Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2241

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2241 z dne 9. decembra 2016 o začasnem trženju semena nekaterih sort vrste Beta vulgaris L., ki ne izpolnjuje zahtev Direktive Sveta 2002/54/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8105) (Besedilo velja za EGP )

C/2016/8105

OJ L 337, 13.12.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2241/oj

13.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/20


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2241

z dne 9. decembra 2016

o začasnem trženju semena nekaterih sort vrste Beta vulgaris L., ki ne izpolnjuje zahtev Direktive Sveta 2002/54/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 8105)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (1) in zlasti člena 24(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na Danskem je razpoložljiva količina osnovnega semena nekaterih sort Beta vulgaris L., ki izpolnjuje pogoj iz točke 3(b) dela B Priloge I k Direktivi 2002/54/ES glede največje mase anorganske primesi pri enokličnem semenu, nezadostna zaradi sušnih razmer ob žetvi in zato ne more zadovoljiti potreb navedene države članice.

(2)

Povpraševanja po takem semenu ni mogoče zadovoljiti s semenom iz drugih držav članic ali tretjih držav, ki izpolnjuje vse zahteve iz Direktive 2002/54/ES.

(3)

Zato bi bilo treba Danski dovoliti, da trži seme navedenih sort pod manj strogimi pogoji.

(4)

Poleg tega bi bilo treba dovoliti drugim državam članicam, ki lahko Danski dobavijo seme navedenih sort, ne glede na to, ali je bilo požeto v državi članici ali tretji državi, zajeti v Odločbi Sveta 2003/17/ES (2), da tržijo tako seme, da se zagotovi delovanje notranjega trga in preprečijo motnje v njem.

(5)

Ker ta sklep uvaja odstopanje od standardov pravil Unije, je seme, ki izpolnjuje manj stroge zahteve, primerno omejiti na najmanjšo količino, potrebno za zadovoljitev potreb Danske. Da skupna količina semena, ki se dovoli dati na trg na podlagi tega sklepa, ne bi presegla največje količine iz tega sklepa, je primerno, da Danska prevzame vlogo koordinatorke, saj je predložila zadevni predlog za sprejetje tega sklepa in jo trženje navedene sorte najbolj zadeva.

(6)

Ker se določa odstopanje od standardov pravil Unije, bi trženje semena, ki izpolnjuje manj stroge zahteve, moralo biti začasno do 31. decembra 2017, ker je to čas, ki je potreben za proizvodnjo navedenega semena in pregled razmer za zadevne sorte.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Uniji se trženje semena Beta vulgaris L. (pese) kategorije „osnovno seme“ za sorte enermax, feldherr in creta, ki ne izpolnjuje zahteve iz točke 3(b)(dd) dela B Priloge I k Direktivi 2002/54/ES glede anorganske primesi, dovoli za skupno količino, ki ne presega 61 kg, in za obdobje, ki se izteče 31. decembra 2017, pod pogojem, da največji utežni odstotek anorganske primesi ni večji od 2,2.

Člen 2

Vsak dobavitelj semena, ki želi dati na trg seme iz člena 1, vloži vlogo za dovoljenje pri državi članici, v kateri ima sedež. Dobavitelj v vlogi navede količino semena, ki jo želi dati na trg.

Zadevna država članica pooblasti dobavitelja za dajanje semena na trg, razen če:

(a)

obstajajo utemeljeni razlogi za dvom, ali je dobavitelj sposoben dati na trg količino semena, za katero je vložil vlogo za dovoljenje, ali

(b)

bi se z izdajo dovoljenja presegla največja skupna količina iz člena 1.

Člen 3

Države članice si medsebojno upravno pomagajo pri uporabi tega sklepa.

Danska prevzame vlogo države članice koordinatorke za zagotovitev, da skupna količina semena, dovoljena državam članicam za trženje v Uniji na podlagi tega sklepa, ne preseže največje skupne količine semena iz člena 1.

Vsaka država članica, ki prejme vlogo iz člena 2, takoj obvesti državo članico koordinatorko o količini iz vloge. Država članica koordinatorka takoj obvesti navedeno državo članico, ali bi se z dovoljenjem presegla največja skupna količina.

Člen 4

Države članice takoj obvestijo Komisijo in druge države članice o količinah, za katere so izdale dovoljenje za trženje na podlagi tega sklepa.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. decembra 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 12.

(2)  Odločba Sveta 2003/17/ES z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah (UL L 8, 14.1.2003, str. 10).


Top