Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2313

Uredba Sveta (EU) 2015/2313 z dne 30. novembra 2015 o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

OJ L 328, 12.12.2015, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2313/oj

12.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/44


UREDBA SVETA (EU) 2015/2313

z dne 30. novembra 2015

o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija in Republika Liberija sta 5. junija 2015 parafirali Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in Protokol o izvajanju Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Protokol), s katerima se plovilom Unije dodelijo ribolovne možnosti v vodah, v katerih Republika Liberija v zvezi z ribištvom izvaja svojo suverenost ali pristojnost.

(2)

Svet je 30. novembra 2015 sprejel Sklep (EU) 2015/2312 (1). o podpisu in začasni uporabi Sporazuma in Protokola.

(3)

Treba bi bilo opredeliti način dodelitve ribolovnih možnosti med države članice tako za obdobje začasne uporabe kot tudi za celotno obdobje veljavnosti Protokola.

(4)

Na podlagi člena 10(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (2) bi morala Komisija obvestiti zadevne države članice, če se zdi, da ribolovne možnosti, ki so bile Uniji dodeljene na podlagi Protokola, niso v celoti uporabljene. Če odgovor ni prejet v roku, ki ga določi Svet, bi to moralo pomeniti potrditev, da plovila zadevne države članice v danem obdobju ne bodo v celoti izkoristile svojih ribolovnih možnosti.

(5)

Člen 12 Protokola določa, da se Protokol začasno uporablja od datuma njegovega podpisa. Ta uredba bi se zato morala uporabljati od datuma podpisa Protokola –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne možnosti, določene v Protokolu o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo, se med države članice razdelijo tako:

(a)

plovila za ribolov tuna s potegalko:

Španija:

16 plovil,

Francija:

12 plovil;

(b)

plovila s površinskim paranagalom:

Španija:

6 plovil.

2.   Uredba (ES) št. 1006/2008 se uporablja brez poseganja v Sporazum.

3.   Če se z vlogami za dovoljenja za ribolov držav članic iz odstavka 1 ne izkoristijo ribolovne možnosti, ki jih določa Protokol, Komisija upošteva vloge za dovoljenja za ribolov katere koli druge države članice v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1006/2008.

4.   Rok, v katerem morajo države članice v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1006/2008 potrditi, da ne izkoriščajo v celoti ribolovnih možnosti, dodeljenih s Protokolom, je deset delovnih dni od datuma, ko Komisija zahteva takšno potrdilo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma podpisa Protokola.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 2015

Za Svet

Predsednik

É. SCHNEIDER


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/2312 z dne 30. novembra 2015 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju (Glej stran 1 tega Uradnega lista).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).


Top