Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0324

Uredba Komisije (EU) 2017/324 z dne 24. februarja 2017 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za osnovni kopolimer metakrilata (E 1205) (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/1197

OJ L 49, 25.2.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/324/oj

25.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 49/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/324

z dne 24. februarja 2017

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za osnovni kopolimer metakrilata (E 1205)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 (3) so določene specifikacije za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(2)

Navedene specifikacije se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobijo v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(3)

Dne 21. novembra 2014 je bil vložen zahtevek za spremembo specifikacij za aditiv za živila osnovni kopolimer metakrilata (E 1205). Zahtevek je bil državam članicam dan na voljo v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(4)

Predlagatelj je zahteval, da se spremeni opredelitev aditiva za živila v zvezi s kratkim opisom proizvodnega postopka, ker se je proizvodni postopek moderniziral. Po temeljitem pregledu velikosti delcev v trenutni specifikaciji je predlagatelj zahteval spremembo velikosti prašnih delcev.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je sprejela mnenje o varnosti predlagane spremembe specifikacij za osnovni kopolimer metakrilata (E 1205) kot aditiva za živila (4). Na podlagi podatkov, ki jih je zagotovil predlagatelj, in ob upoštevanju prvotne ocene snovi leta 2010 (5) je Agencija ugotovila, da predlagane spremembe specifikacij aditiva za živila osnovni kopolimer metakrilata (E 1205) ne predstavljajo tveganja za varnost.

(6)

Uredbo (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1).

(4)  EFSA Journal 2016; 14(5):4490, str. 13.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(2):1513, str. 23.


PRILOGA

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 231/2012 se vnosi za aditiv za živila „E 1205 OSNOVNI KOPOLIMER METAKRILATA“ spremenijo:

1.

vnos za „Opredelitev“ se nadomesti z naslednjim:

Opredelitev

Osnovni kopolimer metakrilata se proizvaja s toplotno nadzorovano polimerizacijo monomerov metilnega metakrilata, butilnega metakrilata in dimetilaminoetilnega metakrilata, raztopljenega v propan-2-olu, z uporabo prostega radikala kot donorja, ki sproži reakcijo. Kot sredstvo za modificiranje verige se uporablja alkilni merkaptan. Polimerna raztopina se ekstrudira in granulira pod vakuumom, da se odstranijo ostale hlapne sestavine. Nastala zrnca se tržijo kot taka ali pa se še drugič zmeljejo (mikronizacija).“

2.

vnos za velikost delcev se nadomesti z naslednjim:

„Velikost prašnih delcev (pri uporabi tvori film)

< 50 μm najmanj 95 %

< 20 μm najmanj 50 %

< 3 μm ne več kot 10 %“


Top