Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1371

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1371/2013 z dne 16. decembra 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (ES) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne

OJ L 346, 20.12.2013, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1371/oj

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/20


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1371/2013

z dne 16. decembra 2013

o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (ES) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Obstoječi ukrepi

(1)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 791/2011 (2) („prvotna uredba“) uvedel dokončno protidampinško dajatev v višini 62,9 % na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) za vse družbe, ki niso navedene v členu 1(2) in Prilogi 1 k navedeni uredbi. Ti ukrepi so veljavni ukrepi, preiskava, ki je privedla do uvedbe ukrepov, pa je prvotna preiskava.

(2)

Veljavni ukrepi so bili predhodno razširjeni z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 672/2012 (3) na Malezijo in z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 21/2013 na Tajvan in Tajsko (4).

1.2   Zahtevek

(3)

Evropska komisija („Komisija“) je 25. februarja 2013 prejela zahtevek v skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, da razišče morebitno izogibanje protidampinškim ukrepom, uvedenim za uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK, in uvede registracijo uvoza nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne.

(4)

Zahtevek so vložile družbe Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras „Stikla Skiedra“ AS in Vitrulan Technical Textiles GmbH, štirje proizvajalci nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken v Uniji.

(5)

Zahtevek je vseboval zadostne dokaze prima facie, da se je po uvedbi veljavnih ukrepov znatno spremenil vzorec trgovanja, ki vključuje izvoz iz LRK, Indije in Indonezije v Unijo, ter da za tako spremembo razen uvedbe veljavnih ukrepov ni zadostnega vzroka ali ni gospodarsko upravičena. Ta sprememba v vzorcu trgovanja je domnevno posledica pošiljanja nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK prek Indije in Indonezije in/ali lažne deklaracije porekla za kitajske izdelke.

(6)

Poleg tega dokazi kažejo, da je bil popravljalni učinek veljavnih ukrepov oslabljen v smislu količine in cene. Iz dokazov je razvidno, da se je povečal uvoz iz Indije in Indonezije po cenah, ki so nižje od neškodljive cene, določene v prvotni preiskavi.

(7)

Dokazano pa je bilo tudi, da so bile cene nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, dobavljenih iz Indije in Indonezije, dampinške v primerjavi z normalno vrednostjo, določeno za podoben izdelek v prvotni preiskavi.

1.3   Začetek

(8)

Ko je Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi prima facie za začetek preiskave na podlagi člena 13(3) in člena 14(5) osnovne uredbe, je začela preiskavo z Uredbo Komisije (EU) št. 322/2013 (5) („uredba o začetku preiskave“). V skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe je Komisija z uredbo o začetku preiskave carinskim organom tudi naložila, da registrirajo uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije.

1.4   Preiskava

(9)

Komisija je o začetku preiskave uradno obvestila pristojne organe LRK, Indije in Indonezije, proizvajalce/izvoznike v navedenih državah, uvoznike v Uniji, za katere je znano, da jih to zadeva, ter industrijo Unije. Vprašalniki so bili poslani proizvajalcem/izvoznikom v LRK, Indiji in Indoneziji, ki so bili Komisiji znani ali ki so se sami javili v rokih iz uvodne izjave (15) uredbe o začetku preiskave. Vprašalniki so bili poslani tudi uvoznikom v Uniji. Zainteresirane strani so imele možnost, da v roku iz uredbe o začetku preiskave pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje. Vse zainteresirane strani so bile obveščene, da se lahko zaradi nesodelovanja uporabi člen 18 osnovne uredbe in posledično ugotovitve na podlagi razpoložljivih dejstev.

(10)

Dva proizvajalca izvoznika v Indiji in en nepovezan uvoznik v Uniji so se javili in predložili izpolnjene vprašalnike. Uvoznik Unije je kasneje Komisijo obvestil, da je v preteklosti uvažal druge izdelke in ne izdelek v preiskavi. Odgovora ni poslal noben proizvajalec izvoznik iz Indonezije. Kot odgovor sta obrazec za izvzetje poslala naslednja proizvajalca izvoznika iz Indije:

Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. („Montex“) in

Urja Products Pvt.Ltd.

(11)

Družba Urja Products Pvt.Ltd. je po tem obvestila Komisijo, da ne proizvaja izdelka v preiskavi in da imajo njeni izdelki različne tehnične značilnosti in drugačne uporabe (uvrščeni so pod druge oznake KN). Posledično je preveritveni obisk potekal le v prostorih Montex.

1.5   Obdobje preiskave

(12)

Obdobje preiskave je trajalo od 1. aprila 2009 do 31. marca 2013 („OP“). Za OP so se med drugim zbirali podatki za preiskavo domnevne spremembe vzorca trgovanja. Za obdobje od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013 („obdobje poročanja“) so se zbrali podrobnejši podatki, da bi se preverila morebitna oslabitev popravljalnega učinka veljavnih ukrepov in obstoj dampinga.

2.   REZULTATI PREISKAVE

2.1   Splošne ugotovitve

(13)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe se je obstoj izogibanja ukrepom ocenjeval z zaporedno analizo, v kateri se je ugotavljalo, ali je prišlo do spremembe v trgovinskem vzorcu med LRK, Indijo, Indonezijo in Unijo; ali je ta sprememba nastala zaradi prakse, postopka ali dejavnosti, za katero razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali ni gospodarsko upravičena; ali so obstajali dokazi o škodi ali o tem, da je bil popravljalni učinek dajatve oslabljen v smislu cene in/ali količine izdelka v preiskavi; in ali so obstajali dokazi o dampingu v zvezi z normalnimi vrednostmi, predhodno določenimi za zadevni izdelek, po potrebi v skladu z določbami člena 2 osnovne uredbe.

2.2   Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi

(14)

Zadevni izdelek je opredeljen v prvotni preiskavi: tkanine z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, s poreklom iz LRK, ki se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00.

(15)

Izdelek v preiskavi je enak izdelku, kakor je opredeljen v predhodni uvodni izjavi, vendar je poslan iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne.

(16)

Preiskava je pokazala, da imajo tkanine z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, kakor so opredeljene zgoraj, izvožene iz LRK v Unijo, in tiste, ki so poslane v Unijo iz Indije in Indonezije, enake osnovne fizikalne in tehnične lastnosti ter enako uporabo, zato se jih šteje za podobne izdelke v smislu člena 1(4) osnovne uredbe.

2.3   Stopnja sodelovanja

2.3.1   Indija

(17)

Kot je bilo navedeno v uvodni izjavi (10), sta le dve indijski družbi predložili obrazec za izvzetje. Ker je bilo ugotovljeno, da družba Urja Products Pvt.Ltd. ne proizvaja izdelka v preiskavi, je v preiskavi sodelovala samo družba Montex. Družba je v celotnem obsegu izvoza iz Indije predstavljala samo 1 % izvoza iz Indije v Unijo v obdobju poročanja. Zato so bile v skladu s členom 18 osnovne uredbe ugotovitve glede Indije utemeljene z razpoložljivimi dejstvi.

2.3.2   Indonezija

(18)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (10), ni izpolnjenih vprašalnikov predložila nobena indonezijska družba. Indonezijske družbe niso sodelovale. Zato so bile v skladu s členom 18 osnovne uredbe ugotovitve glede Indonezije utemeljene z razpoložljivimi dejstvi.

2.3.3   Ljudska republika Kitajska

(19)

Kitajski proizvajalci izvozniki niso sodelovali. Zato so bile v skladu s členom 18 osnovne uredbe ugotovitve glede LRK utemeljene z razpoložljivimi dejstvi.

2.4   Sprememba vzorca trgovanja

(20)

Da se ugotovi, ali je prišlo do spremembe v vzorcu trgovanja, je bil ocenjen uvoz izdelka v preiskavi iz Indije in Indonezije v Unijo ter izvoz izdelka v preiskavi iz LRK v Indijo in Indonezijo. Glede na razmeroma nizko raven sodelovanja oziroma nesodelovanje indijskih, indonezijskih in kitajskih družb (glej oddelek 2.3), je bil uvoz v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe določen na podlagi razpoložljivih dejstev.

(21)

V ta namen so bili za analizo uporabljeni statistični podatki COMEXT (6), statistični podatki trgovanja v Indiji in Indoneziji, ki so jih posredovali njuni nacionalni organi in podatki podjetja Global Trade Information Services (7).. Uporabljena so bila 12-mesečna obračunska leta od 1. aprila do 31. marca.

(22)

Obseg uvoza, evidentiran v statističnih podatkih COMEXT, zajema skupino izdelkov, ki je večja od zadevnega izdelka in izdelka v preiskavi. Vendar se je na podlagi ocen, ki jih je priskrbela industrija Unije, lahko ugotovilo, da je znatni del obsega tega uvoza zajemal zadevni izdelek in izdelek v preiskavi. Zato je bilo te podatke mogoče uporabiti za ugotovitev spremembe vzorca trgovanja.

2.4.1   Uvoz v Unijo

(23)

Statistični podatki COMEXT kažejo znatno spremembo vzorca trgovanja v OP (glej preglednico 1 spodaj).

Preglednica 1

Obseg uvoza (v mio. m2) (8)

aprila 2009/marca 2010

aprila 2010/marca 2011

aprila 2011/marca 2012

aprila 2012/marca 2013

LRK

288,40

385,85

110,30

85,93

Indija

0,35

0,28

0,89

13,13

Indonezija

0,004

0,16

3,22

33,31

Vir: statistični podatki COMEXT

Uvoz iz LRK

(24)

Glede na statistične podatke COMEXT je uvoz zadevnega izdelka iz LRK v Unijo po uvedbi začasnih ukrepov februarja 2011 (9) in dokončnih ukrepov avgusta 2011 (10) močno upadel. Zgornja preglednica 1 kaže, da se je uvoz iz LRK v Unijo v obdobjih 2010/2011 in 2011/2012 zmanjšal s 385,85 milijonov m2 na 110,30 milijonov m2 (za približno 70 %) ter v obdobjih 2010/2011 in 2012/2013 za nadaljnjih 85,9 milijonov m2 (približno 80 %).

Uvoz iz Indije

(25)

Po statističnih podatkih COMEXT je obseg uvoza iz Indije v Unijo v obračunskem letu 2009/2010 znašal 0,35 milijona m2 in v obračunskem letu 2010/2011 0,28 milijona m2, ta se je močno povečal v obračunskih letih 2011/2012 in 2012/2013, saj je v slednjem dosegel 13,13 milijona m2.

(26)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (17), je družba Montex v Unijo izvažala zelo majhno količino izdelka v preiskavi v OP – v primerjavi s skupnim izvozom iz Indije je ta predstavljala 1 % izvoza iz Indije v Unijo v obdobju 2012/2013. Nadalje je bilo ugotovljeno, da družba Montex izvaža izdelek v preiskavi pod napačno oznako KN, in sicer pod oznako KN – 7019 52. Izvoz te družbe je zato treba prišteti statističnim podatkom COMEXT, kot prikazuje preglednica 1 zgoraj.

Uvoz iz Indonezije

(27)

Po statističnih podatkih COMEXT je obseg uvoza iz Indonezije v Unijo v obračunskem letu 2009/2010 znašal 0,004 milijona m2 in v obračunskem letu 2010/2011 0,16 milijona m2 ter se je močno povečal med obračunskimi leti 2011/2012 in 2012/2013, ko se je povečal s 3,22 milijona m2 na 33,31 milijona m2.

2.4.2   Izvoz iz LRK v Indijo in Indonezijo

(28)

V istem obdobju je mogoče opaziti tudi izjemno veliko povečanje izvoza iz LRK v Indijo in Indonezijo.

Preglednica 2

Obseg uvoza (v mio. m2)

aprila 2009/marca 2010

aprila 2010/marca 2011

aprila 2011/marca 2012

aprila 2012/marca 2013

Indija

4,80

16,35

18,38

29,28

Indonezija

5,78

4,01

8,94

11,54

Vir: Statistični podatki kitajskih carinskih organov

Izvoz iz LRK v Indijo

(29)

Glede na statistične podatke kitajskih carinskih organov se je uvoz izdelka v preiskavi iz LRK v Indijo povečal s 4,8 milijona m2 v obračunskem letu 2009/2010 na 29,3 milijona m2 v obračunskem letu 2012/2013.

Izvoz iz LRK v Indonezijo

(30)

Glede na statistične podatke kitajskih carinskih organov se je uvoz izdelka v preiskavi iz LRK v Indonezijo povečal s 5,78 milijona m2 v obračunskem letu 2009/2010 na 11,54 milijona m2 v obračunskem letu 2012/2013.

2.4.3   Sklep glede spremembe vzorca trgovanja

(31)

Splošno zmanjšanje izvoza iz LRK v Unijo ter vzporedno povečanje tako izvoza iz Indije in Indonezije v Unijo ter izvoza iz LRK v Indijo in Indonezijo po uvedbi začasnih ukrepov februarja 2011 in dokončnih ukrepov avgusta 2011 pomeni spremembo v vzorcu trgovanja med navedenimi državami na eni strani in izvoza teh držav v Unijo na drugi.

2.5   Narava izogibanja ukrepom

(32)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe morajo spremembo v trgovinskem vzorcu povzročiti praksa, postopek ali dejavnost, za katere razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali niso gospodarsko upravičeni. V skladu s členom 13(2) osnovne uredbe praksa, postopek ali dejavnost med drugim vključujejo pošiljko izdelka, za katerega veljajo ukrepi, preko tretjih držav.

(33)

Med preiskavo so bili zbrani dokazi o praksah pretovarjanja prek Indonezije in Indije, in/ali nepravilnih potrdilih o poreklu. Na primer, del uvoza zadevnega izdelka v Unijo je bil pretovorjen prek Dubaja ali Singapurja s potrdili o poreklu iz Indije ali Indonezije, ki se pretovarjajo prek Dubaja ali Singapurja s potrdili o poreklu blaga Indonezije/Indije, del uvoza v Unijo pa je bil pretovorjen prek indijske družbe, ki ni sodelovala v preiskavi. Nesodelovanje proizvajalcev izdelka v preiskavi, z izjemo družbe Montex, je pokazatelj, da v Indiji in Indoneziji ne obstaja pristna proizvodnja, ki bi lahko upravičila obseg izvoza iz Indonezije in Indije v Unijo. Smiselno je pričakovati, da bi se pristni proizvajalci želeli izločiti iz suma izvajanja praks izogibanja predvsem s sodelovanjem v tej preiskavi. Poleg tega preiskava ni razkrila dokazov o obstoju pristne proizvodnje, razen tiste družbe Montex. Nadalje, porast uvoza iz teh dveh držav kaže na to, da so kitajski izdelki, namenjeni v Unijo, pretovorjeni prek Indije in Indonezije in/ali z nepravilnimi potrdili o poreklu.

(34)

Obstoj pretovarjanja izdelkov kitajskega porekla prek Indije in Indonezije se zato potrdi.

2.6   Nezadosten drug vzrok ali gospodarska utemeljitev razen uvedbe protidampinške dajatve

(35)

S preiskavo ni bil ugotovljen noben drug ustrezen vzrok ali gospodarska utemeljitev za pretovarjanje razen izogibanje veljavnim ukrepom, ki veljajo za zadevni izdelek. Razen dajatve ni bilo nikakršnih elementov, ki bi lahko šteli za nadomestilo za stroške pretovarjanja, še zlasti glede prevoza in natovarjanja nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK iz LRK prek Indije in Indonezije.

2.7   Slabitev popravljalnega učinka protidampinške dajatve

(36)

Nato je bilo ocenjeno, ali je uvoz izdelka v preiskavi v Unijo oslabil popravljalne učinke veljavnih ukrepov v smislu količin in cen. Uporabljeni so bili podatki COMEXT kot najboljši razpoložljivi podatki o količinah in cenah izvoza nesodelujočih družb v Indiji in Indoneziji. Tako določene cene so se primerjale z ravnijo, ki je bila določena za odpravo škode za industrijo Unije v uvodni izjavi (74) prvotne uredbe.

(37)

Povečanje uvoza iz Indije v Unijo z 0,35 milijona m2 v obdobju poročanja na 13,10 milijona m2 v obdobju poročanja je bistveno glede količin, če jih primerjamo z (zelo nizkimi) količinami uvoza iz Indije pred uvedbo začasnih ukrepov leta 2009/2010. Povečanje uvoza iz Indonezije v Unijo z 0,04 m2 v obdobju poročanja na 33,31 milijona m2 v obdobju poročanja se šteje kot bistveno glede količin, če jih primerjamo z (zelo nizkimi) količinami uvoza iz Indonezije pred uvedbo začasnih ukrepov leta 2009/2010.

(38)

Za oceno, ali so bili popravljalni učinki veljavnih ukrepov oslabljeni v smislu cen, so bile primerjane cene uvoza iz Indonezije in Indije in s stopnjo odprave škode, kot je bila določena v prvotni uredbi. Stopnja odprave škode, kot je bila določena v prvotni uredbi, je bila prilagojena za inflacijo. Tehtana povprečna izvozna cena izvoza iz Indije in Indonezije je bila prilagojena za stroške po uvozu in prilagoditve kakovosti, kot je bila določena v prvotni preiskavi za uvoz iz LRK. Primerjava je pokazala znatno nižje izvozne cene za izvoz iz zadevnih držav v Unijo. Zato je bilo sklenjeno, da je popravljalni učinek veljavnih ukrepov oslabljen tudi v smislu količine in cene.

2.8   Dokazi o dampingu

(39)

Nazadnje je bilo v skladu s členom 13(1) osnovne uredbe preučeno, ali obstajajo dokazi o dampingu.

(40)

V prvotni uredbi je bila normalna vrednost določena na podlagi cen v Kanadi, za katero je bilo v navedeni preiskavi ugotovljeno, da je ustrezna primerljiva država s tržnim gospodarstvom za LRK. V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe je bila uporabljena normalna vrednost, predhodno določena v prvotni preiskavi.

(41)

Izvozne cene iz Indije in Indonezije temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe. Izvozna cena je povprečna izvozna cena nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken iz vsake od obeh zadevnih držav v obdobju poročanja po podatkih COMEXT. Izvoz indijske družbe Montex ni vključen v statističnih podatkih zaradi napačnih razvrstitev njenih izdelkov (glej uvodno izjavo (25)), in ni bil uporabljen za izračun stopnje dampinga.

(42)

Za pošteno primerjavo med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila vrednost ustrezno popravljena s prilagoditvami za razlike, ki so vplivale na cene in primerljivost cen, v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe. V skladu s tem so bile izvedene prilagoditve za razlike v stroških prevoza, zavarovanja in pakiranja. Glede na to, da na podlagi razpoložljivih podatkov ni bilo mogoče določiti potrebne stopnje prilagoditve, je bilo treba prilagoditve določiti na podlagi razpoložljivih dejstev. Tako je prilagoditev za te razlike temeljila na deležu, izračunanem kot deležih skupnih stroškov prevoza, zavarovanja in pakiranja v vrednosti prodajnih transakcij v Uniji pod dobavnimi pogoji CIF, ki so jih predložili sodelujoči kitajski proizvajalci izvozniki v prvotni preiskavi.

(43)

V skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe je bil damping izračunan na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti, kot je bila določena v prvotni uredbi, in ustreznih tehtanih povprečnih izvoznih cen za zadevni državi v obdobju poročanja te preiskave ter izražen kot delež cene CIF meja Unije brez plačane dajatve.

(44)

Primerjava tako določene tehtane povprečne normalne vrednosti in tehtane povprečne izvozne cene je pokazala damping.

3.   UKREPI

(45)

Glede na navedeno je bilo ugotovljeno izogibanje dokončni protidampinški dajatvi, uvedeni na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz LRK, s pretovarjanjem prek Indije in Indonezije v okviru člena 13(1) osnovne uredbe.

(46)

V skladu s prvim stavkom člena 13(1) osnovne uredbe bi bilo treba veljavne ukrepe za uvoz zadevnega izdelka razširiti na uvoz enakega izdelka, poslanega iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne.

(47)

Ukrepi, ki jih je treba razširiti, so ukrepi iz člena 1(2) Uredbe (EU) št. 791/2011 za „vsa druga podjetja“, in sicer dokončna protidampinška dajatev v višini 62,9 %, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije, pred plačilom dajatve.

(48)

V skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, ki določata, da bi se moral vsak razširjeni ukrep uporabljati za uvoz, za katerega v Uniji velja registracija, uvedena z uredbo o začetku preiskave, bi bilo treba pobirati dajatve za navedeni registrirani uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije.

4.   ZAHTEVKI ZA IZVZETJE

4.1   Indija

(49)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (10), sta se po začetku javila dva proizvajalca izvoznika (Montex in Urja Products), ki sta predložila izpolnjene vprašalnike in zaprosila za izvzetje v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe.

(50)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (11), je bilo ugotovljeno, da ena družba (Urja Products) ne proizvaja izdelka v preiskavi. Izvzete v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe se za to družbo ne uporablja.

(51)

Za družbo Montex se je ugotovilo, da ni vključena v prakse izogibanja, ki so predmet sedanje preiskave. Družba je dokazala, da gre za pristnega proizvajalca, katere proizvodnja zmogljivost presega obseg izvoza izdelka v preiskavi v Unijo. Družba je predložila celotno dokumentacijo in je bila preverjena na kraju samem. Preverjeni podatki glede ustanovitve družbe, nakupa strojev, proizvodnega procesa, zmogljivosti, zalog, nabave surovin in stroškov proizvodnje so podlaga za sklep. Poleg tega je ta proizvajalec lahko dokazal, da ni povezan z nobenim od kitajskih proizvajalcev/izvoznikov, za katere se uporabljajo veljavni ukrepi ali z družbami, ki so vključene v prakse izogibanja. Zato se je tej družbi lahko odobrilo izvzetje iz razširjenih ukrepov.

4.2   Indonezija

(52)

Kot je navedeno v uvodni izjavi (10), ni noben proizvajalec izvoznik iz Indonezije predložil zahtevka za izvzetje v skladu s členom 13(4) osnovne uredbe. Preiskava ni razkrila nobenega pristnega proizvajalca izdelka v preiskavi iz Indonezije.

4.3   Novi proizvajalci/izvozniki

(53)

Proizvajalci iz Indije in Indonezije, ki niso sodelovali v preiskavi in/ali niso izvažali izdelka v preiskavi v Unijo v obdobju poročanja, lahko zaprosijo za izvzetje iz razširjene protidampinške dajatve v skladu s členom 11(3), 11(4) in 13(4) osnovne uredbe. Izpolniti bodo morali vprašalnik, ki bo Komisiji omogočil, da določi, ali je izvzetje upravičeno. Tako izvzetje se lahko odobri po oceni razmer na trgu zadevnega izdelka, proizvodne zmogljivosti in izkoriščenosti zmogljivosti, naročil in prodaje, verjetnega nadaljevanja praks, za katere ni zadostnega vzroka ali niso gospodarsko upravičene, ter dokazov o dampingu. Komisija običajno opravi tudi preveritveni obisk na kraju samem. Zahtevek je treba nasloviti na Komisijo, in sicer z vsemi pomembnimi informacijami, zlasti o vsaki spremembi dejavnosti družbe, povezani s proizvodnjo in prodajo.

(54)

Kadar je izvzetje utemeljeno, bo Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom v skladu s tem predlagala spremembo veljavnih razširjenih ukrepov. Nato se bo vsako odobreno izvzetje spremljalo, da se zagotovi skladnost z njegovimi pogoji.

5.   RAZKRITJE

(55)

Vse zainteresirane strani so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, ki so pripeljali do navedenih ugotovitev, ter bile pozvane, da predložijo pripombe. Upoštevale so se ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile strani. Nobeden od predloženih argumentov ni bil osnova za spremembo dokončnih ugotovitev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev, uporabljena „za vsa druga podjetja“ in uvedena s členom 1(2) Uredbe (EU) št. 791/2011 na uvoz tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se razširi na uvoz tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, razen diskov iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 7019 51 00 in ex 7019 59 00 (oznake TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 in 7019590015), razen tistih, ki jih proizvaja družba Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd. (dodatna oznaka TARIC B942).

2.   Uporaba izvzetja, ki je bilo odobreno družbi Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd., je pogojena s predložitvijo veljavnega trgovinskega računa carinskim organom držav članic, ki je skladen z zahtevami iz Priloge k uredbi. Če ta račun ni predložen, se uporabi protidampinška dajatev v skladu z odstavkom 1 tega člena.

3.   Dajatev, razširjena z odstavkom 1 tega člena, se pobira za uvoz izdelkov, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirani s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne, ki je registriran v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 322/2013 ter členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009.

4.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavni carinski predpisi.

Člen 2

1.   Zahtevki za izvzetje iz dajatve, razširjene s členom 1, se predložijo v pisni obliki v enem od uradnih jezikov Evropske unije, podpiše pa jih oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, ki je zaprosila za izvzetje. Zahtevek je treba poslati na naslov:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 8/20

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Telefaks: +32 22956505

2.   Uvoz družb, ki se ne izogibajo protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo (EU) št. 791/2011, se lahko v skladu z ustreznimi določbami osnovne uredbe izvzame iz dajatve, razširjene s členom 1.

Člen 3

Carinskim organom se odredi, da ustavijo registracijo uvoza, ki je bila določena v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 322/2013.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 204, 9.8.2011, str. 1.

(3)  UL L 196, 24.7.2012, str. 1.

(4)  UL L 11, 16.1.2013, str. 1.

(5)  UL L 101, 10.4.2013, str. 1.

(6)  Comext je podatkovna zbirka statističnih podatkov o zunanji trgovini, ki jih vodi Eurostat.

(7)  Global Trade Information Services so statistični podatki o trgovanju, ki jih zbira komercialni ponudnik podatkovnih zbirk.

(8)  Comext navaja obseg v metričnih tonah in jih pretvarja v kvadratne metre po metodologiji pretvarjanja IU, v tem primeru za CN 70 195 100: 1 m2 = 0,05 kg, za CN 70 195 900: 1 m2 = 0,14 kg.

(9)  UL L 43, 17.2.2011, str. 9.

(10)  UL L 204, 9.8.2011, str. 1.


PRILOGA

Izjava, ki jo podpiše uradnik subjekta, ki je izdal trgovinski račun, mora biti na veljavnem trgovinskem računu iz člena 1(2) v naslednji obliki:

1.

ime in položaj odgovorne osebe subjekta, ki je izdal trgovinski račun;

2.

naslednja izjava: „Podpisani potrjujem, da je (količino) (zadevnega izdelka), prodanega za izvoz v Evropsko unijo, ki jo zajema ta trgovinski račun, proizvedla (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v (zadevna država). Izjavljam, da so informacije na tem trgovinskem računu popolne in resnične.“;

3.

Datum in podpis


Top