EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1196

Uredba Komisije (EU) št. 1196/2014 z dne 30. oktobra 2014 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo Besedilo velja za EGP

OJ L 319, 6.11.2014, p. 36–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1196/oj

6.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/36


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1196/2014

z dne 30. oktobra 2014

o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 808/2004 vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo evropskih statističnih podatkov v zvezi z informacijsko družbo.

(2)

Za določitev podatkov, ki se predložijo za pripravo statističnih podatkov v Modulu 1: „Podjetja in informacijska družba“ in Modulu 2: „Posamezniki, gospodinjstva in informacijska družba“, ter za določitev rokov za pošiljanje teh podatkov so potrebni izvedbeni ukrepi.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podatki, ki se pošljejo za pripravo evropskih statističnih podatkov v zvezi z informacijsko družbo iz člena 3(2) in člena 4 Uredbe (ES) št. 808/2004 v Modulu 1: „Podjetja in informacijska družba“ in Modulu 2: „Posamezniki, gospodinjstva in informacijska družba“, so določeni v prilogah I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 143, 30.4.2004, str. 49.


PRILOGA I

Modul 1: Podjetja in informacijska družba

1.   PODROČJA IN NJIHOVE SPREMENLJIVKE

(a)

Področja, ki bodo zajeta v referenčnem letu 2015 in so bila izbrana s seznama v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 808/2004, so:

sistemi IKT in njihova uporaba v podjetjih,

usposobljenost za uporabo IKT v enoti podjetja in potreba po znanju na področju IKT,

uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij v podjetjih,

dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba,

e-poslovanje in organizacijski vidiki,

varnost IKT in zaupanje vanje,

e-trgovanje,

ovire pri uporabi IKT, interneta in drugih elektronskih omrežij ter pri e-trgovanju in e-poslovanju.

(b)

Zbrati je treba naslednje spremenljivke o podjetjih:

Sistemi IKT in njihova uporaba v podjetjih

Spremenljivka, ki se zbere za vsa podjetja:

uporaba računalnikov.

Spremenljivka, ki se zbere za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

(neobvezno) zaposlene osebe ali odstotek skupnega števila zaposlenih oseb, ki uporabljajo računalnike za poslovne namene.

Usposobljenost za uporabo IKT v enoti podjetja in potreba po znanju na področju IKT

Spremenljivke, ki se zbirajo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

zaposlovanje strokovnjakov s področja IKT,

zagotavljanje kakršnega koli usposabljanja strokovnjakov s področja IKT za pridobitev znanja na področju IKT v prejšnjem koledarskem letu,

zagotavljanje kakršnega koli usposabljanja drugih zaposlenih oseb za pridobitev znanja za uporabo IKT v prejšnjem koledarskem letu,

zaposlitev ali poskus zaposlitve strokovnjakov za IKT v prejšnjem koledarskem letu,

opravljanje naslednjih funkcij s področja IKT v prejšnjem koledarskem letu („predvsem s strani lastnih zaposlenih, vključno z zaposlenimi v matičnih ali povezanih podjetjih“; „predvsem s strani zunanjega ponudnika“; „ni relevantno“):

vzdrževanje infrastrukture IKT (strežnikov, računalnikov, tiskalnikov, omrežja),

podpora za pisarniško programsko opremo,

razvoj sistemov/programske opreme za poslovno upravljanje,

podpora za sisteme/programsko opremo za poslovno upravljanje,

razvoj spletnih aplikacij,

podpora za spletne aplikacije,

varnost in varstvo podatkov.

Spremenljivka, ki se zbere, za podjetja, ki uporabljajo računalnike in so v prejšnjem koledarskem letu zaposlila ali si prizadevala zaposliti strokovnjake za IKT:

obstoj prostih delovnih mest za strokovnjake za IKT, ki jih je bilo težko zapolniti, v prejšnjem koledarskem letu.

Uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij v podjetjih

Spremenljivka, ki se zbere, za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

dostop do interneta.

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja z dostopom do interneta:

zaposlene osebe ali odstotek skupnega števila zaposlenih oseb, ki uporabljajo računalnike z dostopom do interneta za poslovne namene,

internetna povezava: DSL ali druga fiksna širokopasovna povezava,

internetna povezava: mobilna širokopasovna povezava prek prenosne naprave z uporabo mobilnih telefonskih omrežij („3G“ ali „4G“),

(neobvezno) internetna povezava: mobilna širokopasovna povezava z uporabo prenosnega računalnika in mobilnih telefonskih omrežij („3G“ ali „4G“),

(neobvezno) internetna povezava: mobilna širokopasovna povezava z uporabo drugih prenosnih naprav, kot so pametni telefoni, prek mobilnih telefonskih omrežij („3G“ ali „4G“),

uporaba spletišč,

zaposlene osebe ali odstotek skupnega števila zaposlenih oseb, ki jim je podjetje za poslovne namene dalo na voljo prenosno napravo, ki omogoča mobilno internetno povezavo po mobilnem telefonskem omrežju, za poslovne namene,

uporaba družabnih omrežij, ki se ne uporabljajo le za objavljanje plačanih oglasov,

uporaba blogov ali mikroblogov podjetja, ki se ne uporabljajo le za objavljanje plačanih oglasov,

uporaba spletišč za izmenjavo multimedijskih vsebin, ki se ne uporabljajo le za objavljanje plačanih oglasov,

uporaba orodij za izmenjavo znanja, ki temeljijo na tehnologiji wiki in se ne uporabljajo le za objavljanje plačanih oglasov,

(neobvezno) uporaba plačanih oglasov na internetu.

Spremenljivka, ki se zbere za podjetja, ki imajo DSL ali drugo fiksno širokopasovno internetno povezavo:

najhitrejša pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa pri najhitrejši fiksni internetni povezavi v Mbit/s; ([0, < 2]; ([2, < 10]; ([10, < 30]; ([30, < 100]; [≥ 100]).

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja s spletiščem:

zagotavljanje naslednje ponudbe: predstavitev blaga ali storitev, ceniki,

zagotavljanje naslednje ponudbe: spletno naročanje ali rezervacija ali njena potrditev,

zagotavljanje naslednje ponudbe: možnost, da obiskovalci po spletu prilagodijo ali oblikujejo blago ali storitve,

zagotavljanje naslednje ponudbe: sledenje ali ugotavljanje statusa oddanih naročil,

zagotavljanje naslednje ponudbe: prilagojena vsebina na spletišču za redne/pogoste obiskovalce,

zagotavljanje naslednje ponudbe: povezave ali sklicevanja na profile podjetja v družbenih medijih,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: izjava o politiki varovanja zasebnosti, pečat zaupnosti ali certificiranje varnosti spletišč,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: oglaševanje prostih delovnih mest ali elektronsko prijavljanje na razpisano delovno mesto.

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo družbene medije, zlasti družabna omrežja, bloge ali mikrobloge podjetja, spletišča za izmenjavo multimedijskih vsebin, orodja, ki temeljijo na tehnologiji wiki, za izmenjavo znanja za druge namene, kot je objavljanje plačanih oglasov:

uporaba družbenih medijev za razvoj celostne podobe podjetja ali trženje izdelkov,

uporaba družbenih medijev za pridobivanje mnenj strank, ocen ali vprašanj in odzivanje nanje,

uporaba družbenih medijev za vključevanje strank v razvoj ali inovacije blaga ali storitev,

uporaba družbenih medijev za sodelovanje s poslovnimi partnerji ali drugimi organizacijami,

uporaba družbenih medijev za zaposlovanje delavcev,

uporaba družbenih medijev za izmenjavo stališč, mnenj ali znanja v podjetju.

Dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki imajo dostop do interneta:

(neobvezno) zagotavljanje oddaljenega dostopa do sistema elektronske pošte podjetja, dokumentov ali aplikacij,

(neobvezno) uporaba storitev računalništva v oblaku, razen brezplačnih storitev.

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki imajo dostop do interneta in kupujejo storitve računalništva v oblaku:

(neobvezno) uporaba elektronske pošte kot storitve računalništva v oblaku,

(neobvezno) uporaba pisarniške programske opreme kot storitve računalništva v oblaku,

(neobvezno) gostovanje podatkovnih zbirk podjetja kot storitev računalništva v oblaku,

(neobvezno) shranjevanje datotek kot storitev računalništva v oblaku,

(neobvezno) uporaba finančno-računovodske programske opreme kot storitev računalništva v oblaku,

(neobvezno) uporaba upravljanja odnosov s strankami (CRM) kot storitev računalništva v oblaku,

(neobvezno) uporaba računalniške zmogljivosti za poganjanje lastne programske opreme podjetja kot storitev računalništva v oblaku,

(neobvezno) uporaba storitev računalništva v oblaku, ki se zagotavljajo s skupnih strežnikov ponudnikov storitev,

(neobvezno) uporaba storitev računalništva v oblaku, ki se zagotavljajo s strežnikov ponudnikov storitev, izključno rezerviranih za podjetje.

E-poslovanje in organizacijski vidiki

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

uporaba programskega paketa za upravljanje poslovnih virov (ERP) za izmenjavo informacij med različnimi poslovnimi funkcijami v podjetju,

uporaba kakršne koli programske opreme za upravljanje informacij o strankah (upravljanje odnosov s strankami – programska oprema CRM), ki omogoča zbiranje in shranjevanje informacij o strankah podjetja ter zagotavlja dostop do teh informacij znotraj podjetja,

uporaba kakršne koli programske opreme za upravljanje informacij o strankah (upravljanje odnosov s strankami – programska oprema CRM), ki omogoča analizo informacij o strankah za trženje,

elektronska izmenjava informacij o upravljanju dobavne verige (SCM) z dobavitelji ali strankami, da se uskladita razpoložljivost in dostava izdelkov ali storitev končnemu potrošniku brez ročnega vnašanja informacij,

(neobvezno) pošiljanje računov drugim podjetjem ali javnim organom v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) odstotek vseh računov, poslanih kot e-računi v standardni strukturi, primerni za avtomatizirano obdelavo, drugim podjetjem ali javnim organom v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) odstotek vseh računov, poslanih kot e-računi v elektronski obliki, neprimerni za avtomatizirano obdelavo, drugim podjetjem ali javnim organom v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) odstotek vseh računov, poslanih le kot računi v papirni obliki, drugim podjetjem ali javnim organom v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) odstotek vseh računov, prejetih kot e-računi, v standardni strukturi, primerni za avtomatizirano obdelavo, v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) odstotek vseh računov, prejetih kot računi v papirni ali elektronski obliki, neprimerni za avtomatizirano obdelavo, v prejšnjem koledarskem letu.

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki v elektronski obliki izmenjujejo informacije o upravljanju dobavne verige:

elektronska izmenjava informacij o upravljanju dobavne verige z dobavitelji ali strankami po spletiščih (spletišče podjetja, spletišče poslovnih partnerjev ali spletnih portalov),

elektronska izmenjava informacij o upravljanju dobavne verige z dobavitelji ali strankami z elektronsko izmenjavo informacij, primernih za avtomatizirano obdelavo.

Varnost IKT in zaupanje vanje

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

obstoj uradno določene strategije za varno uporabo IKT.

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike in imajo uradno določeno strategijo za varno uporabo IKT:

obravnavano tveganje v strategiji za varno uporabo IKT: uničenje ali popačenje podatkov zaradi napada ali nepričakovanega incidenta,

obravnavano tveganje v strategiji za varno uporabo IKT: razkritje zaupnih podatkov zaradi vdora, napadov z lažnim predstavljanjem ali zvabljanjem ali nenamernega razkritja,

obravnavano tveganje v strategiji za varno uporabo IKT: nerazpoložljivost storitev IKT zaradi napada od zunaj (npr. zavrnitev storitev),

časovno obdobje opredelitve ali zadnjega pregleda strategije za varno uporabo IKT („v zadnjih dvanajstih mesecih“; „pred več kot dvanajstimi meseci in do pred štiriindvajsetimi meseci“; „pred več kot štiriindvajsetimi meseci“).

E-trgovanje

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

prejem naročil za blago ali storitve, oddanih na spletiščih ali prek aplikacije (spletna prodaja), v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) ovire, ki omejujejo ali preprečujejo prodajo na spletišču ali prek aplikacije, ker blago ali storitve niso primerne za spletno prodajo,

(neobvezno) ovire, ki omejujejo ali preprečujejo prodajo prek spletišča ali aplikacije zaradi težav v zvezi z logistiko,

(neobvezno) ovire, ki omejujejo ali preprečujejo prodajo prek spletišča ali aplikacije zaradi težav s plačili,

(neobvezno) ovire, ki omejujejo ali preprečujejo prodajo prek spletišča ali aplikacije zaradi težav z varnostjo pri uporabi IKT ali varstvom podatkov,

(neobvezno) ovire, ki omejujejo ali preprečujejo prodajo prek spletišča ali aplikacije zaradi težav s pravnim okvirom,

(neobvezno) ovire, ki omejujejo ali preprečujejo prodajo prek spletišča ali aplikacije zaradi čezmerno visokih stroškov v primerjavi s pričakovanimi prednostmi,

prejem naročil za izdelke ali storitve s sporočili v obliki RIP (prodaja RIP), v prejšnjem koledarskem letu,

oddaja naročil za blago ali storitve na spletiščih, prek aplikacije ali s sporočili v obliki RIP, v prejšnjem koledarskem letu.

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki so prejela naročila, oddana prek spletišča ali aplikacije, v prejšnjem koledarskem letu:

vrednost ali odstotek vseh prihodkov v okviru e-trgovanja na podlagi naročil, oddanih na spletišču ali prek aplikacije, v prejšnjem koledarskem letu,

odstotek prodaje v okviru e-trgovanja (prihodki) zasebnim potrošnikom (B2C) na podlagi naročil, oddanih na spletišču ali prek aplikacije, v prejšnjem koledarskem letu,

odstotek prodaje v okviru e-trgovanja (prihodki) drugim podjetjem (B2B) in odstotek prodaje v okviru e-trgovanja javnim organom (B2G) na podlagi naročil, oddanih na spletišču ali prek aplikacije, v prejšnjem koledarskem letu,

elektronska prodaja po poreklu: lastna država, v prejšnjem koledarskem letu,

elektronska prodaja po poreklu: druge države članice EU, v prejšnjem koledarskem letu,

elektronska prodaja po poreklu: ostali svet, v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) uporaba elektronskih plačilnih sistemov pri prodaji prek spletišča ali aplikacije, tj. plačilo, vključeno pri oddaji naročila,

(neobvezno) uporaba nespletnih elektronskih plačilnih sistemov pri prodaji prek spletišča ali aplikacije, tj. plačilo ni vključeno pri oddaji naročila.

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki so prejela naročila za izdelke ali storitve s sporočili v obliki RIP:

vrednost ali odstotek vseh prihodkov od prodaje v okviru e-trgovanja na podlagi naročil, prejetih s sporočili v obliki RIP, v prejšnjem koledarskem letu,

elektronska prodaja po poreklu: lastna država, v prejšnjem koledarskem letu,

elektronska prodaja po poreklu: druge države članice EU, v prejšnjem koledarskem letu,

elektronska prodaja po poreklu: ostali svet, v prejšnjem koledarskem letu.

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki so oddala naročila na spletišču, prek aplikacije ali s sporočilom v obliki RIP:

(neobvezno) oddajanje naročil za blago ali storitve prek spletišča ali aplikacije v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) oddajanje naročil za blago ali storitve s sporočili v obliki RIP, v prejšnjem koledarskem letu,

oddajanje naročil za blago ali storitve prek spletišča, aplikacije ali sporočila v obliki RIP v vrednosti najmanj 1 % skupne vrednosti nakupov, v prejšnjem koledarskem letu.

Spremenljivke, ki se zberejo za podjetja, ki so oddala naročila prek spletišča, aplikacije ali sporočila v obliki RIP v višini najmanj 1 % skupne vrednosti nakupov, v prejšnjem koledarskem letu:

(neobvezno) elektronska prodaja po poreklu: lastna država, v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) elektronska prodaja po poreklu: druge države članice EU, v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) elektronska prodaja po poreklu: ostali svet, v prejšnjem koledarskem letu.

(c)

Naslednje osnovne spremenljivke podjetij se zberejo ali pridobijo iz drugih virov:

Spremenljivke, ki se zberejo za vsa podjetja:

glavna gospodarska dejavnost podjetja v prejšnjem koledarskem letu,

povprečno število zaposlenih oseb v prejšnjem koledarskem letu,

skupni prihodki (vrednost brez DDV) v prejšnjem koledarskem letu.

2.   ZAJETJE

Spremenljivke, opredeljene v poglavju 1(b) do (c) te priloge, se zberejo in pridobijo od podjetij, razvrščenih v naslednje gospodarske dejavnosti, za podjetja naslednjih velikosti in z naslednjim geografskim obsegom.

(a)

Gospodarska dejavnost: podjetja, razvrščena v naslednje kategorije NACE Rev. 2:

Kategorija NACE

Opis

Področje C

„Predelovalne dejavnosti“

Področji D, E

„Oskrba z električno energijo, plinom in paro; oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki“

Področje F

„Gradbeništvo“

Področje G

„Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil“

Področje H

„Promet in skladiščenje“

Področje I

„Gostinstvo“

Področje J

„Informacijske in komunikacijske dejavnosti“

Področje L

„Poslovanje z nepremičninami“

Oddelki 69–74

„Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti“

Področje N

„Druge raznovrstne poslovne dejavnosti“

Skupina 95.1

„Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav“

(b)

Velikost podjetij: podjetja z 10 ali več zaposlenimi. Podjetja z manj kot 10 zaposlenimi se lahko zajamejo, vendar njihovo zajetje ni obvezno.

(c)

Geografski obseg: podjetja na katerem koli delu ozemlja države članice.

3.   REFERENČNA OBDOBJA

Referenčno obdobje za spremenljivke, ki se nanašajo na prejšnje koledarsko leto, je leto 2014. Referenčno obdobje za preostale spremenljivke je leto 2015.

4.   RAZČLENITVE

Za področja in njihove spremenljivke iz poglavja 1(b) te priloge je treba predložiti naslednje osnovne spremenljivke.

(a)

Razčlenitev gospodarskih dejavnosti: glede na naslednje agregate NACE Rev. 2:

Agregiranje NACE Rev. 2 za morebiten izračun nacionalnih agregatov

10–18

19–23

24–25

26–33

35–39

41–43

45–47

47

49–53

55

58–63

68

69–74

77–82

26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Agregiranje NACE Rev. 2 za morebiten izračun evropskih agregatov

10–12

13–15

16–18

26

27–28

29–30

31–33

45

46

55–56

58–60

61

62–63

77–78 + 80–82

79

95.1

(b)

Razčlenitev po velikostnih razredih: podatke je treba razčleniti po naslednjih velikostnih razredih po številu zaposlenih oseb:

Velikostni razred

10 ali več zaposlenih oseb

Od 10 do 49 zaposlenih oseb

Od 50 do 249 zaposlenih oseb

Od 250 ali več zaposlenih oseb

Če so zajeta tudi podjetja z manj kot 10 zaposlenimi, se zanje uporabi naslednja razčlenitev. (Spremenljivke se neobvezno predložijo za velikostne razrede „manj kot 5 zaposlenih oseb“ in „od 5 do 9 zaposlenih oseb“.)

Velikostni razred

Manj kot 10 zaposlenih oseb

Manj kot 5 zaposlenih oseb (neobvezno)

Od 5 do 9 zaposlenih oseb (neobvezno)

5.   PERIODIČNOST

Podatki se za leto 2015 zagotovijo enkrat.

6.   ROKI

(a)

Zbrani podatki iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004, ki so po potrebi označeni kot zaupni ali nezanesljivi, se pošljejo Eurostatu do 5. oktobra 2015. Do navedenega datuma mora biti podatkovni niz dokončno izoblikovan, potrjen in sprejet.

(b)

Metapodatki iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004 se pošljejo Eurostatu pred 31. majem 2015.

(c)

Poročilo o kakovosti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 808/2004 se pošlje Eurostatu do 5. novembra 2015.

(d)

Podatki in metapodatki se Eurostatu pošljejo v skladu s standardom izmenjave, ki ga določi Eurostat z uporabo storitev enotne vstopne točke. Metapodatki in poročilo o kakovosti se predložijo v standardni strukturi metapodatkov, ki jo opredeli Eurostat.


PRILOGA II

Modul 2: Posamezniki, gospodinjstva in informacijska družba

1.   PODROČJA IN NJIHOVE SPREMENLJIVKE

(a)

Področja, ki bodo zajeta v referenčnem letu 2015 in so bila izbrana s seznama v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 808/2004, so:

dostop posameznikov in/ali gospodinjstev do IKT in njihova uporaba,

uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij za različne namene s strani posameznikov in/ali gospodinjstev,

usposobljenost za IKT in strokovno znanje o IKT,

ovire pri uporabi IKT in interneta,

uporaba IKT s strani posameznikov za izmenjavo informacij in storitev z državnimi organi in javno upravo (e-uprava),

dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba,

varnost IKT in zaupanje vanje.

(b)

Zbrati je treba naslednje spremenljivke:

Dostop posameznikov in/ali gospodinjstev do IKT in njihova uporaba

Spremenljivki, ki se zbereta za vsa gospodinjstva:

dostop do računalnika doma,

dostop do interneta doma (na kateri koli napravi).

Spremenljivke, ki se zberejo za gospodinjstva z dostopom do interneta:

vrsta širokopasovne povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: fiksna širokopasovna povezava, na primer DSL, ADSL, VDSL, kabelska, po optičnem kablu, prek satelita, javni brezžični dostop,

vrsta širokopasovne povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: mobilna širokopasovna povezava (po mobilnem telefonskem omrežju, vsaj 3G, npr. UMTS, z uporabo kartice SIM ali ključa USB, mobilnega telefona ali pametnega telefona kot modema),

(neobvezno) vrsta povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: klicna povezava po običajni telefonski liniji ali ISDN,

(neobvezno) vrsta povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: mobilna ozkopasovna povezava (po mobilnem telefonskem omrežju, manj kot 3G, npr. 2G+/GPRS, z uporabo kartice SIM ali ključa USB, mobilnega telefona ali pametnega telefona kot modema).

Spremenljivka, ki se zbere za vse posameznike:

zadnja uporaba računalnika doma, na delovnem mestu ali katerem koli drugem kraju (v zadnjih treh mesecih; pred več kot tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom; nikoli).

Spremenljivka, ki se zbere za posameznike, ki so uporabljali računalnik v zadnjih treh mesecih:

povprečna pogostost uporabe računalnika (vsak dan ali skoraj vsak dan; vsaj enkrat tedensko (vendar ne vsak dan); manj kot enkrat tedensko).

Uporaba interneta za različne namene pri posameznikih in/ali v gospodinjstvih

Spremenljivka, ki se zbere za vse posameznike:

zadnja uporaba interneta (v zadnjih treh mesecih; pred več kot tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom; nikoli).

Spremenljivka, ki se zbere za posameznike, ki so že uporabljali internet:

zadnji nakup po internetu za zasebne namene (v zadnjih treh mesecih; pred tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom; nikoli ni kupoval ali naročal po internetu).

Spremenljivke, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih treh mesecih:

povprečna pogostost uporabe interneta v zadnjih treh mesecih (vsak dan ali skoraj vsak dan; vsaj enkrat tedensko (vendar ne vsak dan); manj kot enkrat tedensko),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za pošiljanje, prejemanje elektronske pošte,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za telefoniranje po internetu, video telefoniranje (s spletno kamero) po internetu (z uporabo aplikacij, npr. Skype, Facetime),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za sodelovanje v družabnih omrežjih (ustvarjanje uporabniškega profila, objava sporočil ali drugih prispevkov),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za nalaganje lastnih vsebin (besedil, fotografij, video posnetkov, glasbe, programske opreme itd.) na druga spletišča, namenjena za deljenje vsebin,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za branje spletnih novic, časopisov ali revij,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje informacij v zvezi z zdravjem (npr. o poškodbah, boleznih, prehrani, izboljšanju zdravja),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje informacij o izobraževanju, usposabljanju ali tečajih,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje po spletnih enciklopedijah za pridobivanje znanja o kateri koli temi,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje informacij o blagu ali storitvah,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za prenašanje programske opreme (razen računalniških iger),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za objavo mnenj o državljanskih ali političnih vprašanjih na spletiščih (npr. blogih, družabnih omrežjih),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za sodelovanje v spletnih posvetovanjih ali za glasovanje v zvezi z opredelitvijo državljanskih ali političnih vprašanj (npr. urbanistično načrtovanje, podpis peticije),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje službe ali pošiljanje prijave za delovno mesto,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za sodelovanje v profesionalnih omrežjih (ustvarjanje uporabniškega profila, objava sporočil ali drugih prispevkov, na primer na spletišču LinkedIn ali Xing),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za uporabo storitev, povezanih s potovanji ali nastanitvijo med potovanjem,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za prodajo blaga ali storitev, npr. prek spletnih dražb,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za internetno bančništvo,

uporaba internetnega pomnilniškega prostora v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za shranjevanje dokumentov, slik, glasbe, video posnetkov ali drugih datotek (npr. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive (nekdanji Skydrive), iCloud, Amazon Cloud Drive),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za učne dejavnosti v izobraževalne, poklicne ali zasebne namene prek spletnih tečajev,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za učne dejavnosti v izobraževalne, poklicne ali zasebne namene: uporaba spletnega gradiva, ne pa celotnega tečaja (npr. avdiovizualno gradivo, spletna programska oprema za učenje, elektronski učbeniki),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za učne dejavnosti v izobraževalne, poklicne ali zasebne namene: komuniciranje z inštruktorji ali slušatelji z uporabo izobraževalnih spletišč/portalov,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za učne dejavnosti v izobraževalne, poklicne ali zasebne namene: drugo.

Spremenljivka, ki se zbere za posameznike, ki so v zadnjih treh mesecih uporabljali internet za zasebne namene za sodelovanje v družabnih omrežjih:

povprečna pogostost uporabe interneta v zadnjih treh mesecih za sodelovanje v družabnih omrežjih (vsak dan ali skoraj vsak dan; vsaj enkrat tedensko (vendar ne vsak dan); manj kot enkrat tedensko).

Spremenljivke, ki se zberejo za posameznike, ki so v zadnjih dvanajstih mesecih uporabljali internet za nakupovanje:

uporaba interneta za naročanje hrane ali živil v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje izdelkov široke porabe v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje zdravil v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje oblačil ali športne opreme v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje računalniške strojne opreme v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje elektronske opreme (vključno s kamerami) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje telekomunikacijskih storitev (npr. sklenitev naročnine za TV, širokopasovni internet, fiksni telefon ali mobilni telefon, polnjenje računa za predplačniške telefonske kartice) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za nakup delnic, zavarovalnih polic in drugih finančnih storitev v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za najemanje počitniških zmogljivosti (v hotelih itd.) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje drugih storitev v zvezi z organizacijo potovanj (vozovnic za prevoz, najem avtomobilov itd.) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje vstopnic za prireditve v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje filmov ali glasbe v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje knjig, revij ali časopisov (vključno z e-knjigami) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje elektronskega učnega gradiva v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje programske opreme za video igre, druge računalniške programske opreme in posodobitev programske opreme v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje drugega blaga ali storitev v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene pri nacionalnih prodajalcih v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene pri prodajalcih iz drugih držav članic EU v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene pri prodajalcih iz držav iz ostalega sveta v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene v zadnjih dvanajstih mesecih: država porekla prodajalcev ni znana,

število naročil blaga ali storitev, kupljenih po internetu v zadnjih treh mesecih (število naročil/nakupov ali v razredih: 1–2 naročili/nakupa; med > 2 in 5 naročil/nakupov; med > 5 in 10 naročil/nakupov, > 10 naročil/nakupov),

skupna vrednost blaga ali storitev (razen delnic ali drugih finančnih storitev), kupljenih po internetu v zadnjih treh mesecih (znesek v eurih ali v razredih: manj kot 50 EUR, 50 do manj kot 100 EUR, 100 do manj kot 500 EUR, 500 do manj kot 1 000 EUR, 1 000 EUR ali več; neznano),

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: tehnični izpad spletišča med naročanjem ali plačevanjem,

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: težave pri iskanju informacij glede jamstev in drugih zakonskih pravic,

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: dostava počasnejša od navedene,

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: končni stroški višji od navedenih (npr. višji stroški dostave, nepričakovano plačilo za transakcijo),

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: dostavljeno napačno ali poškodovano blago,

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: težave v zvezi z goljufijami (npr. blaga/storitev sploh niso prejeli, zloraba podatkov s kreditnih kartic),

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: težave glede pritožb in pravnih sredstev ali pomanjkanje zadovoljivega odgovora na pritožbo,

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: tuji prodajalec ne prodaja v državo anketiranca,

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: drugo,

težave v zvezi z internetnim trgovanjem: ni težav.

Usposobljenost za IKT in strokovno znanje o IKT

Spremenljivke, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih dvanajstih mesecih:

znanje v zvezi s prenosom datotek med računalnikom in drugimi napravami,

znanje o nameščanju programske opreme ali aplikacij,

znanje o spreminjanju nastavitev programske opreme, med drugim operacijskega sistema ali varnostnih programov,

znanje v zvezi s kopiranjem ali premikanjem datotek ali map,

znanje o uporabi programske opreme za obdelavo besedil,

znanje o ustvarjanju predstavitev ali dokumentov, ki zajemajo besedilo, slike, tabele ali grafikone,

znanje o uporabi programske opreme za delo s tabelami,

znanje o urejanju fotografij, video ali avdio datotek,

znanja pisanja v programskem jeziku.

Spremenljivke, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali programsko opremo za delo s tabelami v zadnjih dvanajstih mesecih:

znanje o uporabi naprednih funkcij programske opreme za delo s tabelami, in sicer za ureditev in analizo podatkov, na primer razvrščanje, filtriranje, uporaba formul, oblikovanje grafov.

Ovire pri uporabi IKT in interneta

Spremenljivke, ki se zberejo za gospodinjstva brez dostopa do interneta doma:

razlog za nedostop do interneta doma: dostop do interneta drugje,

razlog za nedostop do interneta doma: interneta ne potrebuje (zaradi nekoristnosti, nezanimivosti itd.),

razlog za nedostop do interneta doma: previsoki stroški opreme,

razlog za nedostop do interneta doma: previsoki stroški dostopa (telefon, naročnina na DSL itd.),

razlog za nedostop do interneta doma: pomanjkanje znanja,

razlog za nedostop do interneta doma: pomisleki glede zasebnosti ali varnosti,

razlog za nedostop do interneta doma: širokopasovni internet na območju anketiranca ni na voljo,

razlog za nedostop do interneta doma: drugo.

Spremenljivke, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih dvanajstih mesecih, vendar ne za dejavnosti internetnega trgovanja:

ovire za internetno trgovanje: raje nakupuje osebno, rad vidi izdelek, zvestoba trgovinam, navada,

ovire za internetno trgovanje: pomanjkanje znanja ali spretnosti (npr. pomanjkanje znanja o uporabi spletišč ali prezapletena uporaba),

ovire za internetno trgovanje: dostava blaga, naročenega po internetu, pomeni težavo (npr. traja predolgo ali je logistično težavna),

ovire za internetno trgovanje: pomisleki glede varnosti plačil ali zasebnosti (npr. navajanje podatkov o kreditni kartici ali osebnih podatkov po internetu),

ovire za internetno trgovanje: pomisleki glede prejetja ali vračila blaga, pomisleki glede reklamacij ali odškodnine,

ovire za internetno trgovanje: nima nobene plačilne kartice za plačilo po internetu,

(neobvezno) ovire za internetno trgovanje: tuji prodajalec ne prodaja v državo anketiranca,

ovire za internetno trgovanje: drugo.

Uporaba IKT s strani posameznikov za izmenjavo informacij in storitev z državnimi organi in javno upravo (e-uprava)

Spremenljivke, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih dvanajstih mesecih:

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za zasebne namene za pridobivanje informacij s spletišč javnih organov ali javnih služb,

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za zasebne namene za prenos uradnih obrazcev s spletišč javnih organov ali javnih služb,

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za zasebne namene za oddajo izpolnjenih spletnih obrazcev javnim organom ali javnim službam.

Spremenljivka, ki se zbere za posameznike, ki v zadnjih dvanajstih mesecih niso uporabljali interneta za oddajo izpolnjenih obrazcev na spletišča javnih organov za zasebne namene:

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev na spletiščih javnih organov: predložitev uradnih obrazcev ni bila potrebna.

Spremenljivke, ki se zberejo za posameznike, ki v zadnjih dvanajstih mesecih niso predložili izpolnjenih obrazcev na spletišča javnih organov za zasebne namene in kot razlog niso navedli, da jim ni bilo treba predložiti nobenih uradnih obrazcev:

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: takšna storitev na spletišču ni bila na voljo,

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: pomanjkanje spretnosti ali znanja (npr. pomanjkanje znanja o uporabi spletišča ali prezapletena uporaba),

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: pomisleki v zvezi z varstvom in varnostjo osebnih podatkov,

(neobvezno) razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: neobstoj ali težave z elektronskim podpisom ali elektronsko identifikacijo/certifikatom (ki se zahteva za avtentikacijo/uporabo storitve),

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: druga oseba je predložila v mojem imenu (npr. svetovalec, davčni svetovalec, sorodnik ali družinski član),

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: drugo.

Varnost IKT in zaupanje vanje

Spremenljivke, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih dvanajstih mesecih:

incidenti z uporabo interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: okužba z virusom ali druga računalniška okužba (npr. črv, trojanski konj) s posledično izgubo informacij ali časa,

incidenti z uporabo interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: zloraba osebnih informacij, poslanih po internetu, ali druge kršitve zasebnosti (npr. zloraba slik, videov, osebnih podatkov, naloženih na spletiščih skupnosti),

incidenti z uporabo interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: finančna izguba kot posledica prejemanja goljufivih sporočil (zvabljanja) ali preusmerjanja na lažna spletišča, na katerih se zahtevajo osebne informacije (lažno predstavljanje),

incidenti z uporabo interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: finančna izguba zaradi goljufive uporabe (kreditne ali bančne) plačilne kartice,

incidenti z uporabo interneta za zasebne namene v zadnjih dvanajstih mesecih: dostop otrok do neprimernih spletišč,

varnostni pomisleki kot omejitev ali ovira pri naročanju ali kupovanju blaga ali storitev za zasebne namene po internetu v zadnjih dvanajstih mesecih,

varnostni pomisleki kot omejitev ali ovira pri izvajanju bančnih dejavnosti, kot je vodenje računov, za zasebne namene po internetu v zadnjih dvanajstih mesecih,

varnostni pomisleki kot omejitev ali ovira pri zagotavljanju osebnih informacij spletnim skupnostim za družabno in poklicno mreženje v zadnjih dvanajstih mesecih,

varnostni pomisleki kot omejitev ali ovira pri komunikaciji z javnimi službami ali upravo za zasebne namene po internetu v zadnjih dvanajstih mesecih,

varnostni pomisleki kot omejitev ali ovira pri prenašanju programske opreme, glasbe, video datotek, iger ali drugih podatkovnih datotek za zasebne namene po internetu v zadnjih dvanajstih mesecih,

varnostni pomisleki kot omejitev ali ovira pri uporabi interneta z mobilno napravo (npr. prenosnega računalnika) prek brezžične povezave na vseh krajih, razen doma, v zadnjih dvanajstih mesecih,

ustvarjanje varnostnih datotek (dokumentov, slik itd.) z lastnega računalnika na kakršni koli zunanji napravi za shranjevanje (npr. CD, DVD, zunanji trdi disk, USB-naprave za shranjevanje) v internetnem pomnilniškem prostoru (da (samodejno ali ročno); ne),

zavedanje, da je mogoče piškotke uporabiti za sledenje spletne aktivnosti uporabnikov, za ustvarjenje profila vsakega uporabnika in pošiljanje prilagojenih oglasov uporabnikom,

anketiranec je že spremenil nastavitve internetnega brskalnika, da bi preprečil nalaganje piškotkov na lastni računalnik ali omejil njihovo količino.

Dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba

Spremenljivke, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih treh mesecih:

uporaba mobilnega telefona (ali pametnega telefona) za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba mobilnega telefona (ali pametnega telefona) po mobilnem telefonskem omrežju za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba mobilnega telefona (ali pametnega telefona) po brezžičnem omrežju (npr. wi-fi) za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba prenosnega računalnika (npr. prenosnika, tabličnega računalnika) za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba prenosnega računalnika (npr. prenosnika, tabličnega računalnika) po mobilnem telefonskem omrežju, z uporabo ključa USB ali kartice (SIM) ali mobilnega telefona ali pametnega telefona kot modema za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba prenosnega računalnika (npr. prenosnika, tabličnega računalnika) po brezžičnem omrežju (npr. wi-fi) za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba drugih naprav za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

neuporaba mobilnih naprav za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu.

2.   ZAJETJE

(a)

Statistične enote za spremenljivke iz poglavja 1(b) te priloge, ki se nanašajo na gospodinjstva, so: gospodinjstva z vsaj enim članom v starostni skupini od 16 do 74 let.

(b)

Statistične enote za spremenljivke iz poglavja 1(b) te priloge, ki se nanašajo na posameznike, so: posamezniki v starosti od 16 do 74 let.

(c)

Geografsko so zajeta gospodinjstva in/ali posamezniki, ki živijo na katerem koli delu ozemlja države članice.

3.   REFERENČNO OBDOBJE

Glavno referenčno obdobje, v katerem se zbirajo statistični podatki, je prvo četrtletje leta 2015.

4.   SOCIALNO-EKONOMSKE OSNOVNE SPREMENLJIVKE

(a)

Za področja in njihove spremenljivke iz poglavja 1(b) te priloge, ki se nanašajo na gospodinjstva, se zberejo naslednje osnovne spremenljivke:

regija prebivališča (glede na klasifikacijo regij NUTS1),

(neobvezno) regija prebivališča glede na klasifikacijo NUTS2,

geografski položaj: prebiva v manj razviti regiji; prebiva v prehodni regiji; prebiva v bolj razviti regiji,

stopnja urbanizacije: prebiva na gosto poseljenem območju; prebiva na srednje poseljenem območju; prebiva na redko poseljenem območju,

vrsta gospodinjstva: število članov gospodinjstva; (neobvezno) število oseb, starih od 16 do 24 let; (neobvezno) število študentov, starih od 16 do 24 let; (neobvezno) število oseb, starih od 25 do 64 let; (neobvezno) število oseb, starih 65 let ali več (ločeno se zbira: število otrok, mlajših od 16 let, (neobvezno) število otrok, starih od 14 do 15 let, (neobvezno) število otrok, starih od 5 do 13 let, (neobvezno) število otrok, starih 4 leta ali manj),

(neobvezno) neto mesečni dohodek gospodinjstva (zbira se kot vrednost ali s pomočjo dohodkovnih razredov v skladu z dohodkovnimi kvartili),

(neobvezno) ekvivalentni neto mesečni dohodek gospodinjstva, sporočen v kvintilih.

(b)

Za področja in njihove spremenljivke iz poglavja 1(b) te priloge, ki se nanašajo na posameznike, se zberejo naslednje osnovne spremenljivke:

spol: moški, ženski,

država rojstva: nacionalna država; tuja država: rojen v drugi državi članici EU; tuja država: rojen v državi nečlanici EU,

država državljanstva: nacionalna; tuja: državljan druge države članice EU; tuja: državljan države nečlanice EU,

dopolnjena starost; (neobvezno) manj kot 16 let in/ali več kot 74 let,

stopnja dosežene izobrazbe (najvišja uspešno končana stopnja izobrazbe) v skladu z mednarodno standardno klasifikacijo izobrazbe (ISCED 2011): največ nižja sekundarna izobrazba (ISCED 0, 1 ali 2); višja sekundarna in postsekundarna neterciarna izobrazba (ISCED 3 ali 4); terciarna izobrazba (ISCED 5, 6, 7 ali 8); manj kot primarna izobrazba (ISCED 0); primarna izobrazba (ISCED 1); nižja sekundarna izobrazba (ISCED 2); višja sekundarna izobrazba (ISCED 3); postsekundarna neterciarna izobrazba (ISCED 4); kratka terciarna izobrazba (ISCED 5); diplomska ali enakovredna (ISCED 6); magisterij ali enakovredna (ISCED 7); doktorska ali enakovredna (ISCED 8),

zaposlitveni status: zaposleni ali samozaposleni, vključno s pomagajočimi družinskimi člani (neobvezno: zaposleni za polni delovni čas ali samozaposleni, zaposleni za krajši delovni čas ali samozaposleni, zaposleni, zaposleni s stalno zaposlitvijo ali zaposlitvijo za nedoločen čas; zaposleni z začasno zaposlitvijo ali pogodbo o zaposlitvi za določen čas; samozaposleni, vključno s pomagajočimi družinskimi člani),

(neobvezno) gospodarski sektor zaposlitve:

Področja NACE Rev. 2

Opis

A

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

B, C, D in E

Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in kamnoseštvo ter druge dejavnosti

F

Gradbeništvo

G, H in I

Trgovina na drobno in debelo, promet, skladiščenje in gostinstvo

J

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

K

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

L

Poslovanje z nepremičninami

M in N

Poslovne storitve

O, P in Q

Dejavnosti javne uprave, obrambe, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva

R, S, T in U

Druge storitve

zaposlitveni status: nezaposlen; študenti, ki niso na trgu dela; drugi, ki niso na trgu dela (neobvezno za drugi, ki niso na trgu dela: upokojenci ali predčasni upokojenci ali osebe, ki so opustile samostojno dejavnost; trajni invalidi; osebe, ki služijo obvezni vojaški rok ali opravljajo nadomestno civilno službo; osebe, ki opravljajo gospodinjska opravila; druge neaktivne osebe),

poklic po Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev (ISCO-08): delavci, ki opravljajo fizična dela; delavci, ki ne opravljajo fizičnih del; delavci, ki se ukvarjajo z IKT, delavci, ki se ne ukvarjajo z IKT; (neobvezno) vsi poklici po ISCO-08, kodirano na ravni dveh števk.

5.   PERIODIČNOST

Podatki se za leto 2015 zagotovijo enkrat.

6.   ROKI ZA POŠILJANJE REZULTATOV

(a)

Posamezni podatkovni zapisi iz člena 6 in Priloge II(6) k Uredbi (ES) št. 808/2004, ki ne omogočajo neposredne prepoznavnosti zadevnih statističnih enot, se pošljejo Eurostatu pred 5. oktobrom 2015. Do navedenega datuma mora biti podatkovni niz dokončno izoblikovan, potrjen in sprejet.

(b)

Metapodatki iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004 se pošljejo Eurostatu pred 31. majem 2015.

(c)

Poročilo o kakovosti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 808/2004 se pošlje Eurostatu do 5. novembra 2015.

(d)

Podatki in metapodatki se Eurostatu pošljejo v skladu s standardom izmenjave, ki ga določi Eurostat z uporabo storitev enotne vstopne točke. Metapodatki in poročilo o kakovosti se predložijo v standardni strukturi metapodatkov, ki jo opredeli Eurostat.


Top