Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0865

Uredba Komisije (EU) št. 865/2014 z dne 8. avgusta 2014 o spremembi španske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili Besedilo velja za EGP

OJ L 238, 9.8.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/865/oj

9.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 865/2014

z dne 8. avgusta 2014

o spremembi španske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (1) ter zlasti člena 5(1)(a), (c), (d), (e), (f), (h), (i) in (j) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Španska jezikovna različica Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. Januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (2), vsebuje napako. Zato jo je treba popraviti. Druge jezikovne različice te napake ne vsebujejo.

(2)

Uredbo (EU) št. 10/2011 bi bilo zato treba ustrezno popraviti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zadeva le špansko jezikovno različico.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 8. avgusta 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

(2)  UL L 12, 15.1.2011, str. 1.


Top