EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1015

Sklep Sveta z dne 22. decembra 2009 o spremembi dela I Priloge 3 k Skupnim konzularnim navodilom v zvezi z državljani tretjih držav, ki potrebujejo letališki tranzitni vizum

OJ L 348, 29.12.2009, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 151 - 152

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; implicitno zavrnjeno 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1015/oj

29.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/51


SKLEP SVETA

z dne 22. decembra 2009

o spremembi dela I Priloge 3 k Skupnim konzularnim navodilom v zvezi z državljani tretjih držav, ki potrebujejo letališki tranzitni vizum

(2009/1015/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 789/2001 z dne 24. aprila 2001, s katero se Svetu pridržijo izvedbena pooblastila v zvezi z nekaterimi podrobnejšimi predpisi in praktičnimi postopki preverjanja prošenj za vizume, (1)

ob upoštevanju pobude Zvezne republike Nemčije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del I Priloge 3 k Skupnim konzularnim navodilom vsebuje skupni seznam tretjih držav, za državljane katerih vse države članice določajo obveznost posedovanja letališkega tranzitnega vizuma.

(2)

Nemčija in Nizozemska želita v zvezi z državljani Etiopije to obveznost letališkega tranzitnega vizuma omejiti na osebe, ki nimajo veljavnega vizuma za eno od držav članic ali držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, Kanado, Japonsko ali Združene države Amerike. Del I Priloge 3 k Skupnim konzularnim navodilom bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejemanju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja. Ker ta sklep nadgrajuje schengenski pravni red v skladu z določbami naslova IV tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, se Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih od sprejetja tega sklepa odloči, ali bo ta sklep prenesla v svoje notranje pravo.

(4)

Ta sklep predstavlja za Islandijo in Norveško razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o pridružitvi obeh k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (2), ki sodijo na področje iz točke A člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma (3).

(5)

Ta sklep predstavlja za Švico razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (4), ki sodijo na področje iz točke A člena 1 Sklepa 1999/437/ES, v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES z dne 28. januarja 2008 o sklenitvi navedenega sporazuma v imenu Evropske skupnosti (5).

(6)

Ta sklep predstavlja za Lihtenštajn razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo na področje iz točke A člena 1 Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/261/ES z dne 28. februarja 2008 o podpisu navedenega protokola v imenu Evropske skupnosti (6).

(7)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (7). Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(8)

Ta sklep pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (8). Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(9)

Ta sklep predstavlja za Ciper akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(10)

Ta sklep predstavlja akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Del I Priloge 3 k Skupnim konzularnim navodilom se spremeni:

1.

Pri vnosu v zvezi z Etiopijo se doda naslednja opomba:

„Za Nemčijo in Nizozemsko

Letališkega tranzitnega vizuma ne potrebujejo:

državljani, ki imajo veljavni vizum za eno od držav članic ali držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, Kanade, Japonske ali Združenih držav Amerike, ali ko se iz teh držav vrnejo, potem ko so uporabili vizum“.

2.

Za seznamom tretjih držav v pojasnitvenem delu v tretjem pododstavku se doda naslednji pododstavek:

„Izjeme pri letaliških tranzitnih vizumih se uporabljajo tudi za letališke tranzitne vizume državljanov tretje države, ki imajo veljavni vizum za eno od držav članic ali držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, Kanade, Japonske ali Združenih držav Amerike in potujejo v katero koli drugo tretjo državo. Ne uporabljajo pa se za letališke tranzitne vizume državljanov tretjih držav, kadar se vračajo iz katere koli druge tretje države, potem ko so je zgoraj navedeni vizum potekel.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice v skladu s pogodbama.

V Bruslju, 22. decembra 2009

Za Svet

Predsednik

A. CARLGREN


(1)  UL L 116, 26.4.2001, str. 2.

(2)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  UL L 53, 27.2.2008, str. 52.

(5)  UL L 53, 27.2.2008, str. 1.

(6)  UL L 83, 26.3.2008, str. 3.

(7)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(8)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.


Top