Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1116

Uredba Komisije (ES) št. 1116/2010 z dne 2. decembra 2010 o določitvi koeficientov, ki se za obdobje 2010/2011 uporabljajo za žito, izvoženo v obliki irskega viskija

OJ L 317, 3.12.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1116/oj

3.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1116/2010

z dne 2. decembra 2010

o določitvi koeficientov, ki se za obdobje 2010/2011 uporabljajo za žito, izvoženo v obliki irskega viskija

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1)

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1670/2006 z dne 10. novembra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 v zvezi z določanjem in odobritvijo prilagojenih nadomestil za žita, ki se izvažajo v obliki nekaterih žganih pijač (2), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 1670/2006 določa, da so količine žit, ki pridejo v poštev za nadomestila, tiste količine, ki so dane pod nadzor in destilirane ter pomnožene s koeficientom, ki se vsako leto določi za vsako zadevno državo članico. Ta koeficient izraža povprečno razmerje med skupnimi izvoženimi količinami in skupnimi trženimi količinami zadevnih žganih pijač na osnovi trenda, opaženega pri teh količinah v številu let, ki ustreza povprečnemu obdobju staranja zadevne žgane pijače.

(2)

Na osnovi podatkov, ki jih je predložila Irska in se nanašajo na obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2009, je bila v letu 2009 povprečna doba staranja irskega viskija pet let.

(3)

Zato je treba določiti koeficiente za obdobje od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011.

(4)

Člen 10 Protokola 3 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru izključuje dodelitev izvoznih nadomestil za izvoz v Lihtenštajn, na Islandijo in Norveško. Poleg tega je Unija z določenimi tretjimi državami sklenila sporazume, ki odpravljajo izvozna nadomestila. V skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1670/2006 je treba to upoštevati pri izračunavanju koeficientov za obdobje 2010/2011.

(5)

Uredba Komisije (EU) št. 81/2010 z dne 28. januarja 2010 o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v obliki irskega viskija za obdobje 2009/10 (3), je brezpredmetna, saj se nanaša na koeficiente, ki so se uporabljali za leto 2009/2010. Zaradi pravne varnosti in jasnosti je treba navedeno uredbo razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za obdobje od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011 so koeficienti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1670/2006, ki se uporabijo za žita, uporabljena na Irskem za proizvodnjo irskega viskija, določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (EU) št. 81/2010 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 312, 11.11.2006, str. 33.

(3)  UL L 25, 29.1.2010, str. 10.


PRILOGA

Koeficienti, ki se uporabijo na Irskem

Obdobje uporabe

Uporabljeni koeficient

za ječmen, uporabljen za proizvodnjo irskega viskija kategorije B (1)

za žita, uporabljena za proizvodnjo irskega viskija kategorije A

Od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011

0,030

0,102


(1)  Vključno z ječmenom, predelanim v slad.


Top