Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0352

Sklep Sveta (EU) 2016/352 z dne 4. marca 2016 o oblikovanju stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v ustreznih odborih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 in 131 ter o predlogu novega pravilnika o homologaciji tihih vozil za cestni prevoz (QRTV)

OJ L 65, 11.3.2016, p. 64–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/352/oj

11.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/64


SKLEP SVETA (EU) 2016/352

z dne 4. marca 2016

o oblikovanju stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa v ustreznih odborih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo, glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 in 131 ter o predlogu novega pravilnika o homologaciji tihih vozil za cestni prevoz (QRTV)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je v skladu s Sklepom Sveta 97/836/ES (1) pristopila k Sporazumu Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidiran sporazum iz leta 1958“).

(2)

Unija je v skladu s Sklepom Sveta 2000/125/ES (2) pristopila k Sporazumu o oblikovanju globalnih tehničnih predpisov za kolesna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v kolesna vozila in/ali uporabijo na njih („Vzporedni sporazum“).

(3)

Direktiva 2007/46/ES (3) Evropskega parlamenta in Sveta je nadomestila sisteme homologacije držav članic s postopkom EU-homologacije ter vzpostavila harmoniziran okvir, ki zajema upravne predpise in splošne tehnične zahteve za vsa nova vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote. Z navedeno direktivo so bili v sistem EU-homologacije vključeni pravilniki ZN kot zahteve za homologacijo ali kot alternativa zakonodaji Unije. Od sprejetja navedene direktive se pravilniki ZN vedno bolj vključujejo v zakonodajo Unije v okviru EU-homologacije.

(4)

Ob upoštevanju izkušenj in tehničnega razvoja je treba zahteve, ki se nanašajo na nekatere elemente ali lastnosti, ki so zajete v pravilnikih ZN št. 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 in 131, prilagoditi tehničnemu razvoju.

(5)

Za določitev enotnih določb o homologaciji tihih vozil za cestni prevoz (QRTV) v zvezi z zmanjšanjem njihove slišnosti bi bilo treba sprejeti nov pravilnik ZN o tihih vozil za cestni prevoz.

(6)

Zato je treba oblikovati stališče glede sprejetja navedenih aktov ZN, ki se bo v imenu Unije zastopalo v upravnem odboru Revidiranega sporazuma iz leta 1958 ter izvršilnem odboru Vzporednega sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa v upravnem odboru Revidiranega sporazuma iz leta 1958 ter izvršilnem odboru Vzporednega sporazuma v obdobju med 7. in 11. marcem 2016, je, da se glasuje za predloge iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 4. marca 2016

Za Svet

Predsednica

S.A.M. DIJKSMA


(1)  Sklep Sveta 97/836/ES z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske skupnosti k Sporazumu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidiran sporazum iz leta 1958“) (UL L 346, 17.12.1997, str. 78).

(2)  Sklep Sveta 2000/125/ES z dne 31. januarja 2000 o sklenitvi Sporazuma o oblikovanju globalnih tehničnih predpisov za kolesna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v kolesna vozila in/ali uporabijo na njih („Vzporedni sporazum“) (UL L 35, 10.2.2000, str. 12).

(3)  Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).


PRILOGA

Št. pravilnika

Točka dnevnega reda

Naslov točke dnevnega reda

Referenčna št. dokumenta

10

4.9.1.

Predlog za Dopolnilo 1 sprememb 05 Pravilnika št. 10 (elektromagnetna združljivost (EMC))

ECE/TRANS/WP.29/2016/16

10

4.9.2.

Predlog za Dopolnilo 3 sprememb 04 Pravilnika št. 10 (elektromagnetna združljivost (EMC))

ECE/TRANS/WP.29/2016/17

34

4.8.1.

Predlog za Dopolnilo 1 sprememb 03 Pravilnika št. 34 (preprečevanje tveganj požara)

ECE/TRANS/WP.29/2016/8

41

4.6.1.

Predlog za Dopolnilo 4 sprememb 04 Pravilnika št. 41 (emisije hrupa iz motornih koles)

ECE/TRANS/WP.29/2016/3

46

4.8.2.

Predlog za Dopolnilo 3 sprememb 04 Pravilnika št. 46 (naprave za posredno gledanje)

ECE/TRANS/WP.29/2016/9

48

4.9.3.

Predlog za Dopolnilo 7 sprememb 06 Pravilnika št. 48 (vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav)

ECE/TRANS/WP.29/2016/18

48

4.9.4.

Predlog za Dopolnilo 9 sprememb 05 Pravilnika št. 48 (vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav)

ECE/TRANS/WP.29/2016/19

48

4.9.5.

Predlog za Dopolnilo 16 sprememb 04 Pravilnika št. 48 (vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav)

ECE/TRANS/WP.29/2016/20

50

4.9.6.

Predlog za Dopolnilo 18 prvotnih sprememb Pravilnika št. 50 (pozicijske svetilke, zavorne svetilke, smerne svetilke za mopede in motorna kolesa)

ECE/TRANS/WP.29/2016/21

51

4.6.2.

Predlog za Dopolnilo 1 sprememb 03 Pravilnika št. 51 (hrup vozil kategorij M in N)

ECE/TRANS/WP.29/2016/4

53

4.9.7.

Predlog za Dopolnilo 18 sprememb 01 Pravilnika št. 53 (vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav za vozila kategorije L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/22

53

4.9.8.

Predlog za nove spremembe 02 Pravilnika št. 53 (vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav za vozila kategorije L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/23

55

4.7.1.

Predlog za Dopolnilo 5 sprememb 01 Pravilnika št. 55 (mehanski sistemi za spenjanje)

ECE/TRANS/WP.29/2016/5

60

4.15.1.

Predlog za Dopolnilo 5 Pravilnika št. 60 (krmilni elementi s katerimi upravlja voznik, za kolesa z motorjem in motorna kolesa)

ECE/TRANS/WP.29/2016/27

73

4.12.1.

Predlog za popravek 1 (samo francoska različica) sprememb 01 Pravilnika št. 73 (bočne zaščitne naprave)

ECE/TRANS/WP.29/2016/31

83

4.15.2.

Predlog za Dopolnilo 2 sprememb 07 Pravilnika št. 83 (emisije vozil kategorij M1 in N1)

ECE/TRANS/WP.29/2016/28

94

4.11.1

Predlog za popravek 3 (samo ruska različica) sprememb 01 Pravilnika št. 94 (zaščita pri čelnem trku)

ECE/TRANS/WP.29/2016/32

107

4.8.3.

Predlog za Dopolnilo 5 sprememb 05 Pravilnika št. 107 (splošna konstrukcija avtobusov)

ECE/TRANS/WP.29/2016/10

107

4.8.4.

Predlog za Dopolnilo 5 sprememb 06 Pravilnika št. 107 (splošna konstrukcija avtobusov)

ECE/TRANS/WP.29/2016/11

107

4.8.5.

Predlog za spremembo 07 Pravilnika št. 107 (splošna konstrukcija avtobusov)

ECE/TRANS/WP.29/2016/12

110

4.8.6.

Predlog za spremembe 02 Pravilnika št. 110 (vozila, ki za pogon uporabljajo stisnjen zemeljski plin/utekočinjen zemeljski plin)

ECE/TRANS/WP.29/2016/13

113

4.9.9.

Predlog za Dopolnilo 6 sprememb 01 Pravilnika št. 113 (žarometi s simetričnim kratkim svetlobnim pramenom)

ECE/TRANS/WP.29/2016/24

118

4.8.7.

Predlog za Dopolnilo 2 sprememb 02 Pravilnika št. 118 (gorljivost materialov)

ECE/TRANS/WP.29/2016/14

125

4.8.8.

Predlog za Dopolnilo 1 sprememb 01 Pravilnika št. 125 (prednje vidno polje voznika)

ECE/TRANS/WP.29/2016/15

128

4.9.10.

Predlog za Dopolnilo 5 prvotnih sprememb Pravilnika št. 128 (svetlobni viri s svetlečimi diodami (LED))

ECE/TRANS/WP.29/2016/25

130

4.7.2.

Predlog za Dopolnilo 1 Pravilnika št. 130 (sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu (LDWS))

ECE/TRANS/WP.29/2016/6

131

4.7.3.

Predlog za Dopolnilo 2 sprememb 01 Pravilnika št. 131 (napredni sistemi za zaviranje v sili (AEBS))

ECE/TRANS/WP.29/2016/7

 

4.13.1.

Predlog za nov pravilnik o homologaciji tihih vozil za cestni prevoz (QRTV)

ECE/TRANS/WP.29/2016/26


Top