Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1233

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1233 z dne 3. julija 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2017/4752

OJ L 177, 8.7.2017, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1233/oj

8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1233

z dne 3. julija 2017

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Novo večnamensko motorno vozilo na štirikolesni pogon (tipa dostavno vozilo). Vozilo z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig s prostornino cilindrov nad 1 500 cm3 do vključno 2 500 cm3. Skupna bruto teža vozila je približno 2 800 kg.

Vozilo ima dve vrsti sedežev; v prvi vrsti sta dva sedeža (vozniški sedež in sedežna klop, na kateri lahko sedita dva potnika), v drugi vrsti pa so trije sedeži. V prvi vrsti sedežev so na obeh straneh vrata z oknom, v drugi vrsti sedežev pa je na levi strani okno, na desni pa so drsna vrata z oknom.

Za drugo vrsto sedežev je fiksna pregrada (pregradna rešetka), ki ločuje prostor za potnike od prostora za prevoz blaga. V prostoru za prevoz blaga ni varnostnih pasov niti opreme za njihovo vgradnjo. Prostor za prevoz blaga ima zadnja vrata, ki se odpirajo dvokrilno, oken pa nima. Elementi udobja ter notranja izdelava in oprema vozila so značilni za prostor za potnike v vozilih.

Prostor za prevoz blaga je dolg približno 1,9 m in ima prostornino 4,4 m3.

8703 32 19

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8703 , 8703 32 in 8703 32 19 .

Uvrstitev večnamenskih motornih vozil je opredeljena v skladu z nekaterimi značilnostmi, ki kažejo, ali so vozila konstruirana predvsem za prevoz oseb ali za prevoz blaga (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifnima številkama 8703 in 8704 ter pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifni številki 8703 ).

Uvrstitev pod tarifno številko 8704 kot vozilo za prevoz blaga je izključena, saj so objektivne lastnosti in splošni videz vozila značilni za vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb (vozilo ima drugo vrsto sedežev z varnostno opremo, štiri okna, drsna vrata z oknom za potnike, ki sedijo zadaj, elemente udobja za potnike, ki sedijo spredaj in zadaj). Prisotnost fiksne pregrade med prostorom za potnike in prostorom za prevoz blaga ne more biti odločilno merilo za izključitev uvrstitve pod tarifno številko 8703 , saj je to tipična lastnost mnogih vozil, ki so opredeljena kot vozila za prevoz oseb (običajno športna terenska vozila). Glej tudi mnenji 8703 32/1 in 8703 32/2 o uvrstitvi proizvoda v harmonizirani sistem.

Vozilo je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8703 32 19 kot nova motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb.


Top