Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1231

Uredba Sveta (EU) št. 1231/2012 z dne 17. decembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 7/2010 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

OJ L 350, 20.12.2012, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 41 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1231/oj

20.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/1


UREDBA SVETA (EU) št. 1231/2012

z dne 17. decembra 2012

o spremembi Uredbe (EU) št. 7/2010 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi izdelki, ki se v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, ter preprečile kakršne koli motnje na trgu nekaterih kmetijskih in industrijskih izdelkov, so bile z Uredbo Sveta (EU) št. 7/2010 (1) odprte avtonomne tarifne kvote. Izdelki v okviru navedenih tarifnih kvot se lahko uvažajo po znižanih stopnjah dajatve ali po stopnji dajatve nič. Iz istih razlogov je treba z učinkom od 1. januarja 2013 za ustrezen obseg izdelkov z zaporednimi številkami 09.2658, 09.2659, 09.2660 in 09.2661 odpreti nove tarifne kvote po stopnji dajatve nič.

(2)

Obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporednimi številkami 09.2628, 09.2634 in 09.2929 ni zadosten za zadovoljitev potreb industrije Unije v tekočem obdobju veljavnosti kvote, ki poteče 31. decembra 2012. Zato bi bilo treba obseg navedenih kvot povečati z učinkom od 1. julija 2012. Povečanje obsega kvot za avtonomno tarifno kvoto z zaporedno številko 09.2634 pa se ne bi smelo ohraniti po 31. decembru 2012.

(3)

Obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporedno številko 09.2603 bi bilo treba nadomestiti z obsegom iz Priloge k tej uredbi.

(4)

Nadaljevanje odobritev tarifnih kvot v letu 2013 za izdelke z zaporednimi številkami 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 in 09.2986 ni več v interesu Unije. Navedene kvote bi bilo zato treba zapreti z učinkom od 1. januarja 2013 ter ustrezne izdelke črtati iz Priloge k Uredbi (EU) št. 7/2010.

(5)

Zaradi številnih sprememb in zaradi večje jasnosti bi bilo treba Prilogo k Uredbi (EU) št. 7/2010 nadomestiti v celoti.

(6)

Uredbo (EU) št. 7/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Tarifne kvote bi morale učinkovati od 1. januarja 2013, zato bi bilo treba to uredbo začeti uporabljati od istega dne in bi morala začeti veljati takoj po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 7/2010 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

V Prilogi k Uredbi (EU) št. 7/2010 se z učinkom od 1. julija 2012:

1.

obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporedno številko 09.2628 določi na 3 000 000 m2;

2.

obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporedno številko 09.2634 določi na 8 000 ton za obdobje do 31. decembra 2012;

3.

obseg kvote za avtonomne tarifne kvote z zaporedno številko 09.2929 določi na 10 000 ton.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013, razen člena 2, ki se uporablja od 1. julija 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 3, 7.1.2010, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Obdobje veljavnosti kvote

Višina kvote

Dajatev znotraj kvote (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Gobe vrste Auricularia polytricha (nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali pari), zamrznjene, namenjene za proizvodnjo pripravljenih jedi (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Naravni nepredelan tobak, narezan ali ne na običajno velikost, s carinsko vrednostjo ne manj kot 450 EUR za 100 kg neto mase, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 2402 10 00 (1)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Kremenčevo polnilo v obliki zrnc, s čistoto silicijevega dioksida 97 mas. % ali več

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadijevi oksidi in hidroksidi, ki se uporabljajo izključno za proizvodnjo zlitin (1)

1.1.–31.12.

13 000 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframov trioksid, vključno modri volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 ton

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-diklorobenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 ton

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-kloroetanol, za proizvodnjo tekočih tioplastov iz tarifne podštevilke 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.–31.12.

15 000 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol s čistoto ne manj kot 98,5 mas. % (CAS RN 95-48-7)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) (CAS RN 121-32-4)

1.1.–31.12.

950 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ocetna kislina s čistoto 99 mas. % ali več (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 ton

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhidrid ocetne kisline (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetil sebacat (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 300 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekanedojska kislina, s čistočo več kot 98,5 mas. % (CAS RN 693-23-2)

1.1.–31.12.

4 600 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Acetilsalicilna kislina (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Heksametilendiamin (CAS RN 124-09-4)

1.1.–31.12.

40 000 ton

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 ton

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1)

1.1.–31.12.

75 000 ton

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistin (CAS RN 56-89-3)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis(3-trietoksisililpropil) tetrasulfid (CAS RN 40372-72-3)

1.1.–31.12.

9 000 ton

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

200 ton

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Diatomejska zemlja, kalcinirana s topilom natrijevim karbonatom

1.1.–31.12.

30 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natrijev lignin sulfonat

1.1.–31.12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatni terpentin

1.1.–31.12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol)

1.1.–31.12.

280 000 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator, ki sestoji iz titanovega dioksida in volframovega trioksida

1.1.–31.12.

3 000 ton

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Trdni ekstrakt ostankov, nastalih pri ekstrakciji kolofonije iz lesa, netopen v alifatskih topilih in ki ima naslednje značilnosti:

vsebnost smolnih kislin ne presega 30 mas. %

kislinsko število ne presega 110

in

tališče 100 °C ali več

1.1.–31.12.

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mešanica fitosterolov, v obliki prahu, ki vsebujejo:

75 mas. % ali več sterolov

ne več kot 25 mas. % stanolov za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov (1)

1.1.–31.12.

2 500 ton

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparat, ki vsebuje:

55 mas. % ali več, vendar ne več kot 78 mas. % dimetil glutarata

10 mas. % ali več, vendar ne več kot 28 mas. % dimetil adipata in

ne več kot 25 mas. % dimetil sukcinata

1.1.– 30.6.2013

7 500 ton

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mešanica tercialnih aminov, ki vsebuje:

2,0–4,0 mas. % N,N-dimetil-1-oktanamina

najmanj 94 mas. % N,N-dimetil-1-dekanamina

največ 2 mas. % N,N-dimetil-1-dodekanamina

1.1.–31.12.

4 500 ton

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Propilen-etilen kopolimer, z viskoznostjo pri taljenju največ 1 700 mPa pri 190 °C (določeno po metodi ASTM D 3236)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Polivinilalkohol (PVAL), s hidroliziranimi ali nehidroliziranimi acetatnimi skupinami

1.1.–31.12.

18 000 ton

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksan s stopnjo polimerizacije 2 800 monomernih enot (± 100)

1.1.–31.12.

1 300 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Kosmiči iz celuloznega acetata

1.1.–31.12.

75 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrijev hialuronat, nesterilen:

s povprečno molsko maso (M) ne več kot 900 000

z ravnjo endotoksinov, ki ni višja od 0,008 enote endotoksina (EU)/mg

z vsebnostjo etanola, ki ni višja od 1 mas. %

z vsebnostjo izopropanola, ki ni višja od 0,5 mas. %

1.1.–31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plošče iz polimetilmetakrilata, ki izpolnjujejo naslednje standarde:

EN 4364 (MIL-P-5425E) in DTD5592A ali

EN 4365 (MIL-P-8184) in DTD5592A

1.1.–31.12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Celičast blok regenerirane celuloze, impregniran z vodo, ki vsebuje magnezijev klorid in kvaterno amonijevo spojino, v velikosti 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 300 ton

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Ognjevarna opeka z:

dolžino roba večjo od 300 mm in

vsebnostjo TiO2 ne več kot 1 mas. % in

vsebnostjo Al2O3 ne več kot 0,4 mas. % ter

spremembo volumna za manj kot 9 % pri temperaturi 1 700 °C

1.1.–31.12.

75 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Steklena tkana mreža iz steklenih vlaken, prevlečenih s plastiko, z maso 120 g/m2 (± 10 g/m2), za uporabo v proizvodnji navojnih komarnikov s fiksnim okvirjem

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Fero-krom, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % ogljika in ne več kot 70 mas. % kroma

1.1.–31.12.

50 000 ton

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopski ročaj iz aluminija, ki se uporablja za proizvodnjo prtljage (1)

1.1.–31.12.

800 000 kosov

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Električni komutatorski motor na izmenični tok, enofazni, z izhodno močjo več kot 750 W, z vhodno močjo več kot 1 600 W, vendar ne več kot 2 700 W, z zunanjim premerom več kot 120 mm (± 0,2 mm), vendar ne več kot 135 mm (± 0,2 mm), z nominalno hitrostjo več kot 30 000 obr./min, vendar ne več kot 50 000 obr./min, opremljen z ventilatorjem za indukcijo zraka, za uporabo pri proizvodnji sesalnikov za prah (1)

1.1.–31.12.

2 000 000 kosov

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Sklop, sestavljen iz naslednjega:

električni komutatorski motor na izmenični tok, enofazni, z izhodno močjo 480 W ali več, vendar ne večjo od 1 400 W, z vhodno močjo več kot 900 W, vendar ne večjo od 1 600 W, z zunanjim premerom več kot 119,8 mm, vendar ne več kot 135,2 mm, z nazivno hitrostjo več kot 30 000 obr./min, vendar ne večjo od 50 000 obr./min in

ventilator za induciranje zraka za uporabo pri proizvodnji sesalnikov za prah (1)

1.1.–31.12.

120 000 kosov

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Električni usmernik z zmogljivostjo ne več kot 1 kVA za uporabo v proizvodnji aparatov za odstranjevanje dlak (1)

1.1.–31.12.

4 500 000 kosov

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Napajalne plošče za uporabo pri proizvodnji izdelkov iz tarifnih številk 8521 in 8528 (1)

1.1.–31.12.

1 038 000 kosov

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Vezje za sistem GPS, ki vsebuje funkcijo za določanje položaja

1.1.–31.12.

3 000 000 kosov

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Z napetostjo krmiljeni frekvenčni generator, ki je sestavljen iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju z zunanjimi dimenzijami ne več kot 30 mm × 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 kosov

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optična vlakna za proizvodnjo kablov iz steklenih vlaken pod tarifno številko 8544 (1)

1.1.–31.12.

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nevgrajene steklene leče, prizme in zlepljeni elementi za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifnih oznak KN 9002, 9005, 9013 10 in 9015 (1)

1.1.–31.12.

5 000 000 kosov

0 %


(1)  Znižanje carine je v skladu s členi 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(2)  Vendar ukrep ni dovoljen, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.“


Top