Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0345

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/345 z dne 10. marca 2016 o določitvi pogostosti javljanja sporočil o statusu zabojnikov, obliki podatkov in metodi javljanja

C/2016/1396

OJ L 65, 11.3.2016, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/345/oj

11.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/38


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/345

z dne 10. marca 2016

o določitvi pogostosti javljanja sporočil o statusu zabojnikov, obliki podatkov in metodi javljanja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (1) ter zlasti člena 18c Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 515/97 določa, da morajo prevozniki predložiti podatke o premikih zabojnikov za dogodke, navedene v odstavku 6 člena 18a Uredbe, podatkovni bazi CSM, ki jo upravlja Komisija, a le, če so ti podatki znani prevozniku, ki poroča, in so bili podatki za take dogodke pridobljeni, zbrani ali hranjeni v njihovih elektronskih evidencah.

(2)

Da se zagotovi pravočasna analiza podatkov v zvezi s premiki zabojnikov in zavaruje neoviran prenos takih podatkov od pomorskih prevoznikov v podatkovno bazo CSM ter zagotovi obvladljiva raven raznolikosti možnih načinov kodiranja podatkov, bi bilo treba podrobno določiti pogostost javljanja CSM, obliko CSM in metodo javljanja.

(3)

Zaradi obsega in rednih sprememb prometa z zabojniki je učinkovito zaznavanje prevar v veliki meri odvisno od pravočasnega odkrivanja sumljivih premikov zabojnikov. Da se zagotovita učinkovita uporaba prejetih podatkov in omejitev tveganja premika sumljivih pošiljk na nedoločeno lokacijo, preden bi se sumljive pošiljke lahko učinkovito odkrile, bi morali prevozniki CSM javljati podatkovni bazi CSM najpozneje v 24 urah po tem, ko je bil CSM ustvarjen, zbran ali shranjen v prevoznikovi elektronski evidenci.

(4)

Da se zmanjša finančno breme za industrijo in olajša javljanje CSM, bi morali prevozniki uporabljati enega od glavnih standardov ANSI ASC X12 ali UN/EDIFACT. ANSI ASC X12 je protokol Ameriškega državnega inštituta za standarde za izmenjavo elektronskih podatkov (EDI), medtem ko je UN/EDIFACT standard EDI, razvit v okviru Združenih narodov (ZN). Uporaba takega standarda bi morala zmanjšati stroške izvajanja za prevoznike, saj se šteje, da ta standarda pomorska industrija za namene izmenjave elektronskih podatkov splošno uporablja.

(5)

Da se zagotovita varno javljanje podatkov in ustrezna raven zaupnosti ter integritete sporočenih podatkov, bi bilo treba za javljanje CSM uporabljati varni protokol za prenos datotek (SFTP), ki ga je zasnovala projektna skupina za internetno tehnologijo (IETF). Ta metoda javljanja zagotavlja zahtevano raven varnosti in jo industrija šteje za sprejemljivo glede izvedljivosti izvajanja. Da bi se zmanjšali stroški izvajanja, bi moralo biti prevoznikom dovoljeno uporabiti tudi druge metode javljanja, pod pogojem, da zagotavljajo enako raven varnosti podatkov kot SFTP.

(6)

Da se zmanjša finančno breme prenosa CSM, bi moralo biti prevoznikom dovoljeno prenesti vse CSM, ki so bili ustvarjeni, zbrani ali shranjeni v njihovih elektronskih evidencah, ne da bi izbirali posamezne CSM. V navedenih primerih bi moral biti Komisiji in pristojnim organom držav članic dovoljen dostop do navedenih podatkov in njihova uporaba v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 515/97.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 515/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pogostost javljanja CSM

Prevozniki popolne CSM, ki so ustvarjeni, zbrani ali shranjeni v elektronskih evidencah prevoznikov, javljajo podatkovni bazi CSM najpozneje v 24 urah po tem, ko je bil CSM vnesen v prevoznikovo elektronsko evidenco.

Javljanje preteklih CSM v skladu s členom 18a(5) Uredbe 515/97 se opravi v 24 urah po tem, ko je bil prvi CSM, s katerim se potrjuje, da je zabojnik namenjen za vstop na carinsko območje Unije, pridobljen ali zbran v prevoznikovi elektronski evidenci.

Člen 2

Oblika podatkov v CSM

Prevozniki posredujejo CSM v skladu s standardom ANSI ASC X12 ali UN/EDIFACT.

Člen 3

Metoda javljanja CSM

1.   Prevozniki za javljanje CSM uporabljajo varni protokol za prenos datotek (SFTP).

Prevoznikom je za javljanje CSM dovoljena uporaba drugih metod pod pogojem, da zagotavljajo primerljivo raven varnosti kot SFTP.

2.   CSM se lahko javljajo bodisi s:

(a)

selektivnim javljanjem posameznih CSM, kakor je določeno v členu 18a(6) Uredbe (ES) št. 515/97, ali

(b)

prenosom vseh ustvarjenih, zbranih ali shranjenih CSM v elektronski evidenci prevoznika brez izbiranja posameznih CSM.

Kadar prevoznik javlja CSM v skladu s točko b, se s tem strinja, da imajo Komisija in države članice dostop do navedenih podatkov in jih lahko uporabljajo v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 515/97.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 82, 22.3.1997, str. 1.


Top