Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1958

Delegirani sklep Komisije (EU) 2015/1958 z dne 1. julija 2015 o veljavnih sistemih za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti geosintetike in sorodnih proizvodov v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

OJ L 284, 30.10.2015, p. 181–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2015/1958/oj

30.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/181


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1958

z dne 1. julija 2015

o veljavnih sistemih za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti geosintetike in sorodnih proizvodov v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 60(h) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Postopek potrjevanja skladnosti geosintetike in sorodnih proizvodov z veljavnimi tehničnimi specifikacijami je opredeljen v Odločbi Komisije 96/581/ES (2).

(2)

Odločba 96/581/ES ne določa natančnih meril za izbiro sistemov za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti geosintetike in sorodnih proizvodov glede požarne odpornosti.

(3)

Za ocenjevanje lastnosti geosintetike in sorodnih proizvodov bi bilo treba sisteme iz Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011 izbrati ustrezneje. To naj bi proizvajalcem omogočilo učinkovitejši dostop do notranjega trga, s čimer bi lahko prispevali k večji konkurenčnosti gradbene industrije kot celote.

(4)

Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo treba Odločbo 96/581/ES razveljaviti in nadomestiti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ta sklep se uporablja za geosintetiko in sorodne proizvode, določene v Prilogi I.

Člen 2

Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti geosintetike in sorodnih proizvodov iz člena 1 se opravi glede na njihove bistvene značilnosti v skladu s sistemi iz Priloge II.

Člen 3

Odločba 96/581/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na ta sklep.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.

(2)  Odločba Komisije 96/581/ES z dne 24. junija 1996 o postopku potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z geotekstilom (UL L 254, 8.10.1996, str. 59).


PRILOGA I

ZAJETI PROIZVODI

Ta sklep se uporablja za:

1.

geosintetiko (membrane in tekstil) za ločevanje, zaščito, drenažo, filtracijo ali armiranje,

2.

geokompozite za ločevanje, zaščito, drenažo, filtracijo ali armiranje,

3.

georešetke za ločevanje, zaščito, drenažo, filtracijo ali armiranje,

4.

geomembrane za ločevanje, zaščito, drenažo, filtracijo ali armiranje,

5.

geomreže za ločevanje, zaščito, drenažo, filtracijo ali armiranje.


PRILOGA II

SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI

Za proizvode, ki jih zajema ta sklep, se ob upoštevanju njihovih bistvenih značilnosti sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti uporabljajo, kot sledi:

Tabela 1

Za vse bistvene značilnosti, razen požarne odpornosti

Proizvodi

Bistvene značilnosti

Veljavni sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti iz Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011

Geosintetika (membrane in tekstil), geokompoziti, georešetke, geomembrane in geomreže za ločevanje, zaščito, drenažo, filtracijo ali armiranje

Za vse bistvene značilnosti, razen požarne odpornosti

2+


Tabela 2

Samo za požarno odpornost

Za vse proizvode iz prvega stolpca tabele 1 se sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti določijo glede na njihove poddružine, kot sledi:


Poddružine proizvodov

Veljavni sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti iz Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011

Proizvodi, katerih jasno ugotovljena stopnja v proizvodnem procesu ima za posledico izboljšanje lastnosti glede požarne odpornosti (npr. dodajanje zaščitnih sredstev proti požaru ali omejevanje organskih snovi)

1

Proizvodi, za katere obstaja veljavna evropska pravna podlaga za klasifikacijo njihovih lastnosti glede požarne odpornosti brez preskušanja

4

Proizvodi, ki ne spadajo v poddružini iz vrstic 1 in 2

3


Top