Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1838

Sklep Sveta (SZVP) 2015/1838 z dne 12. oktobra 2015 o spremembi Sklepa 2013/391/SZVP za podporo pri praktičnem izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev

OJ L 266, 13.10.2015, p. 96–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1838/oj

13.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 266/96


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1838

z dne 12. oktobra 2015

o spremembi Sklepa 2013/391/SZVP za podporo pri praktičnem izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 28(1) in člena 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. julija 2013 sprejel Sklep 2013/391/SZVP (1).

(2)

V Sklepu 2013/391/SZVP je določeno, da se projekti, ki so v njem navedeni (v nadaljnjem besedilu: projekti) izvajajo v obdobju 24 mesecev po sklenitvi sporazuma o financiranju med Komisijo in Sekretariatom ZN (Urad za razoroževanje).

(3)

Izvajalska agencija, to je Urad Združenih narodov za razorožitev (UNODA), je 4. junija 2015 Unijo zaprosila, naj dovoli podaljšanje obdobja izvajanja do 25. aprila 2016, da bi se lahko projekti nadaljevali po datumu prvotnega prenehanja veljavnosti.

(4)

UNEDA je v svoji prošnji z dne 4. junija 2015 navedla, da bi se projekti lahko izvedli brez posledic za sredstva.

(5)

Sklep 2013/391/SZVP bi bilo zato treba podaljšati, da se omogoči popolna izvedba projektov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2013/391/SZVP se spremeni:

1.

v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Ta sklep preneha veljati 25. aprila 2016.“;

2.

v Prilogi se točka 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   TRAJANJE

Ta sklep bo prenehal veljati 25. aprila 2016.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 12. oktobra 2015

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Sklep Sveta 2013/391/SZVP z dne 22. julija 2013 za podporo pri praktičnem izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev (UL L 198, 23.7.2013, str. 40).


Top