Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1232

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1232 z dne 3. julija 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2017/4751

OJ L 177, 8.7.2017, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/03/2019; razveljavil 32019R0321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1232/oj

8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/23


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1232

z dne 3. julija 2017

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Okrogel izdelek s premerom približno 500 mm in maso približno 23 kg. Izdelan je iz sferoidnega grafitnega litega železa (nodularnega litega železa EN-GJS-500-7). Izdelek je zaradi zaščite pred korozijo prebarvan s črnim bitumnom.

Certificiran je v skladu s standardom EN 124 (pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce) in se uporablja kot pokrov za kanal (na primer za kanale za padavinsko vodo).

Glej sliko (*1).

7325 99 10

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 7325 , 7325 99 in 7325 99 10 .

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k oznaki KN 7307 19 10 opredeljujejo temprano lito železo. V skladu s temi opombami izraz „kovno“ zajema sferoidno grafitno lito železo. Zaradi pravne varnosti in da bi zagotovili skladno razlago kombinirane nomenklature, bi se te pojasnjevalne opombe morale po analogiji uporabljati tudi za tarifno številko 7325 . Uvrstitev izdelka pod oznako KN 7325 10 00 kot drugi liti izdelki iz netempranega litega železa je zato izključena.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 7325 99 10 kot drugi liti izdelki iz tempranega litega železa.

Image


(*1)  Slika je samo informativne narave.


Top