Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0015

Delegirana direktiva Komisije 2014/15/EU z dne 18. oktobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec, kadmij in šestvalentni krom v ponovno uporabljenih rezervnih delih iz medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2014 , in uporabljenih v opremi kategorije 8, dani na trg pred 22. julijem 2021 , če ponovna uporaba poteka v zaprtem sistemu poslovanja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in če je potrošnik obveščen o ponovni uporabi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP

OJ L 4, 9.1.2014, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/15/oj

9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/73


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/15/EU

z dne 18. oktobra 2013

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec, kadmij in šestvalentni krom v ponovno uporabljenih rezervnih delih iz medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2014, in uporabljenih v opremi kategorije 8, dani na trg pred 22. julijem 2021, če ponovna uporaba poteka v zaprtem sistemu poslovanja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in če je potrošnik obveščen o ponovni uporabi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca, kadmija in šestvalentnega kroma v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Najpogosteje ponovno uporabljeni deli medicinske opreme so rentgenske cevi, tuljave v aparatih za magnetno resonanco, tiskana vezja iz različnih vrst medicinske opreme ter detektorji in sestavni deli detektorjev (npr. detektorji sevanja). Nekateri od teh bodo vsebovali majhno količino svinca, kadmija in šestvalentnega kroma.

(3)

Primerjava okoljskih vplivov uporabe prenovljenih delov v navedenih primerih z vplivi pri zamenjavi prenovljenih delov z novimi kaže, da bi bili skupni negativni vplivi, ki bi jih imela zamenjava na okolje, zdravje in varnost potrošnikov, večji od skupnih koristi.

(4)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 31:

„31.

Svinec, kadmij in šestvalentni krom v ponovno uporabljenih rezervnih delih iz medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2014, in uporabljenih v opremi kategorije 8, dani na trg pred 22. julijem 2021, če ponovna uporaba poteka v zaprtem sistemu poslovanja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in če je potrošnik obveščen o ponovni uporabi. Preneha veljati 21. julija 2021.“


Top