EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0264

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/264 z dne 14. februarja 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 766)

C/2017/0766

OJ L 39, 16.2.2017, p. 12–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/264/oj

16.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/12


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/264

z dne 14. februarja 2017

o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 766)

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, madžarskem, nemškem, poljskem, portugalskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 52 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 31 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (2) in od 1. januarja 2015 v skladu s členom 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 mora Komisija opraviti potrebna preverjanja, državam članicam sporočiti rezultate navedenih preverjanj, upoštevati pripombe držav članic, začeti dvostranske razprave, da bi z zadevnimi državami članicami lahko dosegla dogovor, in slednjim uradno sporočiti svoje sklepe.

(2)

Države članice so imele možnost zahtevati začetek spravnega postopka. Navedena možnost je bila v nekaterih primerih uporabljena in Komisija je pregledala poročila, ki so bila izdana o izidu postopka.

(3)

V skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 se lahko financirajo samo kmetijski odhodki, ki so nastali na način, ki ni kršil zakonodaje Unije.

(4)

Opravljena preverjanja, izidi dvostranskih razprav in spravni postopki so pokazali, da del odhodkov, ki so jih prijavile države članice, ne izpolnjuje te zahteve in torej ne more biti financiran v okviru EKJS in EKSRP.

(5)

Navesti bi bilo treba zneske, ki se ne priznavajo za upravičene do financiranja iz EKJS in EKSRP. Navedeni zneski se ne nanašajo na odhodke, nastale več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim sporočilom, v katerem je Komisija države članice obvestila o rezultatih preverjanj.

(6)

Kar zadeva primere, ki jih zajema ta sklep, je Komisija države članice v zbirnem poročilu (3) obvestila o oceni zneskov, ki bodo izključeni zaradi neskladnosti z zakonodajo Unije.

(7)

Ta sklep ne vpliva na morebitne finančne posledice, ki bi jih Komisija lahko imela zaradi sodb Sodišča Evropske unije v zadevah, ki so 31. decembra 2016 še nerešene –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zneski, določeni v Prilogi in povezani z odhodki akreditiranih plačilnih agencij držav članic, prijavljenimi v okviru EKJS ali EKSRP, so izključeni iz financiranja Unije.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Madžarsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 14. februarja 2017

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

(3)  Ares(2017) 555605, 1. februar 2017.


PRILOGA

Sklep: 53

Proračunska postavka: 05040501

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

SI

Certificiranje

2013

Dolgovi EKSRP, ki so bili prezgodaj prijavljeni kot neizterljivi

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

 

 

 

 

 

Skupaj SI:

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

Proračunska postavka: 05070107

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

PT

Finančna revizija – zamujena plačila in roki za plačila

2012

Popravek zaradi zamujenih plačil

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 341 058,21

– 613 918,73

272 860,52

 

Finančna revizija – prekoračitev

2012

Popravek zaradi prekoračitve zgornjih mej

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 249 991,75

– 2 249 991,75

0,00

 

 

 

 

 

Skupaj PT:

EUR

– 2 591 049,96

– 2 863 910,48

272 860,52

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

SI

Certificiranje

2013

Znane napake EKJS IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

285,33

0,00

285,33

 

 

 

 

 

Skupaj SI:

EUR

285,33

0,00

285,33


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

– 2 590 764,63

– 2 863 910,48

273 145,85

Proračunska postavka: 6701

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

AT

Certificiranje

2014

Finančna potrditev obračunov za proračunsko leto 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

 

 

 

 

 

Skupaj AT:

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BG

Certificiranje

2013

Vračilo sredstev upravnih napak EKJS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 808 946,28

0,00

– 808 946,28

 

Certificiranje

2014

Znana napaka EKJS IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 23 513,30

0,00

– 23 513,30

 

Certificiranje

2013

Precenitve EKJS IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 12 839,99

0,00

– 12 839,99

 

 

 

 

 

Skupaj BG:

EUR

– 845 299,57

0,00

– 845 299,57

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

CY

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – neposredna pomoč – leto zahtevka 2013

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 516 617,16

0,00

– 516 617,16

 

Navzkrižna skladnost

2015

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – neposredna pomoč – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 503 559,05

– 8 178,75

– 495 380,30

 

Navzkrižna skladnost

2013

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – vino – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 29 474,10

0,00

– 29 474,10

 

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – vino – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 2 023,66

0,00

– 2 023,66

 

 

 

 

 

Skupaj CY:

EUR

– 1 051 673,97

– 8 178,75

– 1 043 495,22

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

DE

Navzkrižna skladnost

2013

Pomanjkljiva ocena živali z dvema manjkajočima ušesnima znamkama (PZR 7, 8) – leto zahtevka 2012

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 38 456,61

0,00

– 38 456,61

 

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljiva ocena živali z dvema manjkajočima ušesnima znamkama (PZR 7, 8) – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 45 384,43

0,00

– 45 384,43

 

Navzkrižna skladnost

2015

Pomanjkljiva ocena živali z dvema manjkajočima ušesnima znamkama (PZR 7, 8) – leto zahtevka 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 95 307,89

0,00

– 95 307,89

 

Certificiranje

2011

Prestrukturiranje sektorja sladkorja – neupravičeni zneski

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 17 137,39

0,00

– 17 137,39

 

Certificiranje

2012

Prestrukturiranje sektorja sladkorja – neupravičeni zneski

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 731 625,19

0,00

– 1 731 625,19

 

Nepravilnosti

2010

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 1 964 861,71

0,00

– 1 964 861,71

 

 

 

 

 

Skupaj DE:

EUR

– 3 892 773,22

0,00

– 3 892 773,22

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

ES

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Pogoji za priznanje niso izpolnjeni

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 33 191,89

– 10 156,42

– 23 035,47

 

Pregled transakcij

2010

Zamude pri pregledih v Rioji in Andaluziji

PAVŠAL

0,50 %

EUR

– 146 150,05

0,00

– 146 150,05

 

Pregled transakcij

2011

Zamude pri pregledih v Rioji in Andaluziji

PAVŠAL

0,50 %

EUR

– 93 858,26

0,00

– 93 858,26

 

Pregled transakcij

2012

Zamude pri pregledih v Rioji in Andaluziji

PAVŠAL

0,50 %

EUR

– 35 460,70

0,00

– 35 460,70

 

Pregled transakcij

2010

Zamuda pri pregledu – Rioja

PAVŠAL

0,50 %

EUR

– 2 995,48

0,00

– 2 995,48

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 531 131,62

– 9 722,69

– 1 521 408,93

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 159 599,27

– 41 333,00

– 2 118 266,27

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 456 751,54

– 36 337,16

– 1 420 414,38

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 499 753,12

– 14 200,84

– 1 485 552,28

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Andaluzija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 896 215,57

– 2 557,15

– 893 658,42

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 8 679,88

– 55,12

– 8 624,76

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 10 681,51

– 534,08

– 10 147,43

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 28 978,00

– 175,03

– 28 802,97

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 84 663,69

0,00

– 84 663,69

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Aragonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 84 019,25

0,00

– 84 019,25

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 11 860,02

– 75,32

– 11 784,70

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 14 278,97

– 86,25

– 14 192,72

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 233 449,16

– 2 262,89

– 231 186,27

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 13 983,26

– 79,24

– 13 904,02

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Balearski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 8 720,47

– 113,07

– 8 607,40

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 22 767,51

– 798,11

– 21 969,40

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 54 144,30

– 15 229,33

– 38 914,97

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 83 110,99

– 4 155,55

– 78 955,44

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 127 228,11

– 1 732,48

– 125 495,63

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kanarski otoki

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 114 108,33

– 1 463,88

– 112 644,45

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 26 883,50

– 1 712,30

– 25 171,20

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 15 731,99

– 95,02

– 15 636,97

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 37 119,79

– 224,21

– 36 895,58

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 16 217,50

0,00

– 16 217,50

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja – Manča

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 29 443,87

0,00

– 29 443,87

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 26 234,89

– 166,59

– 26 068,30

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 151 821,60

– 917,00

– 150 904,60

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 22 932,79

– 138,58

– 22 794,21

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 32 744,91

0,00

– 32 744,91

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Kastilja in Leon

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 68 357,82

0,00

– 68 357,82

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 225 773,04

0,00

– 225 773,04

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 170 694,03

– 8 534,70

– 162 159,33

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 181 248,30

– 9 062,42

– 172 185,88

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 192 820,93

0,00

– 192 820,93

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Katalonija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 254 597,71

0,00

– 254 597,71

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 146 386,75

0,00

– 146 386,75

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 200 166,03

– 31 147,05

– 169 018,98

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 170 287,72

0,00

– 170 287,72

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 168 918,35

– 3 707,16

– 165 211,19

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Valencija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 153 236,13

– 3 351,18

– 149 884,95

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 7 573,50

– 4 869,44

– 2 704,06

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 41 935,82

– 253,29

– 41 682,53

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 6 398,76

– 38,65

– 6 360,11

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 8 379,93

0,00

– 8 379,93

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Extremadura

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 4 382,72

0,00

– 4 382,72

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 127 765,77

– 9 710,55

– 118 055,22

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 185 478,26

– 2 132,67

– 183 345,59

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 282 683,90

– 1 707,41

– 280 976,49

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 284 838,08

– 28,74

– 284 809,34

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Rioja

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 139 011,79

0,00

– 139 011,79

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 259 156,57

– 1 645,65

– 257 510,92

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 416 517,97

– 113 614,89

– 302 903,08

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 521 156,18

– 3 147,78

– 518 008,40

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 401 418,38

0,00

– 401 418,38

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Murcia

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 283 457,53

0,00

– 283 457,53

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 15 774,57

– 100,17

– 15 674,40

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 44 467,97

– 268,59

– 44 199,38

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 215 685,94

– 1 302,74

– 214 383,20

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 241 224,50

0,00

– 241 224,50

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Navarra

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 72 761,39

0,00

– 72 761,39

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 46 466,16

– 280,65

– 46 185,51

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 37 334,18

– 225,49

– 37 108,69

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 18 369,50

0,00

– 18 369,50

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neupravičen odhodek – okoljski ukrepi – Baskija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 18 173,37

0,00

– 18 173,37

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 471 338,23

– 410 946,34

– 2 060 391,89

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 458 742,85

– 487 812,57

– 1 970 930,28

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 824 856,16

– 409 515,20

– 2 415 340,96

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 64 228,60

– 753,71

– 63 474,89

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Odobritev programov in trdnost ocen

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 4 355,01

0,00

– 4 355,01

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Priznanje organizacij proizvajalcev

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 183 847,65

– 9 192,38

– 174 655,27

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2009

Priznanje organizacij proizvajalcev in operativnih programov

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 3 922 888,80

– 2 042 758,51

– 1 880 130,29

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Priznanje organizacij proizvajalcev in operativnih programov

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 4 917 485,69

– 2 566 722,82

– 2 350 762,87

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Priznanje organizacij proizvajalcev in operativnih programov

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 440 969,18

– 220 484,59

– 220 484,59

 

Druga neposredna pomoč – POSEI (2014+)

2015

Centralni register (RIIA) vsebuje napake, ki ogrožajo pravilnost izčrpnih upravnih navzkrižnih pregledov, določenih v Uredbi (EU) št. 180/2014

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 82 894,34

0,00

– 82 894,34

 

Druga neposredna pomoč – POSEI

2013

Centralni register (RIIA) vsebuje napake, ki ogrožajo pravilnost izčrpnih upravnih navzkrižnih pregledov, določenih v uredbah (EU) št. 180/2014 in (ES) št.°793/2006

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 280 114,91

– 14 005,75

– 266 109,16

 

Druga neposredna pomoč – POSEI (2014+)

2014

Centralni register (RIIA) vsebuje napake, ki ogrožajo pravilnost izčrpnih upravnih navzkrižnih pregledov, določenih v uredbah (EU) št. 180/2014 in (ES) št.°793/2006

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 234 195,06

0,00

– 234 195,06

 

 

 

 

 

Skupaj ES:

EUR

– 32 613 727,82

– 6 501 642,40

– 26 112 085,42

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

FR

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe (ES) št. 73/2009

2014

Ključna kontrola: upravne kontrole, vključno z navzkrižnimi pregledi, da se ugotovi upravičenost pomoči (razmerje produktivnosti)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 297 619,43

0,00

– 1 297 619,43

 

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe (ES) št. 73/2009

2015

Ključna kontrola: upravne kontrole, vključno z navzkrižnimi pregledi, da se ugotovi upravičenost pomoči (razmerje produktivnosti)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 043 712,69

0,00

– 2 043 712,69

 

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe (ES) št. 73/2009

2014

Ključna kontrola: pregledi pravilnosti izračuna pomoči, vključno z uporabo upravnih kazni (razlika > 50 %)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 369 979,82

0,00

– 369 979,82

 

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe (ES) št. 73/2009

2015

Ključna kontrola: pregledi pravilnosti izračuna pomoči, vključno z uporabo upravnih kazni (razlika > 50 %)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 393 123,12

0,00

– 393 123,12

 

 

 

 

 

Skupaj FR:

EUR

– 4 104 435,06

0,00

– 4 104 435,06

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

GB

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (100 % izključitev 10 neskladnih organizacij proizvajalcev)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 233 654,04

0,00

– 1 233 654,04

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (100 % izključitev 10 neskladnih organizacij proizvajalcev)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 776 039,39

0,00

– 1 776 039,39

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (100 % izključitev 10 neskladnih organizacij proizvajalcev)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 327,82

0,00

– 2 327,82

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (100 % izključitev 10 neskladnih organizacij proizvajalcev)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 050 108,51

0,00

– 1 050 108,51

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (ekstrapolacija)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 905 862,05

0,00

– 2 905 862,05

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (ekstrapolacija)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 3 362 953,03

0,00

– 3 362 953,03

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (ekstrapolacija)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 7 253,20

0,00

– 7 253,20

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Neskladnost z merili za priznanje organizacij proizvajalcev (ekstrapolacija)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 446 492,31

0,00

– 446 492,31

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2010

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah v operativnih programih organizacij proizvajalcev

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 789 356,47

– 413 951,61

– 375 404,86

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah v operativnih programih organizacij proizvajalcev

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 877 758,79

– 513 899,25

– 363 859,54

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah v operativnih programih organizacij proizvajalcev

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 1 432,06

– 958,11

– 473,95

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah v operativnih programih organizacij proizvajalcev

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 178 835,64

– 149 660,08

– 29 175,56

 

Certificiranje

2006

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 406 257,93

0,00

– 406 257,93

 

Nepravilnosti

2007

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 698,64

0,00

– 698,64

 

Nepravilnosti

2008

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 9 595,20

0,00

– 9 595,20

 

Nepravilnosti

2009

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 892,62

0,00

– 1 892,62

 

Nepravilnosti

2010

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 195,28

0,00

– 195,28

 

Nepravilnosti

2011

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 291,27

0,00

– 1 291,27

 

Nepravilnosti

2012

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 880,44

0,00

– 1 880,44

 

Nepravilnosti

2013

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 127,59

0,00

– 2 127,59

 

Nepravilnosti

2014

Pomanjkljivosti pri postopkih upravljanja dolga

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 462,29

0,00

– 462,29

 

 

 

 

 

Skupaj GB:

EUR

– 13 056 474,57

– 1 078 469,05

– 11 978 005,52

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

GR

Certificiranje

2013

Napake, ki jih je odkril certifikacijski organ pri preizkusu popolnosti iz tabele v Prilogi III

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 131 353,03

0,00

– 131 353,03

 

Certificiranje

2014

Znana napaka, ki jo je odkril certifikacijski organ pri populaciji EKJS ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 11 875,16

0,00

– 11 875,16

 

 

 

 

 

Skupaj GR:

EUR

– 143 228,19

0,00

– 143 228,19

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

HU

Sadje in zelenjava – predhodno priznane skupine proizvajalcev

2013

Pomanjkljivost glede organizacij proizvajalcev pri ključni kontroli v OP za leto 2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 57 894,35

0,00

– 57 894,35

 

Sadje in zelenjava – predhodno priznane skupine proizvajalcev

2014

Pomanjkljivost glede organizacij proizvajalcev pri ključni kontroli v OP za leto 2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 504 307,84

0,00

– 504 307,84

 

Sadje in zelenjava – operativni programi, vključno z umiki

2014

Pomanjkljivost glede organizacij proizvajalcev pri ključni kontroli v OP za leti 2012 in 2013, proračunsko leto 2014

PAVŠAL

7,00 %

EUR

– 199 419,79

0,00

– 199 419,79

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Pomanjkljivost glede organizacij proizvajalcev pri ključni kontroli v OP za leti 2012 in 2013, proračunsko leto 2013

PAVŠAL

7,00 %

EUR

– 66 339,25

– 47 385,18

– 18 954,07

 

 

 

 

 

Skupaj HU:

EUR

– 827 961,23

– 47 385,18

– 780 576,05

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

IT

Navzkrižna skladnost

2012

Nezadostno preverjanje PZR 1 in PZR 5, popustljiv sistem sankcij in uporaba dovoljenega odstopanja, kmet z živalmi, leto zahtevka 2011

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 655 096,22

– 1 048,74

– 654 047,48

 

Navzkrižna skladnost

2013

Nezadostno preverjanje PZR 1 in PZR 5, popustljiv sistem sankcij in uporaba dovoljenega odstopanja, kmet z živalmi, leto zahtevka 2012

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 666 277,37

0,00

– 666 277,37

 

Navzkrižna skladnost

2014

Nezadostno preverjanje PZR 1, PZR 3, PZR 5 in minimalnih zahtev za gnojila, leto zahtevka 2013

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 752 819,71

0,00

– 752 819,71

 

Navzkrižna skladnost

2012

Nezadostno preverjanje PZR 1, PZR 3, PZR 5 in minimalnih zahtev za gnojila, kmetje brez živali, leto zahtevka 2011

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 483 713,21

– 774,38

– 482 938,83

 

Navzkrižna skladnost

2013

Nezadostno preverjanje PZR 1, PZR 3, PZR 5 in MRFF, kmetje brez živali, leto zahtevka 2012

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 523 645,95

0,00

– 523 645,95

 

Certificiranje

2012

Neupoštevanje plačilnih rokov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 210 365,00

0,00

– 210 365,00

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2010

Neupoštevanje rokov za javna naročila

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 197 563,28

0,00

– 1 197 563,28

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2011

Neupoštevanje rokov za javna naročila

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 4 573 837,72

0,00

– 4 573 837,72

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2011

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2011 – proračunska leta 2011–2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 1 122 952,77

0,00

– 1 122 952,77

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2011 – proračunska leta 2011–2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 3 580 398,29

0,00

– 3 580 398,29

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2011 – proračunska leta 2011–2013

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 3 853,07

0,00

– 3 853,07

 

Sadje in zelenjava – operativni programi, vključno z umiki

2014

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2011 – proračunsko leto 2014

PAVŠAL

5,00 %

EUR

6 043,13

0,00

6 043,13

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2012

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2012 – proračunski leti 2012–2013

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 464 814,60

0,00

– 464 814,60

 

Sadje in zelenjava – operativni programi

2013

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2012 – proračunski leti 2012–2013

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 407 604,32

0,00

– 1 407 604,32

 

Sadje in zelenjava – operativni programi, vključno z umiki

2014

Pomanjkljivosti pri preverjanju priznanja organizacij proizvajalcev: OP za leto 2012 – proračunsko leto 2014

PAVŠAL

2,00 %

EUR

1 101,64

0,00

1 101,64

 

 

 

 

 

Skupaj IT:

EUR

– 15 635 796,74

– 1 823,12

– 15 633 973,62

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

LV

Navzkrižna skladnost

2014

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber I – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 189 485,56

0,00

– 189 485,56

 

Navzkrižna skladnost

2015

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber I – leto zahtevka 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 210 598,79

0,00

– 210 598,79

 

 

 

 

 

Skupaj LV:

EUR

– 400 084,35

0,00

– 400 084,35

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

PL

Certificiranje

2014

Napaka EKJS ne-IAKS, odkrita pri preverjanju skladnosti pregledov na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 7 165,39

0,00

– 7 165,39

 

Sadje in zelenjava – izredni podporni ukrepi

2011

Napačen donos (površina/proizvodnja)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 26 377 055,48

– 669 020,35

– 25 708 035,13

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2010

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2010

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 873 784,07

0,00

– 1 873 784,07

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2011

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2010

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 27 609,40

0,00

– 27 609,40

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2011

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2011

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 442 500,04

0,00

– 1 442 500,04

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2012

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2011

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 18 723,79

0,00

– 18 723,79

 

Pomoč v hrani znotraj Skupnosti

2012

Neskladnost s pravili o javnem naročanju – načrt za leto 2012

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 329 465,32

0,00

– 329 465,32

 

Sadje in zelenjava – izredni podporni ukrepi

2011

Pomanjkljivosti glede obvestil in predhodnih kontrol

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 937 813,75

– 547 965,83

– 389 847,92

 

 

 

 

 

Skupaj PL:

EUR

– 31 014 117,24

– 1 216 986,18

– 29 797 131,06


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

– 104 413 086,11

– 8 854 484,68

– 95 558 601,43

Proračunska postavka: 6711

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BG

Certificiranje

2014

Znana napaka EKSRP IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 9 930,63

0,00

– 9 930,63

 

Certificiranje

2013

Precenitev in znana napaka EKSRP IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 186 798,27

0,00

– 186 798,27

 

Certificiranje

2014

Znana napaka EKSRP ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 581 320,04

0,00

– 581 320,04

 

Certificiranje

2013

Najverjetnejši obseg napake EKSRP ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 797 022,09

0,00

– 1 797 022,09

 

Certificiranje

2014

Finančne napake v okviru ukrepov 121 in 123

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 125 203,54

0,00

– 125 203,54

 

Certificiranje

2013

Ukrep 123 – vprašanja v zvezi z ocenjevalnim odborom

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 41 588,29

0,00

– 41 588,29

 

Certificiranje

2014

Druge napake EKSRP

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 11 380,50

0,00

– 11 380,50

 

 

 

 

 

Skupaj BG:

EUR

– 2 753 243,36

0,00

– 2 753 243,36

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

CY

Navzkrižna skladnost

2013

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – razvoj podeželja – leto zahtevka 2013

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 1 482,85

0,00

– 1 482,85

 

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – razvoj podeželja – leto zahtevka 2013

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 117 859,18

0,00

– 117 859,18

 

Navzkrižna skladnost

2014

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – razvoj podeželja – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 150,09

0,00

– 150,09

 

Navzkrižna skladnost

2015

Pomanjkljivosti pri vseh 4 ključnih kontrolah in 2 pomožnih kontrolah (kontrolni statistični podatki, nadzor) – razvoj podeželja – leto zahtevka 2014

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 115 046,28

0,00

– 115 046,28

 

 

 

 

 

Skupaj CY:

EUR

– 234 538,40

0,00

– 234 538,40

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

DE

Navzkrižna skladnost

2015

Pomanjkljiva ocena živali z dvema manjkajočima ušesnima znamkama (PZR 7, 8) – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

 

 

 

 

 

Skupaj DE:

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

ES

Certificiranje

2013

Ukrepi akcijskega načrta 122, 223 in 226. Sodba Sodišča (niso ustrezno podprti)

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 33 557,18

0,00

– 33 557,18

 

Certificiranje

2012

Napake iz prejšnjih let, za katere izterjave niso bile začete

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 5 463,58

0,00

– 5 463,58

 

Certificiranje

2011

Manjkajoča utemeljitev plačila računa

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 35,99

0,00

– 35,99

 

Certificiranje

2012

Najverjetnejši obseg napake za populacijo EKSRP ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 347 412,15

0,00

– 347 412,15

 

 

 

 

 

Skupaj ES:

EUR

– 386 468,90

0,00

– 386 468,90

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

FI

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2013

Ukrep 214: preverjanje meril za upravičenost za ekološko kmetovanje in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 548,82

0,00

– 2 548,82

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2014

Ukrep 214: Preverjanje meril za upravičenost za ekološko kmetovanje in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 54 037,45

0,00

– 54 037,45

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2015

Ukrep 214: Preverjanje meril za upravičenost za ekološko kmetovanje in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 28 246,38

0,00

– 28 246,38

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2014

Ukrep 215: ustrezno preverjanje obveznosti v zvezi s pašo/dostopom na prosto in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 38 301,03

0,00

– 38 301,03

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2015

Ukrep 215: ustrezno preverjanje obveznosti v zvezi s pašo/dostopom na prosto in ocena retroaktivnosti kršitve

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 31 769,21

0,00

– 31 769,21

 

 

 

 

 

Skupaj FI:

EUR

– 154 902,89

0,00

– 154 902,89

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

FR

Razvoj podeželja EKSRP os 1 – ukrepi s pavšalno podporo (2007–2013)

2013

Neskladnost s členom 25 Uredbe (EU) št. 65/2011 (pregledi na kraju samem, opravljeni po končnem plačilu)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 258 058,85

– 884 557,22

– 373 501,63

 

Razvoj podeželja EKSRP os 1 – ukrepi s pavšalno podporo

2014

Neskladnost s členom 25 Uredbe (EU) št. 65/2011 (pregledi na kraju samem, opravljeni po končnem plačilu)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 539 396,19

0,00

– 1 539 396,19

 

Razvoj podeželja EKSRP os 1 – ukrepi s pavšalno podporo

2015

Neskladnost s členom 25 Uredbe (EU) št. 65/2011 (pregledi na kraju samem, opravljeni po končnem plačilu)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 381 195,39

0,00

– 381 195,39

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020) – ukrepi s pavšalno podporo

2016

Neskladnost s členom 25 Uredbe (EU) št. 65/2011 (pregledi na kraju samem, opravljeni po končnem plačilu)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 681 851,57

0,00

– 1 681 851,57

 

 

 

 

 

Skupaj FR:

EUR

– 4 860 502,00

– 884 557,22

– 3 975 944,78

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

GR

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2013

Upravičenost trajnih pašnikov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 16 790 207,07

– 482,39

– 16 789 724,68

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi v zvezi s površino)

2014

Upravičenost trajnih pašnikov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 4 092 054,10

0,00

– 4 092 054,10

 

Certificiranje

2013

Napake, ki jih je odkril certifikacijski organ pri preizkusu popolnosti iz tabele v Prilogi III

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 80 114,44

0,00

– 80 114,44

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020) – ukrepi v okviru IAKS

2015

Ukrepa 211 in 212: neupravičenost trajnih pašnikov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 075 014,04

0,00

– 2 075 014,04

 

 

 

 

 

Skupaj GR:

EUR

– 23 037 389,65

– 482,39

– 23 036 907,26

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

HU

Razvoj podeželja EKSRP os 4 LEADER (2007–2013)

2014

Pomanjkljivost pri postopku izbire projektov za tretji krog za oddajo vlog

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 042 124,67

0,00

– 2 042 124,67

 

Razvoj podeželja EKSRP os 4 LEADER (2007–2013)

2015

Pomanjkljivost pri postopku izbire projektov za tretji krog za oddajo vlog

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 1 664 147,37

0,00

– 1 664 147,37

 

 

 

 

 

Skupaj HU:

EUR

– 3 706 272,04

0,00

– 3 706 272,04

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

IT

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2013

Ukrepa 216 in 226: ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 15 494,80

0,00

– 15 494,80

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2014

Ukrepa 216 in 226: ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 56 911,92

0,00

– 56 911,92

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020), gozdarski ukrepi

2015

Ukrepa 216 in 226: Ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 42 742,25

0,00

– 42 742,25

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020), naložbe – zasebni upravičenci

2015

Ukrepa 216 in 226: Ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 353,14

0,00

– 1 353,14

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020) – gozdarski ukrepi

2016

Ukrepa 216 in 226: Ustrezna revizijska sled (evidentiranje opravljenega kontrolnega dela) za upravne preglede in preglede na kraju samem (pomožna kontrola)

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 1 739,03

0,00

– 1 739,03

 

Certificiranje

2012

Neupoštevanje plačilnih rokov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 5 006 487,10

– 5 006 487,10

0,00

 

Razvoj podeželja EKSRP, naložbe – zasebni upravičenci

2015

Italijanski organi niso zadovoljivo navzkrižno pregledali različnih razpoložljivih podatkovnih zbirk, da bi odkrili morebitno dvojno financiranje sončnih panelov.

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 216 521,27

0,00

– 216 521,27

 

 

 

 

 

Skupaj IT:

EUR

– 5 341 249,51

– 5 006 487,10

– 334 762,41

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

LV

Navzkrižna skladnost

2014

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber II – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 125 376,52

0,00

– 125 376,52

 

Navzkrižna skladnost

2015

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber II – leto zahtevka 2013

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 3 253,18

0,00

– 3 253,18

 

Navzkrižna skladnost

2014

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber II – leto zahtevka 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 83 384,34

0,00

– 83 384,34

 

Navzkrižna skladnost

2015

Nezadostno število pregledov na kraju samem za PZR 7 in 8, pomanjkljivi pregledi obvestil o premikih živali – steber II – leto zahtevka 2014

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 163,59

0,00

– 2 163,59

 

 

 

 

 

Skupaj LV:

EUR

– 214 177,63

0,00

– 214 177,63

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

PL

Certificiranje

2014

Napaka EKSRP ne-IAKS, odkrita pri preverjanju skladnosti pregledov na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

 

 

 

 

 

Skupaj PL:

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

SE

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2013

Ukrep 216 – ustrezna ocena razumnosti stroškov s primerjavo različnih ponudb

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 17 893,40

0,00

– 17 893,40

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2014

Ukrep 216 – ustrezna ocena razumnosti stroškov s primerjavo različnih ponudb

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 207 835,80

– 207 835,80

0,00

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020), naložbe – zasebni upravičenci

2015

Ukrep 216 – ustrezna ocena razumnosti stroškov s primerjavo različnih ponudb

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 242 832,60

0,00

– 242 832,60

 

Razvoj podeželja EKSRP os 2 (2007–2013, ukrepi, ki niso vezani na površino)

2014

Ukrep 227 – pomanjkljivosti v zvezi s preverjanjem postopka javnega naročanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 3 525,20

– 3 525,20

0,00

 

Razvoj podeželja EKSRP (2014–2020), gozdarski ukrepi

2015

Ukrep 227 – pomanjkljivosti v zvezi s preverjanjem postopka javnega naročanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 4 039,15

0,00

– 4 039,15

 

 

 

 

 

Skupaj SE:

EUR

– 476 126,15

– 211 361,00

– 264 765,15


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

– 41 166 287,48

– 6 102 887,71

– 35 063 399,77


Top