Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0642

Uredba Sveta (EU) št. 642/2012 z dne 16. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi z Somalijo

OJ L 187, 17.7.2012, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 236 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/642/oj

17.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/8


UREDBA SVETA (EU) št. 642/2012

z dne 16. julija 2012

o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi z Somalijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 147/2003 (2) uvaja splošno prepoved zagotavljanja tehničnih nasvetov, pomoči, usposabljanja, financiranja ali finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateri koli osebi, subjektu ali organu v Somaliji.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 22. februarja 2012 sprejel Resolucijo 2036 (2012), s katero v odstavku 22 vse države članice Združenih narodov poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe proti neposrednemu ali posrednemu uvozu oglja iz Somalije.

(3)

Svet je 16 julija 2012 sprejel Sklep 2012/388/SZVP (3), ki spreminja Sklep 2010/231/SZVP, tako da določa prepoved neposrednega ali posrednega uvoza oglja iz Somalije v Unijo.

(4)

Ta ukrep spada na področje uporabe Pogodbe, zato je za njegovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije predvsem zaradi zagotovitve, da ga bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(5)

Uredbo (ES) št. 147/2003 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EC) št. 147/2003 se spremeni:

(1)

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 3b

1.   Prepovedano je:

(a)

uvažati oglje v Unijo, kadar:

(i)

izvira iz Somalije ali

(ii)

je bilo izvoženo iz Somalije;

(b)

kupovati oglje, ki se nahaja v Somaliji ali izvira iz Somalije;

(c)

prevažati oglje, kadar izvira iz Somalije ali kadar se iz Somalije izvaža v katero koli drugo državo;

(d)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč ter zavarovanje in pozavarovanje, povezano z uvozom, prevozom ali nakupom oglja iz Somalije iz točk (a), (b) in (c); in

(e)

prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih cilj ali posledica je neposredno ali posredno izogniti se prepovedim iz točk (a), (b), (c) in (d).

2.   Za namene tega člena „oglje“ pomeni proizvode iz Priloge II.

3.   Prepovedi iz prvega odstavka se ne uporabljajo za nakup ali prevoz oglja, ki je bilo iz Somalije izvoženo pred 22. februarjem 2012.“.

(2)

V členu 2a, členu 6a in členu 7a(1) se sklicevanja na Prilogo nadomestijo s sklicevanji na Prilogo I.

(3)

Priloga se preimenuje v Priloga I in se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

(4)

Besedilo iz Priloge II k tej uredbi se doda kot Priloga II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. julija 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 105, 27.4.2010, str. 17.

(2)  UL L 24, 29.1.2003, str. 2.

(3)  Glej stran 38 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

„PRILOGA I

Spletne strani za informacije o pristojnih organih in naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRČIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu“.


PRILOGA II

„PRILOGA II

Proizvodi, zajeti v pomen besede „oglje“

Oznaka HS

Opis

4402

Lesno oglje (vključno oglje iz lupin ali luščin), aglomerirano ali neaglomerirano“.


Top