Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0004

Sklep Skupnega odbora EGP št. 4/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

OJ L 144, 30.5.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 155 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/4(2)/oj

30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/5


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 4/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno direktivo Komisije 2011/68/EU z dne 1. julija 2011 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 direktiv Sveta 2002/53/ES in 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, ter minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort poljščin in zelenjadnic (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/340/EU z dne 25. junija 2012 o pripravi začasnega poskusa na podlagi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s poljskim pregledom pod uradnim nadzorom za osnovno seme in žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se navezuje na zakonodajo v zvezi s fitosanitarnimi zadevami. Zakonodaja v zvezi s fitosanitarnimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je podrobno določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje III Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 14 (Direktiva Komisije 2003/90/ES) in točki 15 (Direktiva Komisije 2003/91/ES) v delu 1 se doda naslednja alinea:

„—

32011 L 0068: Izvedbena direktiva Komisije 2011/68/EU z dne 1. julija 2011 (UL L 175, 2.7.2011, str. 17).“;

2.

pod naslovom „AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTE USTREZNO UPOŠTEVAJO“ se za točko 82 (Sklep Komisije 2010/680/EU) vstavi naslednja točka:

„83.

32012 D 0340: Izvedbeni sklep Komisije 2012/340/EU z dne 25. junija 2012 o pripravi začasnega poskusa na podlagi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s poljskim pregledom pod uradnim nadzorom za osnovno seme in žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom (UL L 166, 27.6.2012, str. 90).“

Člen 2

Besedili Izvedbene direktive 2011/68/EU in Izvedbenega sklepa 2012/340/EU v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 175, 2.7.2011, str. 17.

(2)  UL L 166, 27.6.2012, str. 90.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top