Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D1105

Sklep št. 1105/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede podaljšanja obdobja uporabe ter posodobitve imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje Besedilo velja za EGP

OJ L 328, 28.11.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 211 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj

28.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/4


SKLEP št. 1105/2012/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. novembra 2012

o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede podaljšanja obdobja uporabe ter posodobitve imen tretjih držav in organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2003/17/ES z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah (3), določa, da je poljske preglede semenskih posevkov določenih vrst, opravljene v tretjih državah, za omejeno časovno obdobje treba šteti za enakovredne poljskim pregledom, opravljenim v skladu s pravnimi akti Unije, in da je seme določenih vrst, pridelano v tretjih državah, treba šteti za enakovredno semenu, pridelanemu v skladu s pravnimi akti Unije.

(2)

Videti je, da poljski pregledi tretjih držav še naprej dajejo enaka zagotovila kot poljski pregledi, ki jih opravljajo države članice. Zato bi jih bilo treba še naprej šteti za enakovredne.

(3)

Ker bo Odločba 2003/17/ES prenehala veljati 31. decembra 2012, bi bilo treba podaljšati obdobje, za katero se priznava enakovrednost v skladu z navedeno odločbo. Zaželeno je, da se navedeno obdobje podaljša za deset let.

(4)

Sklicevanje na Jugoslavijo v Odločbi 2003/17/ES bi bilo treba črtati. Srbijo kot članico shem OECD za potrjevanje sortnosti semena v mednarodnem prometu in članico Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA) v zvezi z vzorčenjem in testiranjem semen bi bilo treba dodati na seznam tretjih držav v Prilogi I k Odločbi 2003/17/ES. Poleg tega so se spremenila imena nekaterih organov, pristojnih za odobritev in nadzor proizvodnje, kot je navedeno v Prilogi I k Odločbi 2003/17/ES.

(5)

Določbe Odločbe 2003/17/ES, ki se nanašajo na Odločbo Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4), bi bilo treba črtati, saj v zvezi s tem sklepom uporaba teh odločb ne bi bila združljiva s sistemom delegiranih in izvedbenih aktov iz členov 290 oziroma 291 Pogodbe.

(6)

Odločbo 2003/17/ES bi zato bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba 2003/17/ES se spremeni:

1.

člen 4 se črta;

2.

člen 5 se črta;

3.

v členu 6 se datum „31. decembra 2012“ nadomesti z datumom „31. decembra 2022“;

4.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Strasbourgu, 21. novembra 2012

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  UL C 351, 15.11.2012, str. 92.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 13. novembra 2012.

(3)  UL L 8, 14.1.2003, str. 10.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA

„PRILOGA I

DRŽAVE, ORGANI IN VRSTE

Država (1)

Organ

Vrste, navedene v naslednjih direktivah

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

CL

Ministerio de Agricoltura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 – SANTIAGO DE CHILE

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovačka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 ‚THE TERRACE‘

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Izdajanje certifikatov OECD je Ministrstvo za kmetijstvo odobrilo naslednjim institucijam:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 – 21000 NOVI SAD

Maize research institute ‚ZEMUN POLJE‘

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/ES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO – CANELONES

66/401/EGS

66/402/EGS

2002/57/ES

ZA

National Department of Agriculture,

C/O S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/EGS

66/402/EGS – samo za Zea mays in Sorghum spp.

2002/57/ES


(1)  AR – Argentina, AU – Avstralija, CA – Kanada, CL – Čile, HR – Hrvaška, IL – Izrael, MA – Maroko, NZ – Nova Zelandija, RS – Srbija, TR – Turčija, US – Združene države, UY – Urugvaj, ZA – Južna Afrika.“


Top