EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0393

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 393/2013 z dne 29. aprila 2013 o spremembi uredb (ES) št. 1120/2009 in (ES) št. 1122/2009 glede meril za upravičenost in obveznosti obveščanja o sortah konoplje za izvajanje shem neposrednih podpor za kmete

OJ L 118, 30.4.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 199 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; razveljavil 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/393/oj

30.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 393/2013

z dne 29. aprila 2013

o spremembi uredb (ES) št. 1120/2009 in (ES) št. 1122/2009 glede meril za upravičenost in obveznosti obveščanja o sortah konoplje za izvajanje shem neposrednih podpor za kmete

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (1), ter zlasti členov 39(2) in 142(h) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 39(1) Uredbe (ES) št. 73/2009 so površine, ki se uporabljajo za pridelavo konoplje, upravičene do neposrednih plačil samo, če vsebnost tetrahidrokanabinola pri uporabljenih sortah ne presega 0,2 %. V členu 124(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 je določeno, da se člen 39 navedene uredbe uporablja tudi za površine v okviru sheme enotnega plačila v novih državah članicah.

(2)

V členu 10 Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (2) je določeno, da je plačilo pravic za površine, ki so vezane na konopljo, pogojeno z uporabo semen sort, naštetih v „Skupnem katalogu sort poljščin“, razen sort Finola in Tiborszállási, za kateri so trenutno upravičene le površine na Finskem oz. Madžarskem.

(3)

Na podlagi obvestil nekaterih držav članic in glede na to, da je že predviden postopek za izključitev dane sorte na ravni držav članic, se lahko shema na ravni Unije poenostavi s črtanjem določbe, ki omejuje upravičenost površin, ki uporabljajo sorti Finola in Tiborszállási, na določeno državo članico.

(4)

Člen 40 Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (3) določa postopek, ki ga je treba uporabiti, kadar vzorci dane sorte presegajo vsebnost tetrahidrokanabinola, določeno v členu 39(1) Uredbe (ES) št. 73/2009.

(5)

Glede na to, da imajo države članice imajo na voljo vse informacije, ki so potrebne, da lahko Komisijo zaprosijo za dovoljenje za prepoved trženja sorte konoplje, katere vsebnost tetrahidrokanabinola presega vsebnost, določeno v členu 39(1) Uredbe (ES) št. 73/2009, in za izključitev takšne sorte, kar zadeva upravičenost do neposrednih plačil, se lahko shema dodatno poenostavi s črtanjem obveznosti poročanja o ugotovitvah o tetrahidrokanabinolu v zvezi z vzorci zadevne sorte.

(6)

Uredbi (ES) št. 1120/2009 in (ES) št. 1122/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1120/2009 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Proizvodnja konoplje

Za namene člena 39 Uredbe (ES) št. 73/2009 je plačilo pravic za površine, ki so zasajene s konopljo, pogojeno z uporabo semen sort, naštetih v „Skupnem katalogu sort poljščin“ 15. marca v letu, za katerega se dodeli plačilo, in objavljenih v skladu s členom 17 Direktive Sveta 2002/53/ES (4). Seme je certificirano v skladu z Direktivo Sveta 2002/57/ES (5).

Člen 2

Drugi pododstavek člena 40(2) Uredbe (ES) št. 1122/2009 se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

(2)  UL L 316, 2.12.2009, str. 1.

(3)  UL L 316, 2.12.2009, str. 65.

(4)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

(5)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74.“


Top