Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2240

Sklep Sveta (SZVP) 2016/2240 z dne 12. decembra 2016 o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR)

OJ L 337, 13.12.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2240/oj

13.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/18


SKLEP SVETA (SZVP) 2016/2240

z dne 12. decembra 2016

o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 16. julija 2012 sprejel Sklep 2012/389/SZVP (1) o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR).

(2)

Svet je 22. julija 2014 sprejel Sklep 2014/485/SZVP (2) o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP in podaljšanju misije EUCAP NESTOR do 12. decembra 2016.

(3)

Celovit in vseobsegajoč strateški pregled delovanja SVOP v Somaliji in Afriškem rogu je pokazal, da bi se misija EUCAP NESTOR morala osredotočiti na Somalijo in da bi bilo zato treba njeno ime spremeniti v EUCAP Somalia, njen mandat pa prilagoditi in podaljšati do decembra 2018.

(4)

Sklep 2012/389/SZVP, po potrebi vključno s cilji in nalogami misije, bi bilo potrebno pregledati tekom leta 2017.

(5)

Referenčni znesek, predviden za kritje obdobja do 12. decembra 2016, zadostuje za kritje obdobja do 28. februarja 2017, ko naj bi bile na voljo podrobne informacije o finančnih potrebah novega pristopa in bi lahko določili referenčni znesek za naslednje obdobje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2012/389/SZVP se spremeni:

1.

v naslovu in v celotnem besedilu se ime „EUCAP NESTOR“ nadomesti z „EUCAP Somalia“;

2.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Misija

Unija ustanovi misijo za krepitev zmogljivosti v Somaliji (v nadaljnjem besedilu: EUCAP Somalia).“;

3.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Naloge misije

EUCAP Somalia pomaga Somaliji pri krepitvi njenih zmogljivosti za pomorsko varnost, da bi lahko bolj učinkovito izvrševala pomorsko pravo.“;

4.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Cilji in naloge

1.   Za izpolnitev nalog misije iz člena 2 EUCAP Somalia:

(a)

krepi somalske pomorske civilne zmogljivosti izvrševanja prava, da bo lahko izvajala učinkovito pomorsko upravljanje na svoji obali, v kopenskih vodah, teritorialnih morjih in izključnih ekonomskih conah;

(b)

zlasti krepi somalske zmogljivosti za izvajanje nadzora in izvrševanje na področju ribištva, zagotavljanje pomorskega iskanja in reševanja, boj proti tihotapstvu in piratstvu ter policijski nadzor nad obalnim območjem na kopnem in na morju;

(c)

te cilje uresničuje z zagotavljanjem podpore somalskim oblastem pri pripravi potrebne zakonodaje in vzpostavljanju sodnih organov ter z zagotavljanjem potrebnega mentorstva, svetovanja, usposabljanja in opreme somalskim pomorskim civilnim organom izvrševanja prava.

2.   Za dosego teh ciljev deluje EUCAP Somalia v skladu s smernicami in nalogami iz dokumentov o operativnem načrtovanju, ki jih odobri Svet.

3.   EUCAP Somalia ne opravlja nobene izvršilne funkcije.“;

5.

v členu 13(1) se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z EUCAP Somalia, za obdobje od 16. decembra 2015 do 28. februarja 2017 znaša 12 000 000 EUR.“;

6.

v členu 16 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2018.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. decembra 2016

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Sklep Sveta 2012/389/SZVP z dne 16. julija 2012 o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR) (UL L 187, 17.7.2012, str. 40).

(2)  Sklep Sveta 2014/485/SZVP z dne 22. julija 2014 o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR) (UL L 217, 23.7.2014, str. 39).


Top