Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0005

Delegirana direktiva Komisije 2014/5/EU z dne 18. oktobra 2013 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v spajkah na ploščah tiskanega vezja, prevlekah priključkov električnih in elektronskih komponent in prevlekah plošč tiskanega vezja, spajkah za povezovanje žic in kablov, spajkah za povezovanje pretvornikov in senzorjev, ki se uporabljajo dolgotrajno pri temperaturi pod – 20 °C pod običajnimi pogoji obratovanja in skladiščenja, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP

OJ L 4, 9.1.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/5/oj

9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/53


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/5/EU

z dne 18. oktobra 2013

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem za svinec v spajkah na ploščah tiskanega vezja, prevlekah priključkov električnih in elektronskih komponent in prevlekah plošč tiskanega vezja, spajkah za povezovanje žic in kablov, spajkah za povezovanje pretvornikov in senzorjev, ki se uporabljajo dolgotrajno pri temperaturi pod – 20 °C pod običajnimi pogoji obratovanja in skladiščenja, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Nadomestitev ali odstranitev svinca v spajkah na ploščah tiskanega vezja, prevlekah priključkov električnih in elektronskih komponent in prevlekah plošč tiskanega vezja, spajkah za povezovanje žic in kablov, spajkah za povezovanje pretvornikov in senzorjev, ki se uporabljajo dolgotrajno pri temperaturi pod – 20 °C pod običajnimi pogoji obratovanja in skladiščenja, trenutno ni mogoča.

(3)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 26:

„26.

Svinec v

spajkah na ploščah tiskanega vezja,

prevlekah priključkov električnih in elektronskih komponent in prevlekah plošč tiskanega vezja,

spajkah za povezovanje žic in kablov,

spajkah za povezovanje pretvornikov in senzorjev,

ki se uporabljajo dolgotrajno pri temperaturi pod – 20 °C pod običajnimi pogoji obratovanja in skladiščenja.

Preneha veljati 30. junija 2021.“


Top