Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014X0329(01)

Pravilnik št. 50 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo sprednjih pozicijskih svetilk, zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk, smernih svetilk in naprav za osvetlitev zadnje registrske tablice za vozila kategorije L

OJ L 97, 29.3.2014, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/50/oj

29.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/1


Samo izvirna besedila UN/ECE so pravno veljavna v skladu z mednarodnim javnim pravom. Status in začetek veljavnosti tega pravilnika je treba preveriti v najnovejši različici dokumenta UN/ECE TRANS/WP.29/343, ki je na voljo na: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Pravilnik št. 50 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo sprednjih pozicijskih svetilk, zadnjih pozicijskih svetilk, zavornih svetilk, smernih svetilk in naprav za osvetlitev zadnje registrske tablice za vozila kategorije L

Vključuje vsa veljavna besedila do:

Dodatka 16 k prvotni različici pravilnika – začetek veljavnosti: 15. julij 2013

VSEBINA

PRAVILNIK

1.

Področje uporabe

2.

Opredelitve pojmov

3.

Vloga za homologacijo

4.

Oznake

5.

Homologacija

6.

Splošne specifikacije

7.

Svetilnost

8.

Preskusni postopek

9.

Barva oddane svetlobe

10.

Skladnost proizvodnje

11.

Kazni za neskladnost proizvodnje

12.

Dokončna opustitev proizvodnje

13.

Imena in naslovi tehničnih služb, ki izvajajo homologacijske preskuse, ter upravnih organov

14.

Prehodne določbe

PRILOGE

Priloga 1:

Najmanjši vodoravni (h) in najmanjši navpični (v) koti za prostorsko porazdelitev svetlobe

Priloga 2:

Sporočilo o podeljeni homologaciji (ali zavrnjeni ali preklicani homologaciji ali dokončni opustitvi proizvodnje) tipa naprave v skladu s Pravilnikom št. 50

Priloga 3:

Primeri homologacijskih oznak

Priloga 4:

Fotometrične meritve

Priloga 5:

Fotometrične meritve za napravo za osvetlitev zadnje registrske tablice

1.   PODROČJE UPORABE

Ta pravilnik se uporablja za sprednje pozicijske svetilke, zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke, smerne svetilke in naprave za osvetlitev zadnje registrske tablice za vozila kategorije L (1).

2.   OPREDELITVE POJMOV

2.1

Opredelitve pojmov:

Za ta pravilnik veljajo opredelitve pojmov iz Pravilnika št. 53 ali 74 in njegovih sprememb, ki veljajo v času vložitve vloge za homologacijo.

2.2

„Sprednje pozicijske svetilke, zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke, smerne svetilke in naprave za osvetlitev zadnje registrske tablice različnih tipov“ so svetilke, ki se v vsaki od navedenih kategorij razlikujejo po tako pomembnih značilnostih, kot so:

(a)

trgovski naziv ali blagovna znamka;

(b)

značilnosti optičnega sistema (stopnje svetilnosti, koti porazdelitve svetlobe, kategorija svetlobnega vira, modul svetlobnega vira itd.).

Sprememba barve svetlobnega vira ali barve katerega koli filtra ne pomeni spremembe tipa.

2.3

Za ta pravilnik veljajo opredelitve pojmov glede barve oddane svetlobe iz Pravilnika št. 48 in njegovih sprememb, ki veljajo v času vložitve vloge za homologacijo.

2.4

Sklicevanja v tem pravilniku na standardne (etalonske) žarnice z žarilno nitko in na Pravilnik št. 37 se nanašajo na Pravilnik št. 37 in njegove spremembe, ki veljajo v času vložitve vloge za homologacijo.

Sklicevanja v tem pravilniku na standardne (etalonske) svetlobne vire LED in na Pravilnik št. 128 se nanašajo na Pravilnik št. 128 in njegove spremembe, ki veljajo v času vložitve vloge za homologacijo.

3.   VLOGA ZA HOMOLOGACIJO

3.1

Vlogo za homologacijo vloži imetnik trgovskega naziva ali blagovne znamke ali njegov ustrezno pooblaščeni predstavnik. V vlogi se navedejo:

3.1.1

nameni, za katere je predvidena naprava, predložena v homologacijo;

3.1.2

v primeru sprednje pozicijske svetilke: podatek o tem, ali je namenjena oddajanju bele ali oranžne svetlobe;

3.1.3

v primeru smerne svetilke: kategorija;

3.1.4

po izbiri vlagatelja, da je napravo mogoče vgraditi v vozilo pod različnimi nakloni referenčne osi glede na referenčne ravnine vozila in tla ali zasukati okrog njene referenčne osi ali, v primeru svetilke za osvetlitev zadnje registrske tablice, da je napravo mogoče namestiti v več kot eno lego ali v polje leg glede na prostor za namestitev registrske tablice; ti različni pogoji vgradnje (ali različne lege) se navedejo v obrazcu za sporočanje.

3.2

Za vsak tip naprave se vlogi priložijo:

3.2.1

risbe v treh izvodih, ki so dovolj natančne za identifikacijo tipa naprave in prikazujejo geometrijske položaje vgradnje naprave v vozilo, os opazovanja, ki se pri preskusih uporabi kot referenčna os (vodoravni kot H = 0°, navpični kot V = 0°) in točko, ki se pri navedenih preskusih uporabi kot referenčno središče; risba mora prikazovati predvideno mesto za homologacijsko oznako in morebitne dodatne simbole glede na krog homologacijske oznake;

3.2.2

kratek tehnični opis, v katerem so, razen pri svetilkah z nezamenljivimi svetlobnimi viri, navedene zlasti:

(a)

kategorija ali kategorije predpisanih žarnic z žarilno nitko; ta kategorija žarnic z žarilno nitko mora biti ena od kategorij iz Pravilnika št. 37 in njegovih sprememb, ki veljajo v času vložitve vloge za homologacijo, in/ali

(b)

kategorija ali kategorije predpisanih svetlobnih virov LED; ta kategorija svetlobnih virov LED mora biti ena od kategorij iz Pravilnika št. 128 in njegovih sprememb, ki veljajo v času vložitve vloge za homologacijo, in/ali

(c)

posebna identifikacijska koda modula svetlobnega vira;

3.2.3

dve napravi.

4.   OZNAKE

4.1

Naprave, predložene v homologacijo, morajo biti opremljene z naslednjimi jasno berljivimi in neizbrisnimi oznakami:

4.1.1

trgovskim nazivom ali blagovno znamko vlagatelja;

4.1.2

razen pri svetilkah z nezamenljivimi svetlobnimi viri, z jasno berljivo in neizbrisno oznako, na kateri so navedene:

(a)

kategorija ali kategorije predpisanih svetlobnih virov in/ali

(b)

posebna identifikacijska koda modula svetlobnega vira.

4.2

Imeti morajo tudi prostor zadostne velikosti za homologacijsko oznako (glej odstavek 3.2.1).

4.3

Svetilke z nezamenljivimi svetlobnimi viri ali moduli svetlobnih virov morajo imeti oznako z navedbo nazivne napetosti ali razpona napetosti in nazivne vatne moči.

4.4

Moduli svetlobnih virov morajo biti opremljeni:

4.4.1

s trgovskim nazivom ali blagovno znamko vlagatelja; ta oznaka mora biti jasno berljiva in neizbrisna;

4.4.2

s posebno identifikacijsko kodo modula; ta oznaka mora biti jasno berljiva in neizbrisna. Ta posebna identifikacijska koda mora biti sestavljena iz začetnih črk „MD“ za „MODUL“, ki jima sledijo homologacijska oznaka brez kroga v skladu z odstavkom 5.5.1 ter dodatni simboli ali znaki, če gre za več različnih modulov svetlobnih virov; ta posebna identifikacijska koda mora biti prikazana na risbah iz odstavka 3.2.1.

Ni nujno, da je homologacijska oznaka enaka oznaki na svetilki, v kateri se uporablja modul, vendar morata obe oznaki pripadati istemu vlagatelju.

4.4.3

z oznako z navedbo nazivne napetosti in nazivne vatne moči.

5.   HOMOLOGACIJA

5.1

Homologacija se podeli, če dve napravi tipa naprave, ki se predložita v skladu z odstavkom 3., izpolnjujeta zahteve tega pravilnika.

5.2

Če sta dve ali več svetilk del iste naprave, se homologacija podeli samo, če vsaka od teh svetilk izpolnjuje določbe tega pravilnika ali drugega pravilnika. Svetilke, ki ne izpolnjujejo nobenega od teh pravilnikov, ne smejo biti del takšne naprave.

5.3

Vsakemu homologiranemu tipu se dodeli homologacijska številka. Prvi dve števki (zdaj 00 za pravilnik v prvotni obliki) pomenita spremembe, vključno z najnovejšimi večjimi tehničnimi spremembami pravilnika v času izdaje homologacije. Ista pogodbenica ne sme dodeliti iste številke drugemu tipu naprave, ki ga zajema ta pravilnik.

5.4

Obvestilo o podelitvi ali zavrnitvi homologacije tipa naprave v skladu s tem pravilnikom se predloži pogodbenicam Sporazuma, ki uporabljajo ta pravilnik, na obrazcu, ki je v skladu z vzorcem iz Priloge 2 k temu pravilniku; obrazcu se priloži risba, ki jo predloži vlagatelj vloge za homologacijo, v formatu, ki ni večji od A4 (210 × 297 mm), in, če je mogoče, v merilu 1:1.

5.5

Vsaka naprava, ki ustreza homologiranemu tipu v skladu s tem pravilnikom, ima na mestu iz odstavka 4.2 poleg oznak iz odstavkov 4.1 in 4.3 mednarodno homologacijsko oznako, ki jo sestavljajo:

5.5.1

krog, ki obkroža črko „E“ in številčno oznako države, ki je podelila homologacijo (2);

5.5.2

številka tega pravilnika, ki ji sledijo črka „R“, pomišljaj in homologacijska številka;

5.5.3

v splošnem primeru smerne svetilke: številka kategorije 11, 11a, 11b, 11c ali 12 blizu kroga v skladu z odstavkom 5.5.1 in nasproti homologacijski številki;

5.5.4

v primeru smerne svetilke, ki na eni strani ne doseže predpisane najmanjše svetilnosti do kota H = 80° v skladu z odstavkom 7.7.1: vodoravna puščica, katere konica je usmerjena proti strani, na kateri je dosežena najmanjša svetilnost v skladu z odstavkom 7.7.1 do kota najmanj 80°;

5.5.5

na sprednjih ali zadnjih pozicijskih svetilkah, katerih koti vidnosti so asimetrični glede na referenčno os v vodoravni smeri: puščica, ki kaže proti strani, na kateri so izpolnjene fotometrične specifikacije do kota 80° V.

5.6

Če se ugotovi, da naprava izpolnjuje zahteve več pravilnikov, se lahko uporabi enotna homologacijska oznaka, sestavljena iz kroga iz odstavka 5.5.1, homologacijskih številk in dodatnih simbolov, ki ustrezajo vsakemu pravilniku, v skladu s katerim je bila podeljena homologacija. Velikost elementov enotne homologacijske oznake ne sme biti manjša od najmanjše velikosti, zahtevane za najmanjšo posamezno oznako iz pravilnika, v skladu s katerim je bila podeljena homologacija.

5.7

Homologacijska oznaka iz odstavka 5.5 mora biti jasno berljiva in neizbrisna. Namesti se lahko na notranji ali zunanji (prozorni ali neprozorni) del naprave, ki oddaja svetlobo. V vsakem primeru mora biti oznaka vidna, ko se naprava vgradi v vozilo ali ko se odpre premični del, kot je pokrov sedeža ali predala.

5.8

Primer homologacijske oznake je v Prilogi 3.

6.   SPLOŠNE SPECIFIKACIJE

6.1

Vsaka naprava mora biti skladna s specifikacijami iz tega pravilnika.

6.2

Naprave morajo biti zasnovane in izdelane tako, da ob običajni uporabi kljub možni izpostavljenosti tresljajem zadovoljivo delujejo in ohranijo značilnosti iz tega pravilnika.

6.3

Pozicijske svetilke, ki so integrirane z drugo funkcijo in uporabljajo skupni svetlobni vir ter so zasnovane tako, da stalno delujejo z dodatnim sistemom, ki uravnava svetilnost, so dovoljene.

6.3.1

Pri zadnjih pozicijskih svetilkah, ki so integrirane z zavorno svetilko, pa mora biti naprava:

(a)

del sklopa z več svetlobnimi viri ali

(b)

namenjena uporabi v vozilih, ki so opremljena s sistemom za spremljanje napak navedene funkcije.

V obeh primerih se v dokument s sporočilom doda opomba.

6.4

V primeru zamenljivih svetlobnih virov:

6.4.1

uporabijo se lahko katere koli kategorije svetlobnih virov, ki so homologirani v skladu s Pravilnikom št. 37 in/ali Pravilnikom št. 128, če v Pravilniku št. 37 in njegovih spremembah, ki veljajo v času vložitve vloge za homologacijo, ali v Pravilniku št. 128 in njegovih spremembah, ki veljajo v času vložitve vloge za homologacijo, niso določene omejitve glede uporabe;

6.4.2

zasnova naprave mora biti takšna, da je mogoče svetlobni vir namestiti samo v pravilni položaj;

6.4.3

nosilec svetlobnega vira mora biti skladen z značilnostmi iz publikacije IEC 60061. Velja podatkovni list za nosilec, ki ustreza kategoriji uporabljenega svetlobnega vira.

6.5

V primeru zamenljivih žarnic z žarilno nitko:

6.5.1

uporabijo se lahko katere koli kategorije žarnic z žarilno nitko, ki so homologirane v skladu s Pravilnikom št. 37, če v Pravilniku št. 37 in njegovih spremembah, ki veljajo v času vložitve vloge za homologacijo, niso določene omejitve glede uporabe;

6.5.2

zasnova naprave mora biti takšna, da je mogoče žarnico z žarilno nitko namestiti samo v pravilni položaj;

6.5.3

nosilec žarnice z žarilno nitko mora biti skladen z značilnostmi iz publikacije IEC 60061. Velja podatkovni list za nosilec, ki ustreza kategoriji uporabljene žarnice z žarilno nitko.

7.   SVETILNOST

Svetilnost vsake od obeh naprav v referenčni osi mora biti vsaj enaka najmanjšim vrednostim in ne sme presegati največjih vrednosti v naslednji tabeli. Navedene največje vrednosti ne smejo biti presežene v nobeni smeri.

 

 

najm. (cd)

najv. (cd)

7.1

zadnja pozicijska svetilka

4

12

7.2

sprednja pozicijska svetilka

4

60

7.2.1

sprednje pozicijske svetilke, integrirane v žaromet

4

100

7.3

zavorna svetilka

40

185

7.4

smerne svetilke

 

 

7.4.1

kategorije 11 (glej Prilogo 1)

90

700

7.4.1.1

kategorije 11a (glej Prilogo 1)

175

700

7.4.1.2

kategorije 11b (glej Prilogo 1)

250

800

7.4.1.3

kategorije 11c (glej Prilogo 1)

400

860

7.4.2

kategorije 12 (glej Prilogo 1)

50

350

7.5   Svetilnost zunaj referenčne osi in znotraj kotnih polj, ki so opredeljena na slikah v Prilogi 1 k temu pravilniku, v vsaki smeri, ki ustreza točkam v tabeli porazdelitve svetlobe iz Priloge 4 k temu pravilniku, ne sme biti manjša od najmanjše vrednosti iz odstavkov od 7.1 do 7.4, pomnožene z odstotkom, navedenim v omenjeni tabeli za zadevno smer.

7.5.1   Če ima ena svetilka več svetlobnih virov:

(a)

mora izpolnjevati zahteve glede najmanjše svetilnosti tudi, ko kateri koli posamezni svetlobni vir preneha delovati;

(b)

če so vklopljeni vsi svetlobni viri, se največja svetilnost sklopa dveh svetilk izračuna tako, da se vrednost, predpisana za eno svetilko v odstavkih od 7.1 do 7.4, pomnoži z 1,4;

(c)

šteje se, da so vsi zaporedno povezani svetlobni viri en svetlobni vir.

7.6   Kot izjema za odstavek 7.1 je za zadnje pozicijske svetilke, ki so integrirane z zavornimi svetilkami, pod ravnino, ki tvori kot 5° z vodoravno ravnino in navzdol od nje, dovoljena svetilnost največ 60 cd.

7.7   Poleg tega,

7.7.1

v poljih, določenih v Prilogi 1, svetilnost ne sme biti manjša od 0,05 cd za pozicijske svetilke in od 0,3 cd za zavorne in smerne svetilke;

7.7.2

če je pozicijska svetilka združena ali integrirana z zavorno svetilko, mora biti razmerje med dejansko izmerjeno svetilnostjo obeh svetilk pri hkratnem vklopu in svetilnostjo zadnje pozicijske svetilke pri posamičnem vklopu najmanj 5: 1 v enajstih merilnih točkah, določenih v Prilogi 4 in postavljenih v polju, ki ga omejujejo ravne navpične črte, ki potekajo skozi 0° V/± 10° H, in ravne vodoravne črte, ki potekajo skozi ± 5° V/0° H v tabeli porazdelitve svetlobe.

Če zadnja pozicijska svetilka ali zavorna svetilka ali obe vsebujeta več kot en svetlobni vir in se štejeta za eno svetilko, kot je opredeljeno v odstavku 7.5.2, se upoštevajo vrednosti, ugotovljene pri delovanju vseh svetlobnih virov;

7.7.3

treba je upoštevati določbe iz odstavka 2.2 Priloge 4 k temu pravilniku o lokalnih odstopanjih v svetilnosti.

7.8   Svetilnost se na splošno meri pri stalno vklopljenih svetlobnih virih.

Če so svetilke zasnovane za intervalno delovanje, je treba z ustrezno previdnostjo preprečiti pregrevanje naprave. Glede na konstrukcijo naprave, na primer pri uporabi svetlečih diod (LED), ali zaradi preprečevanja pregrevanja je svetilke dovoljeno meriti v utripajočem načinu.

To je treba izvesti s preklapljanjem pri frekvenci f = 1,5 ± 0,5 Hz in pulzni širini, večji od 0,3 s, ter merjenjem pri 95 odstotkih največje svetilnosti.

V primeru zamenljivih žarnic z žarilno nitko morajo slednje v času, ko so vklopljene, delovati pri referenčnem svetlobnem toku. V vseh drugih primerih se zahtevana napetost iz odstavka 8.1 preklaplja s časom vzpona in upada, ki je krajši od 0,01 s; prekoračitve niso dovoljene.

Pri meritvah v utripajočem načinu je svetilnost v poročilu izražena z največjo svetilnostjo.

7.9   V Prilogi 4, na katero se sklicuje odstavek 7.5, so navedene podrobnosti o merilnih metodah, ki jih je treba uporabiti.

7.10   Naprava za osvetlitev zadnje registrske tablice mora biti skladna s specifikacijami iz Priloge 5 k temu pravilniku.

7.11   Največje vrednosti za sprednje smerne svetilke

7.11.1

Pri napravah kategorij 11 in 11a svetilnost zunaj območja, ki ga določajo merilne točke ± 10 stopinj H in ± 10 stopinj V (10-stopinjsko polje), ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Kategorija smerne svetilke

Največje vrednosti v cd zunaj 10-stopinjskega polja

posamezna svetilka

posamezna svetilka, ki vsebuje več kot en svetlobni vir

11

400

560

11a

400

560

Med mejami 10-stopinjskega polja (± 10 stopinj H in ± 10 stopinj V) in 5-stopinjskega polja (± 5 stopinj H in ± 5 stopinj V) se največje dovoljene vrednosti svetilnosti linearno povečujejo do vrednosti iz odstavkov 7.4.1 in 7.4.1.1.

7.11.2

Pri napravah kategorij 11b in 11c svetilnost zunaj območja, ki ga določajo merilne točke ± 15 stopinj H in ± 15 stopinj V (15-stopinjsko polje), ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Kategorija smerne svetilke

Največje vrednosti v cd zunaj 15-stopinjskega polja

posamezna svetilka

posamezna svetilka, ki vsebuje več kot en svetlobni vir

11b

250

350

11c

400

560

Med mejami 15-stopinjskega polja (± 15 stopinj H in ± 15 stopinj V) in 5-stopinjskega polja (± 5 stopinj H in ± 5 stopinj V) se največje vrednosti linearno povečujejo do vrednosti iz odstavkov 7.4.1.2 in 7.4.1.3.

8.   PRESKUSNI POSTOPEK

8.1

Vse meritve, fotometrične in kolorimetrične, se opravijo z nebarvnim ali barvnim standardnim svetlobnim virom kategorije, predpisane za napravo, z napetostjo:

(a)

pri žarnicah z žarilno nitko: ki je potrebna za proizvajanje referenčnega svetlobnega toka za to kategorijo žarnic z žarilno nitko;

(b)

pri svetlobnih virih LED: 6,75 V ali 13,5 V; vrednost proizvedenega svetlobnega toka je treba popraviti. Korekcijski faktor je razmerje med ciljnim svetlobnim tokom in povprečno vrednostjo svetlobnega toka pri uporabljeni napetosti;

(c)

pri svetilkah z nezamenljivimi svetlobnimi viri: 6,75 V in 13,5 V;

(d)

pri sistemu, ki uporablja elektronsko napravo za nadzor svetlobnega vira, ki je del svetilke (3): na vhodne priključne sponke svetilke se dovaja napetost, ki jo določi proizvajalec, ali napetost 6,75 V, 13,5 V ali 28,0 V, če proizvajalec ne določi napetosti;

(e)

pri sistemu, ki uporablja elektronsko napravo za nadzor svetlobnega vira, ki ni del svetilke: na vhodne priključne sponke svetilke se dovaja napetost, ki jo določi proizvajalec.

8.2

Preskusni laboratorij od proizvajalca zahteva napravo za nadzor svetlobnega vira, ki je potrebna za napajanje svetlobnega vira in ustreznih funkcij.

8.3

Napetost za napajanje svetilke se navede v obrazcu za sporočanje iz Priloge 2 k temu pravilniku.

8.4

Določijo se meje vidne svetleče površine v smeri referenčne osi svetlobno-signalne naprave.

9.   BARVA ODDANE SVETLOBE

Zavorne svetilke in zadnje pozicijske svetilke morajo oddajati rdečo svetlobo, sprednje pozicijske svetilke lahko oddajajo belo ali oranžno svetlobo, smerne svetilke morajo oddajati oranžno svetlobo. Za merjenje barve svetlobe, oddane znotraj polja mreže porazdelitve svetlobe iz odstavka 2. Priloge 4, se uporabi preskusni postopek iz odstavka 8. tega pravilnika. Zunaj tega polja ne smejo biti vidna večja barvna odstopanja.

Pri svetilkah, opremljenih z nezamenljivimi svetlobnimi viri (žarnicami z žarilno nitko in drugimi), pa je treba kolorimetrične značilnosti preveriti s svetlobnimi viri v svetilkah v skladu z ustreznimi pododstavki odstavka 8.1 tega pravilnika.

10.   SKLADNOST PROIZVODNJE

10.1

Vse naprave s homologacijsko oznako, predpisano s tem pravilnikom, morajo biti skladne s homologiranim tipom in morajo izpolnjevati zahteve iz tega pravilnika. V primeru naprave, naključno izbrane iz serijske proizvodnje, pa zahteve glede največje in najmanjše svetilnosti (merjene s standardnim svetlobnim virom iz odstavka 8.) znašajo najmanj 80 odstotkov najmanjših vrednosti in ne več kot 120 odstotkov največjih vrednosti, ki so dovoljene.

11.   KAZNI ZA NESKLADNOST PROIZVODNJE

11.1

Homologacija, podeljena za napravo v skladu s tem pravilnikom, se lahko prekliče, če navedeni pogoji niso izpolnjeni.

11.2

Če pogodbenica Sporazuma, ki uporablja ta pravilnik, prekliče homologacijo, ki jo je podelila, o tem takoj obvesti druge pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, s kopijo homologacijskega certifikata, na koncu katerega je s podpisom in datumom z velikimi črkami napisano „HOMOLOGACIJA PREKLICANA“.

12.   DOKONČNA OPUSTITEV PROIZVODNJE

Če imetnik homologacije dokončno neha proizvajati napravo, homologirano v skladu s tem pravilnikom, o tem obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo. Po prejemu ustreznega sporočila navedeni organ o tem obvesti druge podpisnice Sporazuma, ki uporabljajo ta pravilnik, s kopijo homologacijskega certifikata, na koncu katerega je s podpisom in datumom z velikimi črkami napisano „PROIZVODNJA OPUŠČENA“.

13.   IMENA IN NASLOVI TEHNIČNIH SLUŽB, KI IZVAJAJO HOMOLOGACIJSKE PRESKUSE, TER UPRAVNIH ORGANOV

Podpisnice Sporazuma, ki uporabljajo ta pravilnik, sekretariatu Združenih narodov sporočijo imena in naslove tehničnih služb, ki izvajajo homologacijske preskuse, ter homologacijskih organov, ki podeljujejo homologacije in katerim se pošljejo obrazci, ki potrjujejo podelitev, zavrnitev ali preklic homologacije v drugih državah.

14.   PREHODNE DOLOČBE

14.1   Naprave brez žarnic z žarilno nitko

14.1.1

Od začetka veljavnosti Dodatka 4 k temu pravilniku nobena pogodbenica, ki uporablja ta pravilnik, ne sme zavrniti podelitve homologacije v skladu s tem pravilnikom, kot je bil spremenjen z Dodatkom 4.

14.1.2

Po 36 mesecih od začetka veljavnosti dodatka k temu pravilniku pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, podelijo homologacije samo, če tip naprav iz odstavka 14.1 izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, kot je bil spremenjen z Dodatkom 4.

14.1.3

Pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, ne smejo zavrniti razširitve homologacij iz tega pravilnika, kot je bil spremenjen z Dodatkom 3.

14.1.4

Pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, v obdobju 36 mesecev od začetka veljavnosti Dodatka 4 še naprej podeljujejo homologacije tistim tipom naprav iz odstavka 14.1, ki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, spremenjenega z Dodatkom 3.

14.2   Vgradnja naprav iz odstavka 14.1 na vozilo

14.2.1   Od začetka veljavnosti Dodatka 4 k temu pravilniku nobena pogodbenica, ki uporablja ta pravilnik, v obdobju 48 mesecev od začetka veljavnosti Dodatka 4 ne sme prepovedati vgradnje naprav iz odstavka 14.1, homologiranih v skladu s tem pravilnikom, kot je bil spremenjen z Dodatkom 3, na vozilo.

14.2.2   Pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, v obdobju 48 mesecev od začetka veljavnosti Dodatka 4 še naprej dovoljujejo vgradnjo naprav iz odstavka 14.1, homologiranih v skladu s tem pravilnikom, kot je bil spremenjen z Dodatkom 3, na vozilo.

14.2.3   Po preteku obdobja 48 mesecev od začetka veljavnosti Dodatka 4 lahko pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, prepovejo vgradnjo naprav iz odstavka 14.1, ki ne izpolnjujejo zahtev iz tega pravilnika, kot je bil spremenjen z Dodatkom 4, na novo vozilo, za katero je bila podeljena homologacija tipa ali posamezna homologacija več kot 24 mesecev po začetku veljavnosti Dodatka 4.

14.2.4   Po preteku obdobja 60 mesecev od začetka veljavnosti Dodatka 4 lahko pogodbenice, ki uporabljajo ta pravilnik, prepovejo vgradnjo naprav iz odstavka 14.1, ki ne izpolnjujejo zahtev iz tega pravilnika, kot je bil spremenjen z Dodatkom 4, na novo vozilo, ki je bilo prvič registrirano več kot 60 mesecev po začetku veljavnosti Dodatka 4.


(1)  Kot je opredeljeno v Prilogi 7 h Konsolidirani resoluciji o konstrukciji vozil (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Sprem.2, kot je bil nazadnje spremenjen s Sprem. 4).

(2)  Številčne oznake pogodbenic Sporazuma iz leta 1958 so navedene v Prilogi 3 h Konsolidirani resoluciji o konstrukciji vozil (R.E.3), dokument TRANS/WP.29/78/Rev.2/Sprem.1.

(3)  V tem pravilniku besedna zveza „je del svetilke“ pomeni, da je zadevni del fizično vključen v ohišje svetilke ali da je zunaj nje, ločen ali ne, vendar ga proizvajalec svetilke dobavlja kot del sistema svetilke. Pogoji delovanja in vgradnje teh dodatnih sistemov bodo določeni v posebnih določbah.


PRILOGA 1

NAJMANJŠI VODORAVNI (H) IN NAJMANJŠI NAVPIČNI (V) KOTI ZA PROSTORSKO PORAZDELITEV SVETLOBE

1.   SPREDNJE POZICIJSKE SVETILKE

V = + 15°/– 10°

Image

Sprednje pozicijske svetilke (za par svetilk)

V = + 15°/– 10°

Image

2.   ZADNJE POZICIJSKE SVETILKE

V = + 15°/– 10°

Image

Zadnje pozicijske svetilke (za par svetilk)

V = + 15°/– 10°

Image

3.   SMERNE SVETILKE KATEGORIJ 11, 11a, 11b, 11c IN 12

V = ± 15°

Najmanjši vodoravni koti porazdelitve svetlobe v prostoru:

Kategorije 11, 11a, 11b in 11c

:

smerne svetilke za sprednjo stran vozila;

Kategorija 11

:

za uporabo na razdalji najmanj 75 mm od žarometa za kratki svetlobni pramen;

Kategorija 11a

:

za uporabo na razdalji najmanj 40 mm od žarometa za kratki svetlobni pramen;

Kategorija 11b

:

za uporabo na razdalji najmanj 20 mm od žarometa za kratki svetlobni pramen;

Kategorija 11c

:

za uporabo na razdalji, manjši od 20 mm od žarometa za kratki svetlobni pramen.

Image

4.   ZAVORNE SVETILKE

V = + 15°/– 10°

Image


PRILOGA 2

SPOROČILO

(Največji format: A4 (210 × 297 mm))

Image

Image


PRILOGA 3

PRIMERI HOMOLOGACIJSKIH OZNAK

(glej odstavek 5.3 tega pravilnika)

Image

a ≥ 5 mm

Naprava z zgornjo homologacijsko oznako je smerna svetilka kategorije 11, homologirana na Nizozemskem (E4) pod številko 00243. Prvi dve števki homologacijske številke pomenita, da je bila homologacija podeljena v skladu z zahtevami iz Pravilnika št. 50 v njegovi prvotni obliki.

V primeru smerne svetilke puščica pomeni, da je porazdelitev svetlobe v vodoravni ravnini asimetrična in da so zahtevane fotometrične vrednosti dosežene do kota 80° v desno, če se naprava opazuje v nasprotni smeri oddajanja svetlobe.

Moduli svetlobnih virov

Image

Modul svetlobnega vira z zgornjo identifikacijsko kodo je homologiran skupaj s svetilko, homologirano v Italiji (E3) pod homologacijsko številko 17325.

Opomba:

Homologacijska številka se namesti blizu kroga in nad ali pod črko „E“ ali levo ali desno od te črke. Števke v homologacijski številki morajo biti na isti strani črke „E“ in obrnjene v isto smer. V homologacijskih številkah se je treba izogibati uporabi rimskih številk, da ne pride do zamenjave z drugimi simboli.


PRILOGA 4

FOTOMETRIČNE MERITVE

1.   METODE MERJENJA

1.1

Med fotometričnimi meritvami se neželena razpršitev svetlobe prepreči z ustreznim zakrivanjem.

1.2

V primeru izpodbijanja rezultatov meritev se meritve opravijo tako, da izpolnjujejo naslednje zahteve:

1.2.1

razdalja, na kateri se izvaja meritev, je v skladu z zakonom o obratni vrednosti kvadrata razdalje;

1.2.2

merilna oprema mora biti takšna, da je kotna odprtina sprejemnika med 10' in 1°, gledano iz referenčnega središča svetilke;

1.2.3

šteje se, da je predpisana svetilnost za določeno smer opazovanja ustrezna, če je ta zahteva izpolnjena v smeri, ki odstopa za največ 15' od smeri opazovanja.

1.3

Če je napravo mogoče namestiti na vozilo v več kot eno lego ali v polje različnih leg, se fotometrične meritve ponovijo za vsako lego ali za skrajne lege v polju referenčne osi, ki jo določi proizvajalec.

2.   TABELA STANDARDNE PORAZDELITVE SVETILNOSTI

Image

2.1

Smer H = 0° in V = 0° ustreza referenčni osi. (Na vozilu je vodoravna, vzporedna z vzdolžno srednjo ravnino vozila in usmerjena v zahtevano smer vidnosti). Poteka skozi referenčno središče. Vrednosti, prikazane v tabeli, navajajo najmanjše svetilnosti za različne smeri meritev kot odstotek najmanjše vrednosti, zahtevane v osi (v smeri H = 0° in V = 0°) za vsako svetilko.

2.2

Znotraj polja porazdelitve svetlobe iz odstavka 2, ki je shematično prikazano kot mreža, mora biti svetlobni vzorec skoraj enoten, tako da svetilnost v vsaki smeri dela polja, ki ga sestavljajo mrežne črte, dosega vsaj najmanjšo odstotno vrednost, ki je prikazana na mrežnih črtah, ki obdajajo zadevno smer.

3.   PRESKUSNI POGOJI

Preveri se fotometrično delovanje:

3.1

V primeru nezamenljivih svetlobnih virov (žarnice z žarilno nitko in drugi viri):

s svetlobnimi viri, ki so v svetilki, v skladu z ustreznim pododstavkom odstavka 8.1 tega pravilnika.

3.2

V primeru zamenljivih svetlobnih virov:

 

če so vgrajeni svetlobni viri z napetostjo 6,75 V ali 13,5 V, se vrednosti proizvedene svetilnosti popravijo.

 

V primeru žarnic z žarilno nitko je korekcijski faktor razmerje med referenčnim svetlobnim tokom in povprečno vrednostjo svetlobnega toka pri uporabljeni napetosti (6,75 V ali 13,5 V).

 

V primeru svetlobnih virov LED je korekcijski faktor razmerje med ciljnim svetlobnim tokom in povprečno vrednostjo svetlobnega toka pri uporabljeni napetosti (6,75 V ali 13,5 V).

 

Dejanski svetlobni tokovi vsakega uporabljenega svetlobnega vira ne smejo odstopati za več kot ± 5 odstotkov od srednje vrednosti.

 

Namesto tega in samo v primeru žarnic z žarilno nitko se lahko v vsaki posamezni legi uporabi standardna žarnica z žarilno nitko, ki proizvaja referenčni tok, pri čemer se vrednosti posameznih meritev v različnih legah seštejejo.

3.3

V primeru signalnih svetilk, razen tistih, ki imajo žarnice z žarilno nitko, mora svetilnost, izmerjena po eni minuti in po 30 minutah delovanja, izpolnjevati zahteve glede najmanjših in največjih vrednosti; smerne svetilke morajo delovati v utripajočem načinu (f = 1,5 Hz, obratovalni faktor = 50 odstotkov). Porazdelitev svetilnosti po eni minuti delovanja se lahko izračuna na podlagi porazdelitve svetilnosti po 30 minutah delovanja tako, da se v vsaki preskusni točki uporabi razmerje svetilnosti, izmerjenih v HV po eni minuti in po 30 minutah delovanja.


PRILOGA 5

FOTOMETRIČNE MERITVE ZA NAPRAVO ZA OSVETLITEV ZADNJE REGISTRSKE TABLICE

1.   PROSTOR ZA OSVETLITEV

Naprave so lahko kategorije 1 ali 2. Naprave kategorije 1 morajo biti zasnovane tako, da osvetlijo prostor velikosti najmanj 130 × 240 mm, naprave kategorije 2 pa prostor velikosti najmanj 200 × 280 mm.

2.   BARVA SVETLOBE

Svetloba naprave za osvetlitev mora biti dovolj brezbarvna, da ne spremeni opazno barve zadnje registrske tablice.

3.   VPADNI KOT

Proizvajalec naprave za osvetlitev določi eno ali več leg ali polje leg, v katere je treba namestiti napravo glede na prostor za registrsko tablico; če je svetilka nameščena v lege, ki jih določi proizvajalec, vpadni kot svetlobe na površino tablice v nobeni točki površine za osvetlitev ne presega 82°, pri čemer se kot meri od sredine roba svetleče površine naprave, ki je najbolj oddaljen od površine tablice. V primeru več kot ene naprave za osvetlitev zgoraj navedena zahteva velja samo za del tablice, ki naj bi ga osvetljevala zadevna naprava.

Naprava mora biti zasnovana tako, da ne oddaja nobene svetlobe neposredno nazaj, razen rdeče svetlobe, če je naprava kombinirana ali združena z zadnjo svetilko.

4.   POSTOPEK MERJENJA

Meritve svetilnosti se opravijo na brezbarvni površini, po kateri se razprši svetloba, z znanim faktorjem razpršenega odboja svetlobe (1). Brezbarvna površina, po kateri se svetloba razprši, ima mere registrske tablice ali mere, ki presegajo eno merilno točko. Njeno središče se postavi v središče leg merilnih točk.

Te brezbarvne površine, po katerih se razprši svetloba, se postavijo v lego, v kateri je običajno registrska tablica, in 2 mm pred njen nosilec.

Meritve svetilnosti se opravijo pravokotno na brezbarvno površino, po kateri se razprši svetloba, z dovoljenim odstopanjem 5° v vsako smer v točkah, ki so prikazane v odstavku 5 te priloge, pri čemer vsaka točka pomeni krožno površino s premerom 25 mm.

Izmerjena svetilnost se popravi za faktor razpršenega odboja svetlobe 1,0.

V primeru naprave za osvetlitev brez žarnic z žarilno nitko morajo vrednosti svetilnosti, izmerjene po eni minuti in po 30 minutah delovanja, izpolnjevati zahteve glede najmanjših vrednosti. Porazdelitev svetilnosti po eni minuti delovanja se lahko izračuna na podlagi porazdelitve svetilnosti po 30 minutah delovanja tako, da se v vsaki preskusni točki uporabi razmerje vrednosti svetilnosti, izmerjenih v eni točki po eni minuti in po 30 minutah delovanja.

5.   FOTOMETRIČNE ZNAČILNOSTI

V vsaki od merilnih točk, ki so prikazane spodaj, svetilnost B ne sme biti manjša od 2 cd/m2.

Image

Image

Gradient svetilnosti med vrednostma B1 in B2, izmerjenima v poljubnih točkah 1 in 2, ki sta izbrani med tistimi, ki so navedene zgoraj, ne sme presegati 2 × B0/cm, pri čemer je B0 najmanjša svetilnost, izmerjena v različnih točkah:

Formula


(1)  Publikacija CIE št. 17 – 1970, odstavek 45-20-040.


Top