 1 do 123 in 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Obleke, bluze in srajčne bluze, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6214 10 00

 

 

Metuljčki in kravate iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

6215 10 00

 

 

160

Robci iz svile ali svilenih odpadkov

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Oblačila, razen pletenih ali kvačkanih in razen tistih iz kategorij 1 do 123 in kategorije 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Gaza in izdelki iz gaze, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno

 

 

3005 90 31 “

 

 


Top