Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0321

2010/321/: Sklep Sveta z dne 7. junija 2010 o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija št. 188)

OJ L 145, 11.6.2010, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 175 - 175

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/321/oj

11.6.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 145/12


SKLEP SVETA

z dne 7. junija 2010

o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Konvencijo o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija št. 188)

(2010/321/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 48 v povezavi s členom 218(6)(a)(v) in prvega pododstavka člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Konvencija št. 188 o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela (v nadaljnjem besedilu: Konvencija oziroma ILO) je bila 14. junija 2007 sprejeta na Mednarodni konferenci dela ILO v Ženevi, na kateri so vse delegacije držav članic Evropske unije glasovale za njeno sprejetje.

(2)

Konvencija predstavlja velik prispevek za sektor ribolova na mednarodni ravni s spodbujanjem dostojnih delovnih razmer za ribiče in bolj poštenih pogojev konkurence za lastnike ribiških plovil, zato je zaželeno, da bi se njene določbe začele izvajati čim prej.

(3)

Evropski parlament, Svet in Komisija spodbujajo ratifikacijo mednarodnih konvencij s področja dela, ki jih ILO uvršča med aktualne in ki prispevajo k prizadevanjem Evropske unije pri spodbujanju dostojnega dela za vse, tako v Uniji kot zunaj nje.

(4)

V skladu z Ustavo ILO nobena na Konferenci sprejeta konvencija ali priporočilo ali ratifikacija katere koli konvencije s strani katere koli države ne šteje kakor vplivanje na kateri koli zakon, razsodbo, običaj ali sporazum, ki zadevnim delavcem zagotavlja bolj ugodne pogoje, kakor so tisti, določeni s konvencijo ali priporočilom.

(5)

Nekatere določbe Konvencije glede usklajevanja sistemov socialne varnosti spadajo v izključno pristojnost Unije.

(6)

Unija ne more ratificirati Konvencije, saj so njene pogodbenice lahko samo države.

(7)

Svet bi moral zato države članice, ki jih zavezujejo pravila Unije o usklajevanju sistemov socialne varnosti na podlagi člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije, pooblastiti, da v interesu Unije ratificirajo Konvencijo pod pogoji, določenimi v tem sklepu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice so pooblaščene, da glede delov, ki spadajo v izključno pristojnost Unije, ratificirajo Konvencijo o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007, sprejeto 14. junija 2007.

Člen 2

Države članice bi si morale prizadevati sprejeti potrebne ukrepe za deponiranje svojih listin o ratifikaciji Konvencije pri generalnem direktorju Mednarodnega urada za delo čim prej, po možnosti pred 31. decembrom 2012. Svet bo pregledal napredek v zvezi z ratifikacijo pred januarjem 2012.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Luxembourgu, 7. junija 2010

Za Svet

Predsednik

C. CORBACHO


(1)  Odobritev z dne 5. maja 2010 (še ni objavljena v Uradnem listu), ki je potrdila Mnenje z dne 14. januarja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


Top