EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D0266

Sklep št. 1/2016 Pododbora za carino EU-Republika Moldavija z dne 6. oktobra 2016 o nadomestitvi Protokola II k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2017/266]

OJ L 39, 16.2.2017, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/266/oj

16.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/45


SKLEP št. 1/2016 PODODBORA ZA CARINO EU-REPUBLIKA MOLDAVIJA

z dne 6. oktobra 2016

o nadomestitvi Protokola II k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2017/266]

PODODBOR ZA CARINO EU-REPUBLIKA MOLDAVIJA JE –

ob upoštevanju Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (1) ter zlasti člena 38 Protokola II k Sporazumu, o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 144(2) Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se sklicuje na Protokol II k Sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Protokol II), ki določa pravila o poreklu ter predpisuje kumulacijo porekla med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo.

(2)

Večina določb o trgovinskih in s trgovino povezanih zadevah iz Sporazuma, vključno s Protokolom II, se začasno uporablja od 1. septembra 2014.

(3)

Člen 38 Protokola II določa, da se lahko Pododbor za carino iz člena 200 Sporazuma odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

(4)

Regionalna konvencija o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (2) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je namenjena nadomestitvi protokolov o pravilih o poreklu, ki trenutno veljajo med državami panevro-mediteranskega območja, z enim zakonodajnim aktom.

(5)

Unija je Konvencijo podpisala 15. junija 2011. Skupni odbor Konvencije je s sklepom št. 2 z dne 21. maja 2014 (3) sklenil, da bi bilo treba Republiko Moldavijo povabiti, da pristopi h Konvenciji.

(6)

Unija in Republika Moldavija sta deponirali instrumenta o sprejetju pri depozitarju Konvencije 26. marca 2012 oziroma 31. julija 2015. Zato je Konvencija v skladu s členom 10(3) Konvencije začela veljati za Unijo in Republiko Moldavijo 1. maja 2012 oziroma 1. septembra 2015.

(7)

Protokol II bi bilo zato treba nadomestiti z novim protokolom, ki se sklicuje na Konvencijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol II k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. decembra 2016.

V Bruslju, 6. oktobra 2016

Za Pododbor za carino

Predsednik

P. KOVACS

Sekretarja

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  UL L 260, 30.8.2014, str. 4.

(2)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.

(3)  UL L 217, 23.7.2014, str. 88.


PRILOGA

„PROTOKOL II

O OPREDELITVI POJMA „IZDELKI S POREKLOM“ IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA

Člen 1

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo

1.   Za namene izvajanja tega sporazuma se uporabljajo Dodatek I in ustrezne določbe Dodatka II k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

2.   Vsa sklicevanja na „ustrezni sporazum“ iz Dodatka I in ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji se razumejo kot sklicevanja na ta sporazum.

Člen 2

Reševanje sporov

1.   Če pride do sporov v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32 Dodatka I h Konvenciji, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo navedenega preverjanja, se ti spori predložijo Pododboru za carino. Določbe mehanizma za reševanje sporov iz poglavja 14 (Reševanje sporov) naslova V (Trgovina in z njo povezane zadeve) tega sporazuma se ne uporabljajo.

2.   V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 3

Spremembe Protokola

Pododbor za carinsko sodelovanje se lahko odloči spremeniti določbe tega protokola.

Člen 4

Odstop od Konvencije

1.   Če Evropska unija ali Republika Moldavija pošlje pisno obvestilo depozitarju Konvencije o svoji nameri, da odstopi od Konvencije v skladu s členom 9 Konvencije, Evropska unija in Republika Moldavija nemudoma začneta pogajanja glede pravil o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma.

2.   Do začetka veljavnosti teh na novo določenih pravil o poreklu se za ta sporazum še naprej uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, ki veljajo v trenutku odstopa. Vendar se od trenutka odstopa pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, razumejo tako, da dopuščajo le dvostransko kumulacijo med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo.

Člen 5

Prehodne določbe – kumulacija

Ne glede na člena 16(5) in 21(3) Dodatka I h Konvenciji je lahko, kadar kumulacija vključuje le države Efte, Ferske otoke, Evropsko unijo, Turčijo in države, ki sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu Republike Moldavije, dokazilo o poreklu potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava o poreklu.“


(1)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.


Top