EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0623

Uredba Komisije (EU) št. 623/2012 z dne 11. julija 2012 o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij Besedilo velja za EGP

OJ L 180, 12.7.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 299 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/623/oj

12.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 623/2012

z dne 11. julija 2012

o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (1) in zlasti drugega odstavka člena 11 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poljska je vložila utemeljen zahtevek za spremembo Priloge II k Direktivi 2005/36/ES.

(2)

Poljska je zahtevala spremembo glede vsebine usposabljanja za poklic vlakovni dispečer („dyżurny ruchu“), poklic, ki je že vključen v prilogi II k Direktivi 2005/36/ES. Ti programi usposabljanja izpolnjujejo pogoje iz člena 11 (c)(ii), Direktive 2005/36/ES, saj zagotavljajo usposabljanje, ki je enakovredno stopnji usposabljanja iz člena 11 (c)(i) navedene Direktive, zagotavljajo primerljiv poklicni standard in pripravijo udeleženca usposabljanja za primerljivo stopnjo odgovornosti in nalog, kot sledi iz naslednje zakonodaje: Akt o izvajanju reforme izobraževalnega sistema z dne 8. januar 1999 (Uradni list Republike Poljske, leto 1999 št. 12, poz. 96)); Akt o železniškem transportu z dne 28. marec 2003 (Uradni list Republike Poljske, leto 2003, št. 86, poz. 789); Uredba ministra za infrastrukturo z dne 16. avgust 2004 o seznamu delovnih mest, ki so neposredno povezana z upravljanjem in varnostjo v železniškem prometu, o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe na teh delovnih mestih in o vožnji železniških vozil (Uradni list Republike Poljske, leto 2004, št. 212, poz. 2152); Uredba ministra za infrastrukturo z dne 18. julij 2005 o splošnih pogojih za železniški promet in signalizacijo (Uradni list Republike Poljske, leto 2005, št. 172, poz. 1444).

(3)

Poljska je poleg tega zaprosila za vključitev poklica vlakovodje („kierownik pociągu“) v prilogo II k Direktivi 2005/36/ES. Programi usposabljanja za ta poklic izpolnjujejo pogoje iz člena 11 (c)(ii) te direktive, saj zagotavljajo usposabljanje, ki je enakovredno stopnji usposabljanja iz člena 11 (c)(i) te direktive, zagotavljajo primerljiv poklicni standard in pripravijo udeleženca usposabljanja za primerljivo stopnjo odgovornosti in nalog, kot sledi iz naslednje zakonodaje: Akt o izvajanju reforme izobraževalnega sistema z dne 8. januar 1999 (Uradni list Republike Poljske, leto 1999 št. 12, poz. 96)); Akt o železniškem transportu z dne 28. marec 2003 (Uradni list Republike Poljske, leto 2003, št. 86, poz. 789); Uredba ministra za infrastrukturo z dne 16. avgust 2004 o seznamu delovnih mest, ki so neposredno povezana z upravljanjem in varnostjo v železniškem prometu, o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe na teh delovnih mestih in o vožnji železniških vozil (Uradni list Republike Poljske, leto 2004, št. 212, poz. 2152); Uredba ministra za infrastrukturo z dne 18. julij 2005 o splošnih pogojih za železniški promet in signalizacijo (Uradni list Republike Poljske, leto 2005, št. 172, poz. 1444).

(4)

Poljska je poleg tega zaprosila za vključitev poklica inženir rečne plovbe („kierownik pociągu“) v prilogo II k Direktivi 2005/36/ES. Programi usposabljanja za ta poklic izpolnjujejo pogoje iz člena 11 (c)(ii) te direktive, saj zagotavljajo usposabljanje, ki je enakovredno stopnji usposabljanja iz člena 11 (c)(i) te direktive, zagotavljajo primerljiv poklicni standard in pripravijo udeleženca usposabljanja za primerljivo stopnjo odgovornosti in nalog, kot sledi iz naslednje zakonodaje: Akt o izvajanju reforme izobraževalnega sistema z dne 8. januar 1999 (Uradni list Republike Poljske, leto 1999 št. 12, poz. 96); Uredba ministra za infrastrukturo z dne 23. januar 2003 o poklicni usposobljenosti in sestavi posadk rečne plovbe (Uradni list Republike Poljske, leto 2003, št. 50, poz. 427).

(5)

Direktivo 2005/36/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za priznavanje poklicnih kvalifikacij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2005/36/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22.


PRILOGA

Priloga II k Direktivi 2005/36/ES se spremeni v točki 4 pod naslovom „na Poljskem“, kot sledi:

(1)

četrta alineja se zamenja z naslednjo:

„—

vlakovni dispečer (‚dyżurny ruchu‘),

ki ima naslednjo izobrazbo:

(i)

osem let osnovnega izobraževanja in štiri leta srednjega poklicnega izobraževanja s specializacijo za železniški promet ter 45-dnevni pripravljalnim tečajem za vlakovnega dispečerja in opravljen preizkus usposobljenosti; ali

(ii)

osem let osnovnega izobraževanja in pet leta srednjega poklicnega izobraževanja s specializacijo za železniški promet ter 63-dnevni tečaj usposabljanja za vlakovnega dispečerja in opravljen preizkus usposobljenosti; ali

(iii)

osem let osnovnega izobraževanja in pet leta srednjega poklicnega izobraževanja s specializacijo za železniški promet ter 29-dnevni tečaj usposabljanja za vlakovnega dispečerja, petdnevno preizkusno dobo za usposabljanje pod nadzorom in opravljen preizkus usposobljenosti; ali

(iv)

šest let osnovnega izobraževanja, tri leta nižje srednje šole, tri leta srednjega poklicnega izobraževanja s specializacijo za železniški promet ter 29-dnevni tečaj usposabljanja za vlakovnega dispečerja, petdnevno preizkusno dobo za usposabljanje pod nadzorom in opravljen preizkus usposobljenosti.“

(2)

dodata se peta in šesta alineja:

„—

vlakovodja (kierownik pociągu),

ki ima naslednjo izobrazbo:

(i)

osem let osnovnega izobraževanja in pet leta srednjega poklicnega izobraževanja s specializacijo za železniški promet ter 22-dnevni tečaj usposabljanja za vlakovodjo, tridnevno preizkusno dobo za usposabljanje pod nadzorom in opravljen preizkus usposobljenosti; ali

(ii)

šest let osnovnega izobraževanja, tri leta nižje srednje šole, tri leta srednjega poklicnega izobraževanja s specializacijo za železniški promet ter 22-dnevni tečaj usposabljanja za vlakovodje, tridnevno preizkusno dobo za usposabljanje pod nadzorom in opravljen preizkus usposobljenosti;

inženir rečne plovbe (mechanik statkowy żeglugi śródlądowej),

ki ima naslednjo izobrazbo:

(i)

osem let osnovnega izobraževanja in pet let srednjega poklicnega izobraževanja s specializacijo za inženirja rečne plovbe in 24-mesečne delovne izkušnje z vsaj 18-mesečnimi izkušnjami pri upravljanju plovil rečne plovbe na mehanični pogon in njihovih pomožnih sistemov ter šest mesecev, ki lahko vključujejo izkušnje pri popravilu motorjev z notranjim zgorevanjem v ladjedelnicah ali servisnih delavnicah in opravljen preizkus usposobljenosti; ali

(ii)

šest let osnovnega izobraževanja in tri leta nižjega srednjega izobraževanja, štiri leta srednjega poklicnega izobraževanja, s specializacijo za inženirja rečne plovbe in 24-mesečne delovne izkušnje z vsaj 18-mesečnimi izkušnjami pri upravljanju plovil rečne plovbe na mehanični pogon in njihovih pomožnih sistemov ter šest mesecev, ki lahko vključujejo izkušnje pri popravilu motorjev z notranjim zgorevanjem v ladjedelnicah ali servisnih delavnicah in opravljen preizkus usposobljenosti.“


Top