Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0394

2012/394/EU: Sklep Komisije z dne 21. decembra 2011 o združljivosti ukrepov, ki jih bo sprejela Italija v skladu s členom 14 Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), s pravom EU

OJ L 187, 17.7.2012, p. 57–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/394/oj

17.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/57


SKLEP KOMISIJE

z dne 21. decembra 2011

o združljivosti ukrepov, ki jih bo sprejela Italija v skladu s členom 14 Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), s pravom EU

(2012/394/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (1),in zlasti člena 14(2) Direktive,

ob upoštevanju mnenja odbora, ustanovljenega na podlagi člena 29 Direktive 2010/13/EU,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z dopisom z dne 20. septembra 2011, ki ga je Komisija prejela 21. septembra 2011, je Italija obvestila Komisijo o ukrepih, ki jih bo sprejela v skladu s členom 14(1) Direktive 2010/13/EU in katerih cilj je vključevanje, posodabljanje in sprememba trenutno veljavnih ukrepov, ki jih je Komisija odobrila s sklepom z dne 25. junija 2007 (2).

(2)

Komisija je v obdobju treh mesecev od dneva navedenega obvestila preverila, ali so takšni ukrepi skladni s pravom Skupnosti, zlasti kar zadeva sorazmernost ukrepov in preglednost nacionalnega posvetovalnega postopka.

(3)

Komisija je pri preverjanju upoštevala razpoložljive podatke o italijanskem medijskem prostoru.

(4)

Spremenjeni seznam dogodkov z velikim družbenim pomenom, ki jih vključujejo ukrepi Italije, je bil pripravljen na jasen in pregleden način, v Italiji pa se je začelo obsežno posvetovanje o spremembi prejšnjega seznama.

(5)

Komisija je z zadovoljstvom ugotovila, da novi dogodki, našteti v ukrepih Italije, izpolnjujejo vsaj dve od naštetih meril, ki so zanesljivi pokazatelji pomembnosti dogodka za družbo: (i) poseben vsesplošni odmev v državi članici in ne zgolj pomembnost za tiste ljudi, ki običajno spremljajo zadeven športni dogodek ali dejavnost; (ii) prebivalci države članice mu vsesplošno pripisujejo poseben kulturni pomen, zlasti glede spodbujanja kulturne identitete; (iii) sodelovanje državne reprezentance v zadevnem dogodku v okviru mednarodno pomembnega tekmovanja ali turnirja; in (iv) dejstvo, da se dogodek običajno predvaja na brezplačni televizijski postaji in da pritegne velik del televizijskih gledalcev.

(6)

Velika nagrada Italije v motociklizmu je dogodek, ki uživa posebno priljubljenost po vsej Italiji in pritegne tudi gledalce, ki ga sicer ne bi spremljali, ravno zaradi sodelovanja italijanskih voznikov in proizvajalcev na mednarodnem turnirju velikega pomena. Poleg tega se običajno predvaja na brezplačni televizijski postaji in doseže visoko gledanost.

(7)

Finalne in polfinalne tekme svetovnega prvenstva v košarki, vaterpolu in odbojki, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca, poleg izpolnjevanja merila glede sodelovanja državne reprezentance na mednarodnem turnirju velikega pomena, vzbujajo posebno in vsesplošno zanimanje v Italiji, tudi tistih ljudi, ki ponavadi ne spremljajo teh panog, se običajno predvajajo na brezplačni televizijski postaji in pritegnejo velik del televizijskih gledalcev.

(8)

Tekme svetovnega prvenstva v ragbiju, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca, imajo razen tega, da izpolnjujejo merilo glede sodelovanja državne reprezentance na mednarodnem turnirju velikega pomena, v Italiji še poseben in vsesplošen odmev in pritegnejo tudi gledalce, ki običajno ne spremljajo tega športa.

(9)

Tekme Turnirja šestih narodov v ragbiju, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca, imajo razen tega, da izpolnjujejo merilo glede sodelovanja državne reprezentance na mednarodnem turnirju velikega pomena, v Italiji še poseben in vsesplošen odmev in pritegnejo tudi gledalce, ki sicer ne spremljajo tega športa, se običajno predvajajo na brezplačni televizijski postaji in so vse bolj gledane.

(10)

Polfinali in finale Davisovega pokala ter pokala federacij, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca, imajo razen tega, da izpolnjujejo merilo glede sodelovanja državne reprezentance na mednarodnem turnirju velikega pomena, v Italiji še poseben in vsesplošen odmev in pritegnejo tudi gledalce, ki običajno ne spremljajo tega športa.

(11)

Finale in polfinali mednarodnih teniških turnirjev Italije, na katerih sodelujejo italijanski igralci tenisa, imajo razen tega, da izpolnjujejo merilo glede sodelovanja državne reprezentance na mednarodnem turnirju velikega pomena, v Italiji še poseben in vsesplošen odmev in pritegnejo tudi gledalce, ki običajno ne spremljajo tega športa, deloma tudi zaradi kraja, kjer potekajo. Poseben odmev tega dogodka potrjujejo podatki o gledanosti, ki kažejo jasno povečanje zanimanja in navdušenja javnosti za to športno panogo v zadnjih letih.

(12)

Svetovna prvenstva v cestnem kolesarstvu (moški – dirke profesionalcev) imajo poseben in vsesplošen odmev v Italiji in pritegnejo tudi ljudi, ki sicer ne spremljajo tovrstnih dogodkov, tudi zaradi sodelovanja italijanskih športnikov, se običajno predvajajo na brezplačni televizijski postaji z visoko gledanostjo.

(13)

Prva predstava ob otvoritvi operne sezone milanske Scale ima poseben in splošen odziv v Italiji, zanima ljudi, ki sicer ne spremljajo tovrstnih dogodkov, ima vsesplošno priznan poseben kulturni pomen in spodbuja italijansko kulturno identiteto.

(14)

Predvajanje novoletnega koncerta iz gledališča La Fenice v Benetkah ima poseben in vsesplošen odmev v Italiji in pritegne tudi ljudi, ki sicer ne spremljajo tovrstnih dogodkov, ima vsesplošno priznan poseben kulturni pomen, spodbuja italijansko kulturno identiteto in se običajno predvaja na brezplačni televizijski postaji z visoko gledanostjo.

(15)

Zaradi velikega javnega interesa, da se zagotovi širok dostop javnosti do predvajanja dogodkov z velikim družbenim pomenom, se zdijo ukrepi Italije sorazmerni in upravičujejo odstopanje od temeljne svoboščine opravljanja storitev iz člena 56 PDEU.

(16)

Ukrepi Italije so združljivi s pravili EU o konkurenci, v kolikor opredelitev kvalificiranega izdajatelja televizijskega programa za predvajanje naštetih dogodkov sloni na objektivnih merilih (zahtevana pokritost), ki omogočajo dejansko in potencialno konkurenco pri pridobivanju pravic do predvajanja teh dogodkov. Poleg tega tudi število naštetih dogodkov ni tako nesorazmerno, da bi lahko povzročilo izkrivljenje konkurence na končnih trgih brezplačnih in plačljivih televizijskih postaj.

(17)

Splošna sorazmernost ukrepov Italije je podprta z več dejavniki. Prvič, znižanje praga za zahtevano pokritost prebivalstva za kvalificirane izdajatelje televizijskega programa z 90 % na 80 % povečuje sorazmernost ukrepov, v kolikor se poveča število potencialno kvalificiranih izdajateljev televizijskega programa. Drugič, uveden je bil prostovoljni mehanizem za reševanje sporov med izdajatelji televizijskega programa glede določitve tehničnih podrobnosti predvajanja in plačila pravičnega nadomestila za podlicenciranje izključnih pravic za predvajanje. Tretjič, začetek veljavnosti končnih ukrepov Italije se bo preložil na 1. september 2012, da se zagotovi, da ni škodljivega vpliva na tekoča pogajanja. Nazadnje, ukrepi Italije vsebujejo določbo za primere, ko pravice za predvajanje naštetih dogodkov pridobijo nekvalificirani izdajatelji televizijskega programa, s čimer se zagotovi ustrezna ureditev podlicenciranja pravic kvalificiranim izdajateljem, in za primere, ko noben kvalificiran izdajatelj televizijskega programa ne izrazi zanimanja za naštete dogodke, s čimer se nekvalificiranim izdajateljem televizijskega programa zagotovi, da lahko izvršujejo svoje pravice, in prepreči situacija, v kateri našteti dogodki sploh ne bi bili predvajani.

(18)

Italija je Komisijo obvestila o ukrepih, ki jih bo sprejela, Komisija pa jih je sporočila drugim državam članicam in predstavila rezultate tega preverjanja na sestanku odbora, ustanovljenega na podlagi člena 29 Direktive 2010/13/EU. Odbor je sprejel ugodno mnenje o tem sestanku –

SKLENILA:

Edini člen

1.   Ukrepi, ki jih bo sprejela Italija v skladu s členom 14(1) Direktive 2010/13/EU in o katerih je dne 21. septembra 2011 obvestila Komisijo v skladu s členom 14(2) Direktive 2010/13/EU, so skladni s pravom Unije.

2.   Ukrepi, ki jih bo Italija dokončno sprejela, bodo objavljeni v Uradnem listu takoj, ko se sprejmejo na nacionalni ravni in sporočijo Komisiji. To pomeni objavo iz člena 14(2) Direktive 2010/13/EU.

V Bruslju, 21. decembra 2011

Za Komisijo

Neelie KROES

Podpredsednica


(1)  UL L 95, 15.4.2010, str. 1.

(2)  Sklep Komisije 2007/475/ES z dne 25. junija 2007 o združljivosti ukrepov, ki jih sprejme Italija v skladu s členom 3a(1) Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov, s pravom Skupnosti (UL L 180, 10.7.2007, str. 5).


PRILOGA

Objava v skladu s členom 14 Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)

Ukrepi, ki jih je sprejela Italija in se objavijo v skladu z členom 14 Direktive 2010/13/EU, so navedeni v naslednjih odstavkih Sklepa št. 131/12/CONS Organa za nadzor komunikacijskega sektorja AGCOM z dne 15. marca 2012:


„SKLENIL:

Edini člen

1.   Organ AGCOM dokončno odobri seznam prireditev posebnega pomena za družbo, za katere se zagotovi predvajanje na brezplačnih kanalih v smislu člena 32b Enotnega besedila o avdiovizualnih in radijskih medijskih storitvah, ki je priložen v prilogah A in B k temu sklepu.

2.   Ta sklep začne veljati 1. septembra 2012 in je objavljen v Uradnem listu Republike Italije ter na spletni strani organa AGCOM, Priloga A pa je objavljena tudi v Uradnem listu Evropske unije.

V Rimu, 15. marca 2011 (1)

Predsednik

Corrado CALABRÒ

Poročevalec

Nicola D’ANGELO

Poročevalec

Antonio MARTUSCIELLO

Potrditev skladnosti sklepa

Generalni sekretar

Roberto VIOLA“

NADZORNI ORGAN ZA TELEKOMUNIKACIJE

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

„PRILOGA A K SKLEPU št. 131/12/CONS Z DNE 15. MARCA 2012

SEZNAM DOGODKOV Z VELIKIM DRUŽBENIM POMENOM, KATERIH PREDVAJANJE SE ZAGOTOVI V NEKODIRANI OBLIKI

(Besedilo velja za EU)

Člen 1

Dogodki z velikim družbenim pomenom

1.   Ta sklep zadeva televizijsko predvajanje dogodkov, ki veljajo za dogodke z velikim družbenim pomenom.

2.   V tem seznamu:

A.

‚,dogodek z velikim družbenim pomenom‘ pomeni dogodek športne ali nešportne narave, ki izpolnjuje vsaj dve od naštetih štirih meril:

(a)

dogodek in njegov izid sta v Italiji deležna posebnega in splošnega zanimanja in ne pritegneta samo tistih ljudi, ki običajno spremljajo tovrstne dogodke;

(b)

dogodek je vsesplošno javno priznan, ima poseben kulturni pomen in krepi italijansko kulturno identiteto;

(c)

v dogodek je vključena državna reprezentanca v določeni športni disciplini, ki sodeluje na pomembnem mednarodnem tekmovanju;

(d)

dogodek se običajno predvaja na brezplačni televizijski postaji in ga v Italiji spremlja veliko število gledalcev;

B.

‚,kvalificirani izdajatelj televizijskega programa‘ pomeni televizijsko postajo, ki spada pod jurisdikcijo Italije in ki lahko vsaj 80 % prebivalstva Italije zagotovi možnost, da dogodek spremljajo na brezplačni televizijski postaji brez dodatnih stroškov.

Člen 2

Seznam dogodkov in merila za izvajanje pravic za predvajanje dogodkov

1.   Organ je sestavil naslednji seznam dogodkov z velikim družbenim pomenom, ki jih televizijske postaje, ki spadajo pod jurisdikcijo Italije, ne smejo predvajati izključno in zgolj v kodirani obliki, tako da lahko vsaj 80 % prebivalstva Italije dogodek spremlja na brezplačni televizijski postaji in brez dodatnih stroškov:

(a)

letne in zimske olimpijske igre;

(b)

finale in vse ostale tekme svetovnega prvenstva v nogometu, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca;

(c)

finale in vse ostale tekme evropskega prvenstva v nogometu, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca;

(d)

vse nogometne tekme uradnih prvenstev v Italiji in v tujini, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca;

(e)

finale in polfinali Lige prvakov in Evropske lige, če na njih sodeluje italijanska ekipa;

(f)

kolesarsko tekmovanje Giro d'Italia;

(g)

velika nagrada Italije v Formuli 1;

(h)

velika nagrada Italije v motociklizmu;

(i)

finale in polfinali svetovnih prvenstev v košarki, vaterpolu, odbojki in ragbiju, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca;

(j)

srečanja Turnirja šestih narodov v ragbiju, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca;

(k)

finale in polfinali Davisovega pokala ter pokala federacij, na katerih sodeluje italijanska državna reprezentanca, in mednarodnih teniških turnirjev Italije, na katerih sodelujejo italijanski igralci tenisa;

(l)

svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu;

(m)

festival italijanske popevke Sanremo;

(n)

prva predstava ob otvoritvi operne sezone milanske Scale;

(o)

novoletni koncert gledališča La Fenice v Benetkah.

2.   Dogodke iz odstavka 1(b) in (c) je treba v celoti predvajati v živo. Za druge dogodke lahko televizijske postaje same določijo pogoje predvajanja dogodkov v nekodirani obliki in jih predvajajo v celoti ali deloma v živo ali pa posnetek v celoti ali deloma predvajajo pozneje.

3.   Če pravice za predvajanje enega ali več dogodkov iz odstavka 1 pridobi nekvalificiran izdajatelj televizijskega programa, mora ta dovolj dolgo vnaprej na svoji spletni strani objaviti ponudbo za odstop pravic pod pravičnimi, primernimi in nediskriminacijskimi tržnimi pogoji, ki omogočajo predvajanje dogodka v skladu z zahtevami iz odstavka 1, in o tem obvesti organ.

4.   Če noben kvalificiran izdajatelj televizijskega programa ne predloži ponudbe ali če predložena ponudba ni v skladu s pravičnimi, primernimi in nediskriminacijskimi tržnimi pogoji, lahko imetnik pravic svoje pravice izvršuje z odstopanjem od zahtev iz odstavka 1.

5.   Organ si pridržuje pravico, da v razumnem roku s sklepom spremeni seznam iz odstavka 1 in zahteve iz odstavka 2.

Člen 3

Postopek reševanja sporov

1.   V primeru spora med izdajatelji televizijskega programa glede predvajanja dogodkov, vključenih v seznam iz člena 2(1), se glede določitve tehničnih podrobnosti predvajanja in plačila pravičnega nadomestila za podlicenciranje izključnih pravic za predvajanje, uporabljajo postopkovna pravila, določena z uredbo, ki je priložena k sklepu št. 352/08/CONS; pristojnosti, določene s to uredbo in podeljene komisiji za infrastrukturo in omrežja, pomenijo pristojnosti, podeljene svetu, ‚direkcija‘ pomeni direkcijo za medijske storitve, ‚direktor‘ pa direktorja direkcije za medijske storitve.“


(1)  To je tiskarska napaka, pisati bi moralo 15. marec 2012, kot v različici, objavljeni v Uradnem listu Republike Italije, splošna izdaja – št. 92 z dne 19. aprila 2012.


Top