Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0346

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/346 z dne 10. marca 2016 o določanju podatkov, ki se vključijo v carinski informacijski sistem

C/2016/1395

OJ L 65, 11.3.2016, p. 40–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/346/oj

11.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/40


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/346

z dne 10. marca 2016

o določanju podatkov, ki se vključijo v carinski informacijski sistem

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

o upoštevanju Uredbe (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (1) ter in zlasti člena 25(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj carinskega informacijskega sistema (CIS) je pomoč pristojnim organom pri preprečevanju, odkrivanju in preganjanju ravnanj, ki so v nasprotju s carinsko in kmetijsko zakonodajo. Da bi ta cilj dosegli, pristojni organi držav članic v CIS vnašajo informacije o pomembnih dogodkih, kot so zaseg ali pridržanje blaga. Da bi CIS še naprej izpolnjeval potrebe pristojnih organov, je treba posodobiti seznam podatkov, ki jih je treba vključiti v CIS.

(2)

V vsakem primeru CIS vključuje več ključnih elementov, ki so potrebni za smiselno razlago primera. Da bi se pristojnim organom omogočilo enostavno ugotavljanje posebnih primerov ali dogodkov v CIS, bi moralo biti v CIS možno iskanje po številkah primerov, zato je treba v CIS vključiti podatek o številki primera.

(3)

Goljufivo ravnanje običajno pomeni aktivno sodelovanje ene ali več oseb. Pravilna in nedvoumna identifikacija oseb, vključenih v dejavnosti, ki so morebiti goljufive, je bistvenega pomena za uspešno preiskavo dogodkov. Podatki, ki se nanašajo na podjetja in osebe, vključene v goljufive ali morebiti goljufive dejavnosti, bi zato morali biti sporočeni v CIS.

(4)

Zaradi dejstva, da sta način delovanja trgovinskih goljufij in način prikrivanja odvisna od prevoznih sredstev, je treba kot enega od zahtevanih podatkov v CIS vključiti podrobne podatke o prevoznem sredstvu.

(5)

Prometni vzorci, ki niso ekonomsko upravičeni, štejejo kot pomembni kazalniki za določene vrste goljufij, na primer nepravilno deklariranje porekla. Zato je pomembno poznati podrobnosti o poteh, ki se uporabljajo za prevoz blaga, ker so lahko pomembne pri ugotavljanju goljufivih dejavnosti. Podatki o etapah prevoza so zato bistveni za ustrezno preiskavo goljufij na carinskem področju in jih je treba vključiti med podatke CIS.

(6)

Carinske dajatve in druge dajatve se razlikujejo glede na posebne značilnosti blaga. Zato je treba za zagotovitev ustreznega spremljanja primerov ali dogodkov, sporočenih v CIS, v CIS vnesti specifikacije v zvezi z blagom, vključenim v primer.

(7)

Analiza konkretnega zasega, odvzema ali pridržanja blaga je v pomoč pri razvoju ukrepov za preprečevanje prihodnjega pojava enake vrste goljufij, povezanih s carino. Zato je pomembno, da se v CIS vključijo ustrezne informacije v zvezi z zasegom, pridržanjem ali odvzemom blaga.

(8)

Vsak ukrep, ki ga sprejmejo pristojni organi, mora biti upravičen in bi torej moral temeljiti na ustreznih kazalnikih tveganja. Zato je treba med podatke CIS vključiti informacije o oceni tveganja.

(9)

Odvisno od zadevnega primera se ustrezna dokumentacija, ki jo je treba priložiti za vnos v CIS v posameznem primeru, lahko občutno razlikuje. Vključuje lahko trgovinske dokumente, ki so jih pridobili pristojni organi, vendar ne le to.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 515/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podatki

Podatki, ki jih je treba vključiti v bazo podatkov CIS v okviru kategorij iz člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97, so naslednji:

(a)

Podatki, ki so skupni za vse kategorije člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97:

Številka primera

Osnovne informacije v zvezi s primerom

Priloga ustreznih dokumentov

(b)

Dodatni podatki za kategorijo iz točke (a) člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97:

Podrobni podatki o blagu

Dokumentacija

Informacije, ki se nanašajo na zaseg, pridržanje ali odvzem

Ukrepi

Kazalniki tveganja

Rubrika opombe

(c)

Dodatni podatki za kategorijo iz točke (b) člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97:

Podrobni podatki o prevoznih sredstvih

Dokumentacija

Podatki o etapah prevoza

Ukrepi

Kazalniki tveganja

Rubrika opombe

(d)

Dodatni podatki za kategorijo iz točke (c) člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97:

Podatki, ki se nanašajo na vključena podjetja

Dokumentacija

Ukrepi

Kazalniki tveganja

Rubrika opombe

(e)

Dodatni podatki za kategorijo iz točke (d) člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97:

Podatki, ki se nanašajo na vključene osebe

Dokumentacija

Ukrepi

Kazalniki tveganja

Rubrika opombe

(f)

Dodatni podatki za kategorijo iz točke (e) člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97:

Podrobni podatki o trendih goljufij

Kazalniki tveganja

(g)

Dodatni podatki za kategorijo iz točke (f) člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97:

Podrobni podatki o razpoložljivosti strokovnega znanja

(h)

Dodatni podatki za kategorijo iz točke (g) člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97:

Informacije, ki se nanašajo na zaseg, pridržanje ali odvzem

Ukrepi

Kazalniki tveganja

(i)

Dodatni podatki za kategorijo iz točke (h) člena 24 Uredbe (ES) št. 515/97:

Informacije, ki se nanašajo na zaseg, pridržanje ali odvzem

Ukrepi

Kazalniki tveganja

Dodatne podrobnosti v zvezi z zgornjimi podatki so v Prilogi.

Člen 2

Razveljavitev

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 696/98 (2) se črta.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 696/98 z dne 27. marca 1998 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 96, 28.3.1998, str. 22).


PRILOGA

(a)

ŠTEVILKA PRIMERA

Identifikacijska številka primera

Referenčna številka dokumenta

Nacionalna referenčna številka

Povzetek

Služba

Kontaktna oseba

Datum

(b)

OSNOVNE INFORMACIJE V ZVEZI S PRIMEROM

Vrsta goljufije

Vrsta poročila

Prevozna sredstva

Kakovost informacij

(c)

DOKUMENTI

Vrsta

Številka

Plačilo za tovor

Datum izdaje

Kraj izdaje

(d)

PODATKI, KI SE NANAŠAJO NA VKLJUČENE OSEBE

Vključenost

Ime

Priimek

Dekliški priimek

Vzdevek

Spol

Kakršne koli posebne in stalne fizične značilnosti

Kraj rojstva

Datum rojstva

Državljanstvo

Naslov

Ulica

Številka

Poštni predal

Poštna številka

Mesto

Država

Telefonska številka/Številka mobilnega telefona

Telefaks/E-naslov

Osebni dokumenti

Vrsta dokumenta

Številka dokumenta

Datum izdaje

Kraj izdaje

Država

Prtljaga

Kategorija

Vrsta

Znamka

Številka oznake

Obdelava

Vozovnice

Datum nakupa

Način plačila

Izdano v (država)

Izdal

Začetek potovanja

Trajanje bivanja (v dnevih)

Gotovina

Deklarirano

Predvidena uporaba

Poreklo

Valuta

Vrsta gotovine

Znesek

Preračunani znesek (EUR)

Opozorilo

(e)

PODATKI, KI SE NANAŠAJO NA VKLJUČENA PODJETJA

Vključenost

Ime

Trgovsko ime

Vrsta registracije

Registracijska številka (1)

Naslov*

Ulica

Številka

Poštni predal

Poštna številka

Mesto

Država

Telefonska številka/Številka mobilnega telefona

Telefaks/E-naslov

(f)

PODROBNI PODATKI O PREVOZNIH SREDSTVIH

6.1

ZABOJNIK

Vrsta

Številka

Status

Številka plombe

Velikost

(g)

6.2

CESTNI PROMET

Vrsta

Vrsta registracije

Državljanstvo

Znamka

Št. registrske tablice

Barva

Tiskana imena ali logotipi

Številka plombe

(h)

6.3

MAJHNO PLOVILO

Vrsta

Ime

Zastava

Pristanišče registracije

Dolžina

Enota za dolžino

Tonaža ICT GT

Barva

Vrsta registracije plovila

Registrska številka plovila

(i)

6.4

TRGOVSKO PLOVILO

Vrsta

Ime

Zastava

Vrsta registracije plovila

Registrska številka plovila

(j)

6.5

ŽELEZNICA

Vrsta

Številka vlaka

Družba

Državljanstvo

Številka vagona

Številka plombe

(k)

6.6

ZRAČNI PROMET

Vrsta

Številka leta

Vrsta prometa

Letalska družba

Registracijska številka

Prevoznik

Št. registrske tablice

MRN

Obdelava

Številka plombe

6.7

POŠTA

Vrsta

Številka leta

Prevoznik

Št. registrske tablice

MRN

(l)

PROGA

Etapa

Datum

Država

Kraj

Vrsta lokacije

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

Prevozna sredstva

(m)

PODROBNI PODATKI O BLAGU

Status blaga

Vrsta blaga

Opis

Kategorija

Oznaka HS/KN/TARIC (6, 8, 10 številk)

Carinski postopek

Skupni znesek računa

Valuta

Preračunani znesek (EUR)

Znamka

Proizvajalec

Količina

Enota

Bruto masa

Obseg

Neto masa

Znaki/opozorila (pritrjeni)

Opozorilo

8.1

DODATNA POLJA ZA TOBAK

Vrsta proizvoda

8.2

DODATNA POLJA ZA PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE

Vrsta droge

Količina

Enota

Logotipi

8.3

DODATNA POLJA ZA GOTOVINO

Predvidena uporaba

Poreklo

Znesek

Vrste gotovine

Količina

(n)

INFORMACIJE O ZASEGU, PRIDRŽANJU ALI ODVZEMU

Status

Datum

Država

Vrsta lokacije

Kraj zasega

Zemljepisna širina

Zemljepisna dolžina

Način delovanja

Vrsta prikrivanja

Podrobni podatki o prikrivanju

Služba

(o)

UKREP

Zahtevani ukrep

Razlog za ukrep

Sum glede načina delovanja

Sum glede vrste prikrivanja

Sprejeti ukrep

Datum

(p)

KAZALNIKI TVEGANJA

(q)

RUBRIKA OPOMBE

Opomba

(r)

PRILOGA USTREZNIH DOKUMENTOV

Sklicevanje

(s)

PODROBNI PODATKI O TRENDIH GOLJUFIJ

(t)

PODROBNI PODATKI O RAZPOLOŽLJIVOSTI STROKOVNEGA ZNANJA


(1)  Te rubrike se ne izpolni, če omogoča identifikacijo fizične osebe.


Top