Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0167

2013/167/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 3. aprila 2013 o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES v zvezi z uvrstitvijo Mehike na seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 1794) Besedilo velja za EGP

OJ L 95, 5.4.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 218 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; implicitno zavrnjeno 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/167/oj

5.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 95/19


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 3. aprila 2013

o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES v zvezi z uvrstitvijo Mehike na seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 1794)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/167/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti člena 17(3)(a) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz enoprstih kopitarjev iz tretjih držav (2), in zlasti člena 12(1) in (4), uvodnega stavka člena 19 ter točk (a) in (b) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa pogoje, ki se med drugim uporabljajo za uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo. Navedeni pogoji morajo biti vsaj enakovredni tistim, ki se uporabljajo za trgovino med državami članicami.

(2)

Direktiva 2009/156/ES določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz živih enoprstih kopitarjev v Unijo. Direktiva določa, da je uvoz enoprstih kopitarjev v Unijo dovoljen samo iz tretjih držav, v katerih dve leti ni bilo primera venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev.

(3)

Z Odločbo Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, iz katerih države članice dovolijo uvoz živih enoprstih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste enoprsti kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (3) je bil uveden seznam tretjih držav, ali kjer se uporablja regionalizacija, njihovih delov, iz katerih države članice dovolijo uvoz enoprstih kopitarjev in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov, v njej pa so navedeni tudi drugi pogoji, ki se uporabljajo za takšen uvoz. Navedeni seznam je v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES.

(4)

Seznam iz Priloge I k Odločbi 2004/211/ES navaja, da so začasen sprejem registriranih konjev, ponovni vstop registriranih konjev po začasnem izvozu za dirke, tekmovanja in kulturne dogodke, uvoz registriranih enoprstih kopitarjev in enoprstih kopitarjev za rejo in proizvodnjo ter uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev iz Mehike dovoljeni z izjemo držav Chiapas, Oaxaca, Tabasco in Veracruz.

(5)

Komisija je septembra 2012 objavila svoje končno poročilo o reviziji, ki jo je med 17. in 27. aprilom 2012 izvedla v Mehiki, da bi pregledala zdravstveni nadzor živali in postopke izdajanja veterinarskih spričeval, ki se uporabljajo za izvoz živih enoprstih kopitarjev in njihovega semena v Evropsko unijo (4); med to revizijo so bile ugotovljene številne znatne pomanjkljivosti v zvezi z nadzorom premikov enoprstih kopitarjev znotraj navedene tretje države in posledično v zvezi s skladnostjo z veljavno regionalizacijo, jamstvi glede vezikularnega stomatitisa in infekciozne anemije enoprstih kopitarjev ter odobritvijo in nadzorom osemenjevalnih središč za pridobivanje semena enoprstih kopitarjev. V svojem odgovoru na priporočila in nadaljnje ukrepe, ki jih je Komisija navedla v poročilu o reviziji, Mehiški pristojni organi navedenih pomanjkljivosti niso zadovoljivo obravnavali.

(6)

Opisano stanje predstavlja tveganje za zdravje populacije enoprstih kopitarjev v Uniji, zato se uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev iz Mehike ne bi smel dovoliti.

(7)

Vnos navedene tretje države v Prilogo I k Odločbi 2004/211/ES bi bilo zato treba spremeniti.

(8)

Odločbo 2004/211/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES se vnos za Mehiko nadomesti z naslednjim:

„MX

Mehika

MX-0

Celotno ozemlje države

D

—“

 

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 3. aprila 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  UL L 192, 23.7.2010, str. 1.

(3)  UL L 73, 11.3.2004, str. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2948


Top