Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0138

2011/138/EU: Sklep Sveta z dne 28. februarja 2011 o spremembi Sklepa 2010/248/EU o uskladitvi nadomestil iz Sklepa 2003/479/ES in Sklepa 2007/829/ES o pravilih, ki se uporabljajo za nacionalne strokovnjake in vojaške uslužbence, dodeljene generalnemu sekretariatu Sveta

OJ L 59, 4.3.2011, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/138(1)/oj

4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/41


SKLEP SVETA

z dne 28. februarja 2011

o spremembi Sklepa 2010/248/EU o uskladitvi nadomestil iz Sklepa 2003/479/ES in Sklepa 2007/829/ES o pravilih, ki se uporabljajo za nacionalne strokovnjake in vojaške uslužbence, dodeljene generalnemu sekretariatu Sveta

(2011/138/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 240(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15(7) Sklepa Sveta 2003/479/ES (1) in člen 15(6) Sklepa Sveta 2007/829/ES (2) določata, da se dnevna in mesečna nadomestila nacionalnih strokovnjakov in vojaških uslužbencev, dodeljenih generalnemu sekretariatu Sveta, vsako leto uskladijo brez učinka za nazaj na podlagi prilagoditve osnovnih plač uradnikov Unije v Bruslju in Luxembourgu.

(2)

V Sklepu Sveta 2010/248/EU (3) so bile uporabljene stopnje iz Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2009 (4), in sicer z učinkom od 1. maja 2010.

(3)

Sodišče je v sodbi z dne 24. novembra 2010 v zadevi C-40/10 razveljavilo člen 2 in člene 4 do 18 Uredbe (EU, Euratom) št. 1296/2009, ki so določali stopnjo letne prilagoditve za leto 2009 v višini + 1,85 %. Svet je z Uredbo (EU, Euratom) št. 1190/2010 (5) spremenil Uredbo (ES, Euratom) št. 1296/2009, z določitvijo stopnje letne prilagoditve za leto 2009 v višini + 3,7 %.

(4)

Sklep 2010/248/EU bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/248/EU se spremeni:

1.

v členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   V členu 15(1) Sklepa 2003/479/ES in členu 15(1) Sklepa 2007/829/ES se zneska 30,75 EUR in 122,97 EUR nadomestita z zneskoma 31,89 EUR oziroma 127,52 EUR.“;

2.

v členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   V členu 15(2) Sklepa 2003/479/ES in členu 15(2) Sklepa 2007/829/ES se tabela nadomesti z naslednjim:

‚Razdalja med matičnim krajem in krajem dodelitve

(v km)

Znesek v EUR

0–150

0,00

> 150

81,96

> 300

145,72

> 500

236,81

> 800

382,54

> 1 300

601,13

> 2 000

719,55‘ “;

3.

v členu 1 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   V členu 15(4) Sklepa 2003/479/ES se znesek 30,75 EUR nadomesti z zneskom 31,89 EUR.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2010.

V Bruslju, 28. februarja 2011

Za Svet

Predsednik

FELLEGI T.


(1)  UL L 160, 28.6.2003, str. 72.

(2)  UL L 327, 13.12.2007, str. 10.

(3)  UL L 110, 1.5.2010, str. 31.

(4)  UL L 348, 29.12.2009, str. 10.

(5)  UL L 333, 17.12.2010, str. 1.


Top