EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0642

2011/642/EU: Sklep Komisije z dne 29. septembra 2011 o zaključku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

OJ L 254, 30.9.2011, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 276 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/642/oj

30.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/20


SKLEP KOMISIJE

z dne 29. septembra 2011

o zaključku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

(2011/642/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je 5. novembra 2010 prejela pritožbo o domnevnem škodljivem dampingu nekaterih sistemov grafitnih elektrod („grafitne elektrode“) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („Kitajska“), ki jo je v skladu s členom 5 osnovne uredbe vložilo Evropsko združenje za ogljik in grafit („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo glavni delež, v tem primeru več kot 50 %, celotne proizvodnje nekaterih sistemov grafitnih elektrod v Uniji.

(2)

Pritožba je vsebovala dokaze prima facie o dampingu in o posledični znatni škodi, kar je zadostovalo za upravičenost začetka protidampinškega postopka.

(3)

Po posvetovanju s Svetovalnim odborom je Komisija z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (2), začela protidampinški postopek za uvoz v Unijo nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Kitajske.

(4)

Komisija je o začetku postopka uradno obvestila proizvajalce izvoznike na Kitajskem, uvoznike, trgovce, uporabnike in združenja, za katere je znano, da jih to zadeva, kitajske organe in vse znane proizvajalce Unije. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

(5)

Vsem zainteresiranim stranem, ki so zahtevale zaslišanje in dokazale, da zanj obstajajo posebni razlogi, je bilo to odobreno.

B.   UMIK PRITOŽBE IN ZAKLJUČEK POSTOPKA

(6)

Pritožnik je v pismu Komisiji z dne 8. julija 2011 uradno umaknil svojo pritožbo.

(7)

V skladu s členom 9(1) osnovne uredbe se postopek lahko zaključi, če se pritožba umakne, razen če tak zaključek ne bi bil v interesu Unije.

(8)

V zvezi s tem je treba omeniti, da Komisija ni našla nobenega razloga, ki bi kazal na to, da zaključek postopka ni v interesu Unije, niti takih razlogov niso izpostavile zainteresirane strani. Komisija je zato menila, da je ta postopek treba zaključiti. Zainteresirane strani so bile o tem ustrezno obveščene in so imele možnost predložiti pripombe. Komisija ni prejela nobene pripombe, ki bi kazala, da tak zaključek ni v interesu Unije.

(9)

Komisija zato ugotavlja, da je treba protidampinški postopek za uvoz v Unijo nekaterih sistemov grafitnih elektrod s poreklom iz Ljudske republike Kitajske zaključiti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protidampinški postopek za uvoz nekaterih grafitnih elektrod, ki se uporabljajo za električne peči, z navidezno gostoto 1,5 g/cm3 ali več in električnim uporom 7 μΩ.m ali manj s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, trenutno uvrščenih v oznako KN ex 8545 11 00, in šob, ki se uporabljajo za take elektrode in so trenutno uvrščene v oznako KN ex 8545 90 90, se zaključi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL C 343, 17.12.2010, str. 24.


Top