Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0666

2012/666/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 25. oktobra 2012 o spremembi Odločbe 2008/855/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo na Madžarskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 7433) Besedilo velja za EGP

OJ L 299, 27.10.2012, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 197 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; razveljavil 32013D0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/666/oj

27.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/46


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 25. oktobra 2012

o spremembi Odločbe 2008/855/ES glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo na Madžarskem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 7433)

(Besedilo velja za EGP)

(2012/666/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije št. 2008/855/ES z dne 3. novembra 2008 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (3) določa nekatere nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v državah članicah ali njihovih regijah, navedenih v Prilogi k Odločbi. Navedeni seznam vključuje okraj Nógrád na Madžarskem.

(2)

Madžarska je Komisijo obvestila o nedavnih dogodkih v zvezi s klasično prašičjo kugo na ozemlju okraja Nógrád iz Priloge k Odločbi 2008/855/ES.

(3)

Navedene informacije kažejo, da je bila klasična prašičja kuga na ozemlju okraja Nógrád izkoreninjena. Ukrepi iz Odločbe 2008/855/ES se zato ne bi smeli več uporabljati za navedeni okraj in vnos za okraj Nógrád na seznamu v delu I Priloge k Odločbi bi bilo treba črtati.

(4)

Odločbo 2008/855/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Prilogi k Odločbi 2008/855/ES se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Madžarska

Ozemlje okraja Pest, ki leži severno in vzhodno od Donave, južno od meje s Slovaško, zahodno od okraja Nógrád ter severno od avtoceste E71.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 25. oktobra 2012

Za Komisijo

Maroš ŠEFČOVIČ

Podpredsednik


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 302, 13.11.2008, str. 19.


Top