Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0738

2010/738/EU: Sklep Komisije z dne 2. decembra 2010 o določitvi razredov požarne odpornosti za nekatere gradbene proizvode v zvezi z mavčnimi vlaknenimi ploščami (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 392) Besedilo velja za EGP

OJ L 317, 3.12.2010, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 180 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/738/oj

3.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/42


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. decembra 2010

o določitvi razredov požarne odpornosti za nekatere gradbene proizvode v zvezi z mavčnimi vlaknenimi ploščami

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 392)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/738/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (1), in zlasti člena 20(2)(a) Direktive,

po posvetovanju s Stalnim odborom za gradbeništvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 89/106/EGS predvideva, da bi bilo treba zaradi upoštevanja različnih ravni zaščite gradbenih objektov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni v razlagalnih dokumentih določiti razrede, ki ustrezajo zmogljivosti proizvodov v zvezi z vsako bistveno zahtevo. Navedeni dokumenti so bili objavljeni kot „Obvestilo Komisije v zvezi z razlagalnimi dokumenti Direktive Sveta 89/106/EGS (2)“.

(2)

Razlagalni dokument št. 2 v zvezi z bistveno zahtevo glede varnosti v primeru požara navaja številne med seboj povezane ukrepe, ki skupaj opredeljujejo strategijo požarne varnosti, ki jo je treba v državah članicah razvijati na različne načine.

(3)

Razlagalni dokument št. 2 opredeljuje enega od navedenih ukrepov kot omejevanje netenja in širjenja ognja ter dima znotraj določenega območja, tako da se zmanjša možen vpliv gradbenih proizvodov na razplamtevanje požara.

(4)

Raven navedene omejitve se lahko izrazi samo z različnimi ravnmi požarne odpornosti proizvodov pri njihovi končni uporabi.

(5)

Z usklajeno rešitvijo je bil v Odločbi Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov (3) sprejet sistem razredov.

(6)

V primeru mavčnih vlaknenih plošč je treba uporabiti razvrstitev iz Odločbe 2000/147/ES.

(7)

Požarna odpornost številnih gradbenih proizvodov in/ali materialov v okviru klasifikacije iz Odločbe 2000/147/ES je dobro uveljavljena in dovolj poznana pri zakonodajalcih na področju požarne varnosti v državah članicah, tako da ne zahtevajo preskušanja te posebne značilnosti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gradbeni proizvodi in/ali materiali, ki izpolnjujejo vse zahteve glede „požarne odpornosti“ brez potrebe po nadaljnjih preskusih, so navedeni v Prilogi.

Člen 2

Posebni razredi, ki se uporabijo za različne gradbene proizvode in/ali materiale v okviru klasifikacije požarne odpornosti, sprejete v Odločbi 2000/147/ES, so določeni v Prilogi k temu sklepu.

Člen 3

Proizvodi se obravnavajo glede na končno uporabo, kadar je to ustrezno.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 2. decembra 2010

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

(2)  UL C 62, 28.2.1994, str. 1.

(3)  UL L 50, 23.2.2000, str. 14.


PRILOGA

V preglednici v tej prilogi so navedeni gradbeni proizvodi in/ali materiali, ki izpolnjujejo vse zahteve glede požarne odpornosti brez potrebe po nadaljnjih preskusih.

Tabela

Razredi požarne odpornosti za nekatere mavčne vlaknene plošče, ojačane z vlakni sisala ali jute

Proizvod

Podatki o proizvodu

Najmanjša gostota

(kg/m3)

Razred (1)

Mavčne vlaknene plošče

Proizvod v skladu z EN 13815, izdelan iz odlitka mavca, pomešanega z vodo, ojačan z enakomerno porazdeljenimi vlakni sisala ali jute z masnim deležem največ 2,5 %.

1 000

A1


(1)  Razred, kot je predviden v tabeli 1 Priloge k Odločbi 2000/147/ES.


Top