EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1296

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2009

OJ L 348, 29.12.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1296/oj

29.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/10


UREDBA SVETA (EU, EURATOM) št. 1296/2009

z dne 23. decembra 2009

o prilagoditvi osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2009

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije in zlasti člena 12 Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti členov 63, 64, 65 in 82 Kadrovskih predpisov ter prilog VII, XI in XIII h Kadrovskim predpisom ter členov 20 (1), 64, 92 in 132 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z namenom zagotoviti uradnikom in drugim uslužbencem Evropske unije vzporedno gibanje kupne moči s kupno močjo javnih uslužbencev v državnih upravah držav članic, bi bilo treba osebne prejemke in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije prilagoditi v okviru letnega pregleda za leto 2009.

(2)

Prilagoditev prejemkov in pokojnin, kakor jo predlaga Komisija, bi bilo treba spremeniti v luči finančne in gospodarske krize ter kot del ekonomske in socialne politike Unije. To situacijo bi bilo treba pregledati, kadar je to potrebno –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2009 se datum „1. julija 2008“ iz drugega odstavka člena 63 Kadrovskih predpisov nadomesti z datumom „1. julija 2009“.

Člen 2

Z učinkom od 1. julija 2009 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 66 Kadrovskih predpisov, ki se uporablja za izračun osebnih prejemkov in pokojnin, nadomesti z naslednjo tabelo:

1.7.2009

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Člen 3

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov, so z učinkom od 1. julija 2009 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 2 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo v skladu s členom 17(3) Priloge VII h Kadrovskim predpisom za nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci, so z učinkom od 1. januarja 2010 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 3 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za pokojnine v skladu s členom 20(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, so z učinkom od 1. julija 2009 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 4 naslednje tabele.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov, so z učinkom od 16. maja 2009 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 5 naslednje tabele. Dejanski datum letne prilagoditve za navedene kraje zaposlitve je 16. maj 2009.

Korekcijski koeficienti, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov in drugih uslužbencev v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov, so z učinkom od 1. maja 2009 korekcijski koeficienti, določeni v stolpcu 6 naslednje tabele. Dejanski datum letne prilagoditve za navedene kraje zaposlitve je 1. maj 2009.

1

2

3

4

5

6

Država/kraj

Osebni prejemki

1.7.2009

Nakazila

1.1.2010

Pokojnine

1.7.2009

Osebni prejemki

16.5.2009

Osebni prejemki

1.5.2009

Bolgarija

 

62,0

100,0

69,2

 

Češka

88,3

80,4

100,0

 

 

Danska

138,7

133,9

133,9

 

 

Nemčija

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

Muenchen

106,1

 

 

 

 

Estonija

82,1

79,6

100,0

 

 

Irska

114,7

110,6

110,6

 

 

Grčija

94,2

93,5

100,0

 

 

Španija

99,4

93,5

100,0

 

 

Francija

115,8

108,5

108,5

 

 

Italija

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Ciper

88,7

91,5

100,0

 

 

Latvija

84,5

77,1

100,0

 

 

Litva

76,5

71,0

100,0

 

 

Madžarska

81,8

70,9

100,0

 

 

Malta

85,5

86,2

100,0

 

 

Nizozemska

109,3

101,1

101,1

 

 

Avstrija

106,9

105,9

105,9

 

 

Poljska

 

64,0

100,0

72,2

 

Portugalska

87,8

87,2

100,0

 

 

Romunija

 

59,1

100,0

 

69,3

Slovenija

90,8

86,3

100,0

 

 

Slovaška

84,3

79,0

100,0

 

 

Finska

121,3

116,6

116,6

 

 

Švedska

 

98,0

100,0

102,8

 

Združeno kraljestvo

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Člen 4

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek nadomestila med starševskim dopustom iz drugega oziroma tretjega odstavka člena 42a Kadrovskih predpisov 894,57 EUR oziroma 1 192,76 EUR za starše samohranilce.

Člen 5

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 167,31 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek dodatka za vzdrževanega otroka iz člena 2(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 365,60 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 248,06 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 89,31 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša minimalni znesek izselitvenega dodatka iz člena 69 Kadrovskih predpisov in drugega pododstavka člena 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 495,89 EUR.

Z učinkom od 14. julija 2009 znaša znesek izselitvenega dodatka iz člena 134 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 356,48 EUR.

Člen 6

Z učinkom od 1. januarja 2010 se kilometrina iz člena 8(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom prilagodi tako, da znaša:

0 EUR za vsak kilometer od

0 do 200 km,

0,3719 EUR za vsak kilometer od

201 do 1 000 km,

0,6198 EUR za vsak kilometer od

1 001 do 2 000 km,

0,3719 EUR za vsak kilometer od

2 001 do 3 000 km,

0,1238 EUR za vsak kilometer od

3 001 do 4 000 km,

0,0597 EUR za vsak kilometer od

4 001 do 10 000 km,

0 EUR za vsak kilometer nad

10 000 km.

Zgoraj navedeni kilometrini se prišteje pavšalni dodatek, ki znaša:

185,92 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem od 725 km do 1 450 km,

371,79 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem večja od 1 450 km.

Člen 7

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša znesek hranarine iz člena 10(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom:

38,43 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

30,98 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 8

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

1 094,01 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

650,50 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 9

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 28a(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 1 312,02 EUR, zgornja meja 2 624,05 EUR, standardni dodatek pa 1 192,76 EUR.

Člen 10

Z učinkom od 1. julija 2009 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo tabelo:

FUNKCIONALNA SKUPINA

1.7.2009

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Člen 11

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

822,88 EUR za uslužbenca, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

487,86 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 12

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 96(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 984,02 EUR, zgornja meja 1 968,04 EUR, standardni dodatek pa 894,57 EUR.

Z učinkom od 14. julija 2009 znaša spodnja meja nadomestila za brezposelnost iz člena 136 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 865,73 EUR, zgornja meja pa 2 037,00 EUR.

Člen 13

Z učinkom od 1. julija 2009 dodatki za izmensko delo iz prvega pododstavka člena 1(1) Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 (2) znašajo 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR oziroma 843,65 EUR.

Člen 14

Z učinkom od 1. julija 2009 se za zneske iz člena 4 Uredbe Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 (3) uporablja koeficient 5,412934.

Člen 15

Z učinkom od 1. julija 2009 se tabela iz člena 8(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom nadomesti z naslednjo tabelo:

1.7.2009

STOPNJA

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Člen 16

Z učinkom od 1. julija 2009 znaša za namen uporabe člena 18(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom znesek fiksnega dodatka iz prejšnjega člena 4a Priloge VII h Kadrovskim predpisom v veljavi pred 1. majem 2004:

129,36 EUR mesečno za uradnike v razredu C4 ali C5,

198,33 EUR mesečno za uradnike v razredu C1, C2 ali C3.

Člen 17

Z učinkom od 14. julija 2009 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 133 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo tabelo:

Razred

1

2

3

4

5

6

7

Osnovna plača za polni delovni čas

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Razred

8

9

10

11

12

13

14

Osnovna plača za polni delovni čas

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Razred

15

16

17

18

19

 

 

Osnovna plača za polni delovni čas

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Člen 18

Ta uredba se lahko po potrebi pregleda in v ta namen Komisija, če je to potrebno, predloži predlog o spremembi te uredbe, katero Svet sprejme s kvalificirano večino.

Člen 19

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2009

Za Svet

Predsednik

C. BILDT


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L 38, 13.2.1976, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).


Top