Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013H0637

2013/637/EU: Priporočilo Komisije z dne 4. novembra 2013 o spremembi Priporočila 2006/576/ES glede toksinov T-2 in HT-2 v krmnih mešanicah za mačke Besedilo velja za EGP

OJ L 294, 6.11.2013, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/637/oj

6.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/44


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 4. novembra 2013

o spremembi Priporočila 2006/576/ES glede toksinov T-2 in HT-2 v krmnih mešanicah za mačke

(Besedilo velja za EGP)

(2013/637/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Toksina T-2 in HT-2 sta mikotoksina, ki ju proizvajajo različne vrste glive Fusarium. Toksin T-2 se hitro metabolizira v številne metabolite, od katerih je HT-2 eden od glavnih.

(2)

Znanstveni odbor za onesnaževalce v prehranski verigi (odbor CONTAM) Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je na zahtevo Komisije sprejel mnenje glede tveganj za zdravje živali in javno zdravje, povezanih s prisotnostjo toksinov T-2 in HT-2 v živilih in krmi (1).

(3)

Glede tveganj za zdravje živali je odbor CONTAM sklenil, da se trenutno ocenjena izpostavljenost prežvekovalcev, kuncev in rib toksinoma T-2 in HT-2 šteje za malo verjetno nevarnost zdravju. Ocene izpostavljenosti prašičev, konj in psov toksinoma T-2 in HT-2 kažejo, da je tveganje škodljivih učinkov na zdravje majhno. Mačke so med najobčutljivejšimi živalskimi vrstami. Zaradi omejenih podatkov in resnih škodljivih učinkov na zdravje pri majhnih odmerkih ni bilo mogoče določiti ravni NOAEL (raven brez opaženega škodljivega učinka) oziroma LOAEL (najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom).

(4)

Ob upoštevanju sklepov znanstvenega mnenja je treba opraviti preiskave, da bi se zbrale informacije o dejavnikih, ki vodijo do razmeroma velikih vsebnosti toksinov T-2 in HT-2 v žitih in žitnih proizvodih, ter o vplivih predelave krme in živil. Za priporočitev izvedbe teh preiskav je bilo sprejeto Priporočilo Komisije 2013/165/EU (2).

(5)

Glede na toksičnost toksinov T-2 in HT-2 za mačke je poleg tega primerno uvesti orientacijsko vrednost za skupno vsebnost toksinov T-2 in HT-2 v krmi za mačke, ki se uporabi pri presojanju sprejemljivosti krme za mačke glede prisotnosti toksinov T-2 in HT-2. Priporočilo Komisije 2006/576/ES (3) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

V Prilogi k Priporočilu 2006/576/ES se za vnosom za fumonizin B1 + B2 doda naslednji vnos:

„Mikotoksini

Proizvodi, namenjeni za krmo

Orientacijska vrednost v mg/kg (ppm) za krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage

Toksina T-2 in HT-2

Krmne mešanice za mačke

0,05“

V Bruslju, 4. novembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  Odbor EFSA za onesnaževalce v prehranski verigi (CONTAM); Znanstveno mnenje o tveganjih za zdravje živali in javno zdravje, povezanih s prisotnostjo toksinov T-2 in HT-2 v živilih in krmi. EFSA Journal (2011); 9(12):2481. [187 str.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(2)  Priporočilo Komisije 2013/165/EU z dne 27. marca 2013 o prisotnosti toksinov T-2 in HT-2 v žitih in žitnih proizvodih (UL L 91, 3.4.2013, str. 12).

(3)  Priporočilo Komisije 2006/576/ES z dne 17. avgusta 2006 o prisotnosti deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, toksinov T-2 in HT-2 ter fumonizinov v proizvodih, namenjenih za krmo (UL L 229, 23.8.2006, str. 7).


Top