Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1160

Uredba Komisije (EU) št. 1160/2014 z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 glede seznama držav in ozemelj Besedilo velja za EGP

OJ L 311, 31.10.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1160/oj

31.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/17


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1160/2014

z dne 30. oktobra 2014

o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 glede seznama držav in ozemelj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1) ter zlasti členov 10 in 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 998/2003 določa zahteve v zvezi z zdravjem živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in pravila, ki se uporabljajo za nadzor takih premikov.

(2)

Seznam iz dela C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 določa tretje države in ozemlja, kjer ni stekline, ter tretje države in ozemlja, za katere je bilo ugotovljeno, da tveganje za širjenje stekline v Unijo zaradi netrgovskih premikov hišnih živali iz navedenih držav in ozemelj ni večje od tveganja, povezanega s premiki med državami članicami.

(3)

Za vpis v navedeni seznam mora tretja država predstaviti svoj status v zvezi s steklino in dokazati, da izpolnjuje nekatere zahteve v zvezi s prijavljanjem suma stekline, sistemom spremljanja, sestavo in organizacijo svojih veterinarskih služb, izvajanjem vseh regulativnih ukrepov za preprečevanje in nadzor stekline ter predpisi o trženju cepiv proti steklini.

(4)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija je predložila podatke o statusu v zvezi s steklino in podatke o izpolnjevanju zahtev iz Uredbe (ES) št. 998/2003. Ocena predloženih podatkov kaže, da Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija izpolnjuje ustrezne zahteve iz navedene uredbe in bi jo zato bilo treba vključiti v seznam iz dela C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003.

(5)

Uredbo (ES) št. 998/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V delu C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 se med vnosa za Sveto Lucijo in Montserrat vstavi naslednji vnos:

„MK … Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.


Top