Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0296

Uredba Sveta (EU) št. 296/2013 z dne 26. marca 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

OJ L 90, 28.3.2013, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 144 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; implicitno zavrnjeno 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/296/oj

28.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/4


UREDBA SVETA (EU) št. 296/2013

z dne 26. marca 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215(1) Pogodbe,

ob upoštevanju skupnih predlogov Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 329/2007 (1) uveljavlja ukrepe iz Sklepa Sveta 2010/800/SZVP z dne 22. decembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (2).

(2)

Svet je 18. februarja 2013 sprejel Sklep 2013/88/SZVP (3) o spremembi Sklepa 2010/800/SZVP, ki je določil dodatne omejevalne ukrepe proti Demokratični ljudski republiki Koreji (v nadaljnjem besedilu: Severna Koreja) s tem, da je uveljavil dodatne ukrepe, ki so bili zahtevani na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN) 2087 (2013), in dodatne samostojne ukrepe Unije.

(3)

Sklep 2013/88/SZVP vključuje dodatno merilo, na podlagi katerega Unija lahko samostojno določa osebe in subjekte, za katere veljajo omejevalni ukrepi, in sicer za osebe, ki se ukvarjajo, vključno z zagotavljanjem finančnih storitev, z dobavo orožja in sorodnega materiala vseh vrst ali predmetov, materialov, opreme, blaga in tehnologije v Severno Korejo ali iz nje, ki bi lahko prispevali k programom Severne Koreje, povezanim z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki.

(4)

Poleg tega Sklep 2013/88/SZVP prepovedujejo prodajo, dobavo ali prenos v Severno Korejo nekaterega drugega blaga, ki se uporablja v programih Severne Koreje, povezanih z orožjem za množično uničevanje, zlasti v sektorju balističnih izstrelkov, predvsem nekaterih vrst aluminija.

(5)

Sklep 2013/88/SZVP prav tako prepoveduje prodajo zlata, plemenitih kovin in diamantov vladi Severne Koreje ali nakup le-teh od nje in prevoz ali posredovanje zlata, plemenitih kovin in diamantov v njenem imenu ter dostavo na novo natisnjenih ali kovanih ali neizdanih severnokorejskih bankovcev in kovancev Centralni banki Severne Koreje ali v njeno korist, ter prodajo ali nakup severnokorejskih državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države. Poleg tega je bilo s Sklepom 2013/88/SZVP pojasnjeno, da je Svet s prepovedjo finančnih storitev prepovedal tudi zagotavljanje zavarovalnih in pozavarovalnih storitev. Zato je potrebna tehnična sprememba Uredbe (ES) št. 329/2007.

(6)

Sklep 2013/88/SZVP prepoveduje odprtje novih podružnic, hčerinskih družb ali predstavništev severnokorejskih bank na ozemljih držav članic, ustanavljanje novih skupnih podjetij ali lastniško udeležbo severnokorejskih bank, vključno s Centralno banko Severne Koreje, z bankami pod sodno pristojnostjo držav članic.

(7)

Poleg tega je treba v skladu z odstavkom 13 Resolucije Varnostnega sveta ZN 2087 (2013) določiti, da se osebam ali subjektom, uvrščenim na seznam, ali kateri koli drugi osebi ali subjektu v Severni Koreji ne odobri noben zahtevek v zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila ovirana zaradi teh ukrepov.

(8)

Uredbo (ES) št. 329/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 329/2007 se spremeni:

1.

člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo, vključno s programsko opremo iz Prilog I, Ia in Ib, ne glede na to, ali izvira iz Unije, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi;

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izogib prepovedi iz točke (a).

2.   V Prilogo I se vključijo vsi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, vključno s programsko opremo, ki glede na opredelitve iz Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (4) sodijo med blago ali tehnologijo z dvojno rabo.

V Prilogo Ia se vključijo nekateri drugi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki bi Severni Koreji lahko pomagali pri njenih programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki.

V Prilogo Ib se vključijo nekatere ključne komponente sektorja balističnih izstrelkov.

3.   Blago in tehnologijo iz Prilog I, Ia in Ib je prepovedano kupovati v Severni Koreji, ju uvažati ali odpeljati iz nje ne glede na to, ali zadevni izdelek izvira iz Severne Koreje ali ne.

2.

člen 3(1) se spremeni:

(a)

točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč in storitve posredovanja za blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Prilog I, Ia in Ib ali pri zagotavljanju, proizvodnji, vzdrževanju in uporabi blaga s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Prilog I, Ia in Ib kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč za blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ali iz Prilog I, Ia in Ib, med drugim zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja, pa tudi zavarovanja in pozavarovanja, pri nakupu, dobavi, prenosu ali izvozu tovrstnega blaga ali pri zagotavljanju pripadajoče tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi;“

(b)

v točkah (c) in (d) se besedilo: „prilog I in Ia“ nadomesti z besedilom: „prilog I, Ia in Ib“;

3.

v prvem pododstavku člena 3a(1) se besedilo „prilog I in Ia“ nadomesti z besedilom „prilog I, Ia in Ib“;

4.

vstavijo se naslednji členi:

„Člen 4a

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi VII, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, in sicer vladi Severne Koreje, organom javne uprave Severne Koreje, korporacijam in agencijam, Centralni banki Severne Koreje, vsaki osebi, subjektu ali organu, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(b)

neposredno ali posredno kupiti, uvoziti ali prevažati zlato, plemenite kovine in diamante, navedene v Prilogi VII, ne glede na to ali je poreklo zadevnega predmeta Severna Koreja, severnokorejska vlada, organi severnokorejske javne uprave, korporacije in agencije, Centralna banka Severne Koreje in katera koli oseba, subjekt ali organ, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta ali organa, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(c)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali storitve posredovanja, financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom iz točk (a) in (b), vladi Severne Koreje, njenim javnim organom, korporacijam in agencijam, Centralni banki Severne Koreje in vsem osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali kateremu koli subjektu ali organu, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

2.   V Prilogi VII so zlato, plemenite kovine in diamanti, za katere veljajo prepovedi iz odstavka 1.

Člen 4b

Centralni banki Severne Koreje ali v njeno korist je prepovedano neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati novo natisnjene ali neizdane bankovce in kovance severnokorejske valute.“

„Člen 5a

1.   Kreditnim in finančnim institucijami, za katere se uporablja člen 16, je prepovedano:

(a)

v Severni Koreji odpreti novo predstavništvo ali ustanoviti novo podružnico ali hčerinsko družbo, ali

(b)

ustanoviti novo skupno podjetje s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Severni Koreji ali s katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 11a(2).

2.   Prepovedano je:

(a)

dati dovoljenje kreditnim ali finančni institucijam s sedežem v Severni Koreji ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 11a(2), da odpre predstavništvo, podružnico ali hčerinsko družbo v Uniji;

(b)

sklepati sporazume v imenu kreditne ali finančne institucije s sedežem v Severni Koreji ali zanjo oziroma v imenu katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 11a(2) ali zanjo v zvezi z odprtjem predstavništva ali ustanovitve podružnice ali hčerinske družbe v Uniji;

(c)

dati dovoljenje za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno dejavnost, za katero je potrebno predhodno dovoljenje, predstavništvu, podružnici ali hčerinski družbi kreditne ali finančne institucije s sedežem v Severni Koreji ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 11a(2), če predstavništvo, podružnica ali hčerinska družba ni delovala pred 19. februarjem 2013;

(d)

pridobiti ali povečati lastniški delež ali pridobiti kakršno koli drugo lastniško udeležbo v kreditni ali finančni instituciji, ki sodi v področje uporabe člena 16, s strani katere koli kreditne ali finančne institucije iz člena 11a(2).“;

5.

člen 6(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi V. Priloga V vključuje osebe, subjekte in organe, ki niso navedeni v Prilogi IV, ki jih je Svet v skladu s točkami (b), (c) in (d) člena 5(1) Sklepa Sveta 2010/800/SZVP z dne 22. decembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (5) opredelil:

(a)

da so odgovorni za programe Severne Koreje, povezane z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, oziroma da so osebe in subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(b)

da opravljajo finančne storitve ali omogočajo prenos vsakršnega finančnega ali drugega premoženja ali gospodarskih virov, ki bi lahko pomagali Severni Koreji pri programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, na ozemlje Unije, prek ali iz njega, ali opravljajo takšne storitve oziroma omogočajo takšen prenos ob pomoči državljanov držav članic ali subjektov, ustanovljenih v skladu z zakoni držav članic, ali oseb ali finančnih institucij na ozemlju Unije, kot tudi oseb ali subjektov, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjektov v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, ali

(c)

da se ukvarjajo, vključno z zagotavljanjem finančnih storitev, z dobavo vseh vrst orožja in sorodnega materiala ali predmetov, materialov, opreme, blaga in tehnologije v Severno Korejo ali iz nje, ki bi lahko prispevali k programom Severne Koreje, povezanim z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki.

Priloga V se pregleduje v rednih časovnih presledkih vsaj vsakih 12 mesecev.

6.

vstavita se naslednja člena:

„Člen 9a

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodati državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 19. februarju 2013, naslednjim osebam, subjektom ali organom ali jih od njih kupiti:

(i)

Severni Koreji ali njeni vladi ter njenim organom javne uprave, korporacijam in agencijam;

(ii)

Centralni banki Severne Koreje;

(iii)

kreditnim ali finančnim institucijami s sedežem v Severni Koreji ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 11a(2);

(iv)

fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih pravne osebe, subjekta ali organa iz točk (i) ali (ii);

(v)

pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so v lasti ali pod nadzorom osebe, subjekta ali organa iz točk (i), (ii) ali (iii);

(b)

osebam, subjektom ali organom iz točke (a) zagotavljati posredniške storitve glede državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, izdanih po 19. februarju 2013;

(c)

pomagati osebam, subjektom ali organom iz točke (a) z namenom izdaje državnih obveznic ali obveznic z jamstvom države, in sicer z zagotavljanjem posredniških storitev, oglaševanja ali drugih storitev v zvezi s takšnimi obveznicami.

Člen 9b

1.   V zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

(a)

določene osebe, subjekti ali organi s seznamov iz prilog IV in V;

(b)

katera koli druga oseba, subjekt ali organ v Severni Koreji, vključno z vlado Severne Koreje, ter njenimi organi javne uprave, korporacijami in agencijami;

(c)

katera koli druga oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točk (a) in (b) ali v njihovem imenu.

2.   Za izvajanje pogodbe ali pravnega posla tudi velja, da so nanj vplivali ukrepi, naloženi s to uredbo, če obstoj ali vsebina zahtevka neposredno ali posredno izhaja iz navedenih ukrepov.

3.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka mora oseba, ki uveljavlja zahtevek, dokazati, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1.

4.   Ta člen ne posega v pravico oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.“

7.

Vnosa v Prilogi I k tej uredbi se vstavita v obstoječo Prilogo Ia k Uredbi (ES) št 329/2007 za vnosom I.A1.020.

8.

Priloga II k tej uredbi se vstavi kot Priloga Ib k Uredbi (ES) št. 329/2007.

9.

Priloga III k tej uredbi se doda kot Priloga VII k Uredbi (ES) št. 329/2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. marca 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 88, 29.3.2007, str. 1.

(2)  UL L 341, 23.12.2010, str. 32.

(3)  UL L 46, 19.2.2013, str. 28.

(4)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.“;

(5)  UL L 341, 23.12.2010, str. 32.“


PRILOGA I

„I.A1.021

Jeklene zlitine v listih ali ploščah, ki imajo katero od naslednjih značilnosti:

(a)

jeklene zlitine ‚z zmožnostjo‘ skrajne natezne trdnosti 1 200 MPa ali več pri 293 K (20 °C), ali

(b)

dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom.

Opomba: Pojem zlitine ‚z zmožnostjo‘ zajema zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

Tehnična opomba: ‚Dupleksno nerjavno jeklo, stabilizirano z dušikom‘ ima dvofazno mikrostrukturo iz feritnih in avstenitnih zrn z dodatkom dušika za stabilizacijo mikrostrukture.

1C116

1C216

I.A1.022

Ogljiko-ogljikovi kompozitni materiali.

1A002.b.1

I.A1.023

Nikljeve zlitine v surovi ali polpredelani obliki, ki vsebujejo 60 ut. % ali več niklja.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Titanove zlitine v listih ali ploščah ‚z zmožnostjo‘ skrajne natezne trdnosti 900 MPa ali več pri 293 K (20 °C).

Opomba: Pojem zlitine ‚z zmožnostjo‘ zajema zlitine pred toplotno obdelavo ali po njej.

1C002.b.3“


PRILOGA II

„PRILOGA Ib

Blago iz tretjega pododstavka člena 2(2)

7601

Aluminij, surov

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

7603

Aluminijev prah in luskine

7604

Palice in profili iz aluminija

7605

Žica iz aluminija

7606

Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,2 mm

7608

Aluminijaste cevi

7609

Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki)

7614

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani“


PRILOGA III

„PRILOGA VII

Seznam zlata, plemenitih kovin in diamantov iz člena 4a

Oznaka HS

Opis

7102

Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda nemontirani in nevdelani

7106

Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7108

Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7109

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, obdelani le do stopnje polizdelkov.

7110

Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov ali v prahu

7111

Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, obdelani le do stopnje polizdelkov.

7112

Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine in se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin“


Top