Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0067

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/67 z dne 4. novembra 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom z dopolnitvijo seznama živalskih bolezni in zoonoz v navedeni prilogi

C/2016/7007

OJ L 9, 13.1.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/67/oj

13.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/2


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/67

z dne 4. novembra 2016

o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom z dopolnitvijo seznama živalskih bolezni in zoonoz v navedeni prilogi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (1) in zlasti člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Posebni pogoji, ki se upoštevajo v skladu s členom 10(2)(a) in (c) Uredbe (EU) št. 652/2014, so izpolnjeni za kugo drobnice, ki je na seznamu Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) navedena kot „peste des petits ruminants“, osepnice ovac, osepnice koz ter vozličasti dermatitis, ki so navedeni le v Prilogi I k navedeni uredbi, ki vključuje bolezni, upravičene do financiranja iz člena 6 navedene uredbe za nujne ukrepe.

(2)

Kuga drobnice je zelo nalezljiva virusna bolezen pri ovcah in kozah, ki je endemična v Vzhodni Afriki in na Arabskem polotoku, Bližnjem vzhodu in v Indiji. Razširjena je v Afriki in Aziji, od leta 2014 o njej poročajo v Turčiji in državah Severne Afrike.

(3)

Kuga drobnice se prenaša z neposrednim stikom, bolezen naj bi se na območja, prosta bolezni, večinoma prenašala s prevozom okuženih živali. Čeprav se šteje, da so koze dovzetnejše kot ovce, okužba pri ovcah lahko ostane neopažena.

(4)

Osepnice ovac in osepnice koz sta resni in zelo nalezljivi bolezni ovac in koz, ki jih povzročajo virusi Capripoxvirus in resno vplivata na donosnost reje ovac in koz ter povzročata motnje v trgovini znotraj Unije in pri izvozu v tretje države.

(5)

Osepnice ovac in koz so razširjene v državah Severne Afrike, Bližnjega vzhoda in Azije, v Grčiji in Bolgariji so se večkrat pojavile epidemije, vnesene iz sosednje tretje države.

(6)

Vozličasti dermatitis je zelo nalezljiva virusna bolezen goveda, ki se prenaša z insektnimi vektorji in lahko resno vpliva na donosnost reje živali ter povzroča motnje v trgovini znotraj Unije in pri izvozu v tretje države. Endemičen je v večini afriških držav, v letih 2012 in 2013 se je razširil na Bližnji vzhod in v Turčijo. V Grčiji je od avgusta 2015 večkrat izbruhnil in se marca 2016 razširil v Bolgarijo, nato pa v več držav Zahodnega Balkana.

(7)

Epidemiološko stanje osepnice ovac in koz ter vozličastega dermatitisa se hitro spreminja in se širi tudi na ozemlje Unije z občutnim negativnim vplivom na proizvodnjo rejnih živali in trgovino.

(8)

Poleg tega je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v skladu z zahtevo Komisije izdala znanstvena mnenja o ukrepih spremljanja, ki jih Unija izvaja za zgodnje odkrivanje kuge drobnice (2), osepnic ovac in koz (3) ter vozličastega dermatitisa (4), da bi se ustrezno odzvali ter preprečili širjenje teh bolezni in jih izkoreninili v kratkem času.

(9)

Za izvajanje letnih ali večletnih programov spremljanja za zgodnje odkrivanje navedenih bolezni je zato treba dodati kugo drobnice, osepnice ovac in koz ter vozličasti dermatitis na seznam živalskih bolezni in zoonoz v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 652/2014. S členom 10(2) Uredbe (EU) št. 652/2014 se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za dodajanje na seznam živalskih bolezni in zoonoz iz Priloge II k navedeni uredbi. Komisija lahko dopolni seznam iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 652/2014 samo s spremembo navedene priloge.

(10)

Prilogo II k Uredbi (EU) št. 652/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogo II k Uredbi (EU) št. 652/2014 se dodajo naslednje živalske bolezni: „kuga drobnice, osepnice ovac, osepnice koz in vozličasti dermatitis“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 27.6.2014, str. 1.

(2)  Panel AHAW pri EFSA (Panel za zdravje in dobro počutje EFSA), 2015. Znanstveno mnenje o kugi drobnice (Scientific Opinion on peste des petits ruminants) EFSA Journal 2015;13 (1):3985.

(3)  Panel AHAW pri EFSA (Panel za zdravje in dobro počutje EFSA), 2014. Znanstveno mnenje o osepnicah ovc in koz (Scientific Opinion on sheep and goat pox). EFSA Journal 2014;12(11):3885.

(4)  Panel AHAW pri EFSA (Panel za zdravje in dobro počutje EFSA), 2016. Nujno obvestilo o vozličastem dermatitisu (Urgent advice on lumpy skin disease). EFSA Journal 2016;14(8):4573.


Top