Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0353

2011/353/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. junija 2011 o določitvi finančnega prispevka Unije za izdatke, nastale zaradi sprejetja izrednih ukrepov v zvezi z bojem proti aviarni influenci v Nemčiji leta 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4161)

OJ L 160, 18.6.2011, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/353/oj

18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/88


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 17. junija 2011

o določitvi finančnega prispevka Unije za izdatke, nastale zaradi sprejetja izrednih ukrepov v zvezi z bojem proti aviarni influenci v Nemčiji leta 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 4161)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(2011/353/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 4(2) in (3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 75 finančne uredbe in členom 90(1) izvedbenih pravil institucija ali organi, na katere je ta institucija prenesla pooblastila, pred odobritvijo izdatka iz proračuna Unije sprejmejo sklep o financiranju, ki določa bistvene elemente ukrepa, ki zahteva izdatke.

(2)

Odločba 2009/470/ES določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Unije za posebne veterinarske ukrepe, vključno z nujnimi ukrepi. Unija mora finančno prispevati k upravičenim izdatkom držav članic, da pomaga pri izkoreninjenju aviarne influence v najkrajšem možnem času. Prva in druga alinea člena 4(3) navedene odločbe določata pravila o deležu, ki se uporablja za stroške držav članic.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 349/2005 (2) določa pravila v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS. Člen 3 navedene uredbe določa pravila o izdatkih, upravičenih do finančne podpore Unije.

(4)

Z Odločbo Komisije 2008/441/ES z dne 4. junija 2008 o finančnem prispevku Skupnosti za boj proti aviarni influenci v Nemčiji leta 2007 (3) se je odobril finančni prispevek Unije za Nemčijo za stroške, nastale pri boju proti aviarni influenci. V skladu z navedeno odločbo je bila odobrena prva tranša v višini 320 000,00 EUR.

(5)

Nemčija je 13. maja 2008 in 25. julija 2008 predložila uradni zahtevek za povračilo iz člena 7(1) in (2) Uredbe (ES) št. 349/2005. Dne 9. februarja 2009 se je začela predhodna revizija. Končne ugotovitve Komisije so bile pisno predložene Nemčiji dne 20. septembra 2010 in bile pisno potrjene dne 21. februarja 2011.

(6)

Plačilo finančnega prispevka Unije se izvede pod pogojem, da so se načrtovani ukrepi dejansko že izvedli in da so pristojni organi zagotovili vse potrebne informacije v določenih rokih.

(7)

Nemški organi so v celoti izpolnili tehnične in upravne obveznosti iz člena 4(1) Odločbe 2009/470/ES in člena 7 Uredbe (ES) št. 349/2005.

(8)

Ob upoštevanju navedenega je treba zdaj določiti skupni znesek finančnega prispevka Unije za izdatke, nastale zaradi izkoreninjenja aviarne influence v Nemčiji leta 2007.

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Finančni prispevek Unije za izdatke v zvezi z izkoreninjenjem aviarne influence v Nemčiji za leto 2007 se določi v višini 1 141 550,98 EUR. Ta finančni prispevek predstavlja sklep o financiranju v smislu člena 75 finančne uredbe.

Člen 2

Preostali znesek finančnega prispevka se določi v višini 821 550,98 EUR.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 17. junija 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(3)  UL L 156, 14.6.2008, str. 14.


Top